הבניית ידע

חזרה
  • שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה באמצעות דיון
למה משמש הכלי:
מפגש שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הוראה דיגיטלי להוראה משולבת המבוסס על הבניית ידע כולל דוגמאות במדעים ובערבית לדוברי עברית

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור