זהה את המתחזה

חזרה
  • שכבת גיל: ז'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר- בינוני
מטרות למידה: חשיבה ביקורתית, טיפוח ערכים, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע
כתיבת נימוקים
הצעת רעיונות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הסבר על מושגי הנדסה חברתית וכיצד היא משרתת האקרים (פצחנים) להשיג את מטרתם

מיומנויות דיגיטליות: אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות