מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, פתרון בעיות בעולם האמיתי, למידה בין-תחומית, למידה באמצעות דיון
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
סיעור מוחות
הצבעה
שיתוף מידע חזותי
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך הוראה משולבת בנושא בעיית העוני בישראל

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים