מטרות למידה: למידה באמצעות דיון, למידה חברתית רגשית, הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי
למה משמש הכלי:
איסוף מידע
עריכת משאל קצר
יצירת בוחן
הצגת הנתונים בגיליון אלקטרוני בצורה ברורה עם תרשימים וגרפים צבעוניים
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
degem image
מכוניות היברידיות
תאור הפריט:

היחידה מדגימה תהליך של למידה מבוססת הדמיות בנושא מכוניות היברידיות

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים