מטרות למידה: הבניית ידע, למידה באמצעות דיון
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך הוראה משולבת בערבית לדוברי עברית בנושא אורח חיים בריא

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים