למידה מבוססת פתרון בעיות

חזרה
  • שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, פתרון בעיות בעולם האמיתי, למידה בין-תחומית, למידה באמצעות דיון
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
סיעור מוחות
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הוראה דיגיטלי ללמידה משולבת המבוססת על פתרון בעיה או דילמה

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור