תא מרבוטה

חזרה
  • שכבת גיל: ז'
  • תחום דעת: ערבית בבתי הספר העבריים
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: מערך שיעור
  • משך הזמן: בינוני
  • מבוסס דגם: הבניית ידע
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך הוראה משולבת בערבית לדוברי עברית בנושא תא מרבוטה

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית