סיסמאות

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-ו'
  • תחום דעת:
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: מערך שיעור
  • משך הזמן: בינוני- ארוך
  • מבוסס דגם: דגם מוגנות בסייבר
מטרות למידה: טיפוח יצירתיות, פתרון בעיות בעולם האמיתי, התנהלות בטוחה ברשת, למידה שיתופית, חשיבה ביקורתית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע חזותי
ארגון, איסוף ומיון מידע
יצירת כרזה
כתיבת נימוקים
הצבעה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך שיעור לפיתוח מודעות התלמידים לכללים האמורים להנחות יצירת סיסמאות חזקות ובטוחות

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית