דיוג וזיופים

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-ו'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר- בינוני
מטרות למידה: חשיבה ביקורתית, טיפוח ערכים, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כתיבת נימוקים והצבעה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הפעילות מדגימה באופן חוויתי כיצד ניתן להזהר מזיופים ופיתויים ברשת

מיומנויות דיגיטליות: אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות