תערוכה וירטואלית

חזרה
  • שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, יסודי
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי, טיפוח יצירתיות
למה משמש הכלי:
בניית תערוכה וירטואלית
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הצגת תוצרים בתערוכה וירטואלית בהוראה מרחוק

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור