למידה מבוססת הדמיות

חזרה
  • שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: קצר-בינוני
מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, למידה באמצעות דיון, למידה חברתית רגשית
למה משמש הכלי:
יצירת טפסים לאיסוף מידע
יצירת בחנים עם ציון ומשוב
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה: מאגר ההקלטות של משרד החינוך
תאור הפריט:

דגם ללמידה משולבת מבוססת הדמיות

מיומנויות דיגיטליות: אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור