דלג אל

סוגיות אתיות בראי יישומי הבינה המלאכותית

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     חינוך לערכים

מטרה

לטפח את מסוגלותם של התלמידים להתמודד באופן מושכל עם סוגיות אתיות הנובעות משילוב מערכות בינה מלאכותית בחיי היום יום.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

אתיקה ובינה מלאכותית  

בינה מלאכותית (Artificial Intelligence, או בקצרה AI) היא ענף של מדעי המחשב העוסק ביכולתם של מחשבים לפעול באופן המציג יכולות של בינה אנושית. זוהי מעטפת הכוללת בתוכה שורה ארוכה של כלים, שיטות ודרכים שנועדו לאפשר למחשב לדמות את אופן המחשבה האנושי.

יש המגדירים בינה מלאכותית כ"מערכת המסוגלת לפתור בצורה רציונלית בעיות מורכבות או לנקוט בפעולות, כדי להשיג את מטרותיה בנסיבות שונות". אחד מהמאפיינים החשובים של מערכות אלו היא מידת האוטונומיות שלהן, כלומר יכולתן לקבל החלטות באופן עצמאי, על בסיס עיבוד מידע ונתונים, וללא מעורבות של אדם בתהליך.

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות הבינה המלאכותית בשנים האחרונות והפוטנציאל הרב הגלום בהן, מעלים מגוון סוגיות אתיות המתייחסות לרתימתה של החדשנות הטכנולוגית על מנת להבטיח צמיחה ורווחה אנושית, זאת לצד פיתוח מודעות לסיכונים הגלומים במערכות הבינה המלאכותית ולסייגים נחוצים הנוגעים לכיבוד ערכי אנוש אוניברסליים.

ככל שמערכות הבינה המלאכותית הופכות להיות משוכללות יותר, הן אמורות להתמודד עם תהליכי פתרון בעיות ועם קבלת החלטות שיש להן השלכות אתיות. לפיכך, מתעורר צורך להבטיח שהשימוש במערכות אלה יהיה בהלימה לעקרונות מוסריים ואתיים.

הצעות למהלך

הפרקטיקה מיועדת לתלמידים בעל יסודי

הכנה

פותחים כיתה וירטואלית לשיעור סינכרוני באחת הסביבות: Google Meet, Webex, Zoom, מייקרוסופט, Now Meet ועוד.

מפגש כיתה וירטואלי: סוגיות אתיות

 1. חשיפה ודיון
  חושפים את התלמידים לסרטונים המתייחסים לשימושים שונים במערכות בינה מלאכותית בחיי היום יום ועורכים דיון בסוגיית מידת האמון במערכות אלה. למשל:

הדיון מתבסס על שאלות כגון: 

 • באיזו מידה ניתן לתת אמון בהחלטות המתקבלות על ידי מערכות בינה מלאכותית?
 • כיצד ניתן להבטיח ניצול יעיל של הפוטנציאל הגלום בהן?
 • אילו סיכונים גלומים במערכות אלה וכיצד ניתן להתמודד עם סיכונים אלה?
 1. משימות במרחב דיגיטלי
  מבצעים משימות במרחב הדיגיטלי, לפיתוח רגישות מוסרית ולזיהוי סוגיות אתיות.
 2. עבודה בקבוצות
  מחלקים את התלמידים לקבוצות עבודה במרחב הדיגיטלי, ובכל קבוצה הם נחשפים למידע על שילוב טכנולוגיות של בינה מלאכותית בתחומים שונים כגון: רפואה, ביטחון (מערכות נשק אוטונומיות), תחבורה, כלכלה וכד'.
  ראו: דוגמאות למקורות מידע בנושאים אלה.
 1. אפיון סוגיות אתיות
  התלמידים דנים ביתרונות הגלומים במערכות אלה ואף מציפים סוגיות אתיות המתייחסות לשילובן של המערכות בחיי היום יום. בתהליך זה התלמידים נדרשים לבצע שלבים אלה:
 • אפיון היתרונות והסיכונים הגלומים במערכות בינה מלאכותית
 • זיהוי סוגיה אתית הנובעת משימוש במערכות בינה מלאכותית בחיי היום יום
 • הגדרת המידע הנוסף הנחוץ על מנת להכריע בסוגיה האתית
 • איסוף המידע הנחוץ
 • סיכום הנקודות העיקריות שעלו מתוך המידע שנאסף

שלב זה ניתן לביצוע באמצעות קובץ שיתופי ב-Google Docs (ראו: דוגמה)

ראו גם את הפרקטיקות: איסוף מידע ו-מיזוג מידע

 1. שיתוף
  כל קבוצה נדרשת לשתף את חברי הקבוצות האחרות לגבי התובנות שפותחו בשלב זה, ולקבל משוב עמיתים ומשוב מן המורה.
  ניתן לבצע שלב זה גם באמצעות מצגת שיתופית בסביבת הענן 365 Microsoft
  ראו גם את הפרקטיקות: משוב מקדם למידה לחבריםשותפות לומדים בתהליך ההערכה

מפגש כיתה וירטואלי:  בחירה מוסרית בין ערכים

עורכים דיון אשר במהלכו התלמידים נדרשים להכריע בסוגיות אתיות. בתהליך זה התלמידים מתייחסים למידע אשר עליו התבססו בתהליך נקיטת העמדה הערכית. התהליך מלווה בשיח רפלקטיבי הכולל שאלות המתייחסות להבהרת העמדות, לחידוד הקונפליקט המוסרי, לחיפוש הנמקות ולבחינת מסוגלות התלמידים להתייחס להשלכות הכלליות של העמדות הערכיות שננקטו.

ראו גם את הפרקטיקות: דיון דילמה, משפט מבוים

1. משימות במרחב הדיגיטלי
התלמידים מתבקשים להכין פרזנטציה הכוללת התייחסות להיבטים אלה:

 • תיאור מערכת הבינה המלאכותית בתחום הספציפי שנבחר
 • הסוגיה האתית שזוהתה
 • ההכרעה בסוגיה האתית והצגת שיקולי הדעת השונים, כולל התייחסות להשלכות בחירתם.

יש ללוות את הפרזנטציה בהנמקות רלוונטיות ובדוגמאות, וכדאי לשלב תמונות וסרטונים. 

להכנת הפרזנטציה ניתן להיעזר בכלים דיגיטליים כגון: Microsoft Sway ,Prezi (ראו: דוגמה)

2. מפגש כיתה וירטואלי להצגת התוצרים  
נציגי התלמידים מציגים את הפרזנטציות. שאר התלמידים מוזמנים להשתתף בדיון על ידי הצגת שאלות לדוברים או על ידי נקיטת עמדה שונה.
ניתן להיעזר במחוון להערכת הפרזנטציה לצורך מתן משוב על ידי המורה.

עוד רעיון - כתיבת בלוג

עוד רעיון - כתיבת בלוג

ניתן להציע לתלמידים לכתוב בלוג (יוֹמַן רֶשֶׁת) אשר בו יציגו את עמדתם בהתייחס לסוגיה אתית ספציפית בהקשר לשימוש במערכות בינה מלאכותית.

הבלוג יכלול הצגת עמדה, מידע רלוונטי ונימוקים שונים, ויהיה פתוח לתגובות. החשיפה המקוונת תאפשר לכותב/ת לקבל משוב מהקוראים ולפתח דיון, אשר יכול להשפיע על הנכתב ברשומות הבאות שיפרסמו התלמידים בנושא.

הטיעון אמור לכלול סעיפים אלה:

 1. פסקת פתיחה והצגת הנושא
 2. הבעת עמדה ברורה ונימוק ראשון + נתונים רלוונטיים
 3. נימוק שני + התייחסות אישית
 4. הצגת טענת נגד (הסתייגות מהעמדה שלי) ולאחר מכן הפרכה בעזרת טיעון שלישי
 5. סיכום הכולל המלצה לפעולה

ניתן לעשות שימוש בכלי הדיגיטלי Blogger

ראו גם את הפרקטיקה: הצגת טיעון וביסוסו

עוד רעיון - כנס בית ספרי

עוד רעיון - כנס בית ספרי

אפשר להציע לתלמידים לתכנן כנס בית ספרי בנושא "המהפכה התעשייתית הרביעית: סוגיות אתיות הקשורות למערכות בינה מלאכותית". בשלב הראשון של הכנס תוצגנה שתי הרצאות בנושא על ידי תלמידים, והשלב השני יתנהל במתכונת של מושבים מקבילים ויועבר אף הוא על ידי התלמידים.

הכנס יתבסס על לימוד משותף, על חקר הנושא ועל הצגתו בפני תלמידים עמיתים בבית הספר. לקראת הכנס התלמידים יכינו חוברת תקצירים הכוללת את התכנים האמורים להיות מוצגים בו, וכן יתכננו את לוח הזמנים של הכנס שאמור לכלול:

א. הרצאת פתיחה
בינה מלאכותית: מיתוסים מול עובדות
האם זה נכון להאניש רובוטים ולייחס להם תכונות אנושיות כמו כעס, קנאה, אהבה, או רצון להשתלט על החברה האנושית?

ב. הרצאה ראשית
סוגיות אתיות הקשורות לשימוש במערכות בינה מלאכותית

ג. מושבים מקבילים
דיונים בקבוצות בנוגע לסוגיות אתיות ספציפיות בתחום הרפואה, התחבורה והביטחון

ד. הרצאת סיכום
האם הבינה המלאכותית היא הגשמת חלום או סיוט?

התלמידים ידאגו לפרסום ולשיווק הכנס, ויהיו אחראים לבחור את התכנים שיוצגו בו מתוך מגוון התכנים שיוצעו על ידי כלל התלמידים.

הכנס יתמקד בשלושה נושאים עיקריים:

 • היתרונות הגלומים במערכות בינה מלאכותית.
 • חששות בנוגע למערכות AI בהקשר להחלטות אוטונומיות על סמך נתוני-עתק ללא בקרה מוסרית.
 • העקרונות המוסריים האמורים להנחות את פיתוחן של מערכות בינה מלאכותית.

בעקבות האירוע תופק חוברת כנס משותפת למורים ולתלמידים. ניתן להכין חוברת זו בפלטפורמת המצגות השיתופיות של Google Slides או באמצעות שימוש בכלי Flipsnack המאפשר יצירת חוברת דיגיטלית בית ספרית.

אפשר גם - הפקת פודקאסט (הסכת)

אפשר גם - הפקת פודקאסט (הסכת)

ניתן להציע לתלמידים להפיק פודקאסט (כתבה מוקלטת) באורך כ-10-5 דקות. הפודקאסט אמור למסור מידע מתומצת על הנושא של סוגיות אתיות הקשורות לשילוב מערכות בינה מלאכותית בחיי היום יום.

הפודקאסט יכלול גם תקציר ומקורות מידע, ולצורך הפקתו יש לבצע תחקיר שאמור לכלול:

 • חלק עיוני: איסוף מקורות מידע בנושא וסיכום ההיבטים העיקריים.
 • חלק מעשי: ראיונות עם אנשי מפתח המומחים בתחום הבינה המלאכותית.
  לקראת ביצוע הראיונות יש להכין שאלות מנחות, ורצוי לשלב קטעים נבחרים מהראיונות בתוצר הסופי.

הפודקאסט אמור לכלול:

 • הצגת הנושא
 • פתיח בהיר שיסייע למשוך את תשומת הלב של המאזין
 • גוף הפודקאסט: שילוב בין המידע מהתחקיר העיוני למידע מהתחקיר המעשי.
 • סיכום הכולל התייחסות לסוגיות האתיות שהוצגו ואף לסוגיות המצריכות המשך בירור.

בהפקת הפודקאסט התלמידים יכולים לבחור בין סגנונות הגשה שונים:

 • מגיש יחיד המדבר ישירות אל המאזין
 • דו שיח: שני מגישים המקיימים ביניהם שיח של שאלות ותשובות או החלפת דעות.

לאחר ההקלטה יש לבצע עריכה: השמטת הקטעים הלא מוצלחים, הוספת מוזיקה ואפקטים, סינון רעשים וכד'.  בשלב זה ניתן להיעזר בכלי audacity שהוא כלי חינמי להקלטה ולעריכת קטעי אודיו. הכלי מאפשר הקלטה, חיתוך, העתקה, הדבקה, הגברה/הנמכה של עוצמת השמע והוספת אפקטים שונים.

ראו גם: כלי נוסף לעריכת פודקאסטים – Anchor

טיפים

טיפים

רצוי לנהל את השיח בהקשר לסוגיות האתיות באופן המאפשר פיתוח חשיבה ביקורתית מנומקת על בסיס ערכי, ואף יכולת הבחנה בין הנחות, דעות ועובדות.

חשוב שהחינוך לערכים לא יהפוך לחינוך לאינדוקטרינציה, לשטיפת מוח ולהטפות מוסר, ולפיכך יש לאמץ אסטרטגיה שבמהלכה מאפשרים לתלמידים שיקול דעת, בחירה והכרעה בין ערכים. בתהליך זה התלמידים נקראים להעדפה או לבחירה בין עקרונות פעולה שונים, והם לומדים דרכי חשיבה המאפשרות שיפוט ערכי.

מומלץ שהבחירה בערכים שאומצו על ידי התלמידים תלווה בחשיבה מטה-קוגניטיבית הכוללת בחינה המבוססת על הנחות והשערות, חיפוש אחר ראיות שונות והסקת מסקנות. הלומד/ת העומד/ת להכריע בסוגיה אתית מסוימת אמור/ה לבסס זאת על עובדות שונות המתייחסות לנושא.

רצוי לאפשר לתלמידים לזהות סוגיות אתיות בהקשרים שונים כמרכיב חשוב בתהליך טיפוחה של רגישות מוסרית. ככל שהרגישות המוסרית גבוהה יותר, ההתיחסות לנושאים אתיים ומוסריים בהתייחס לאירועים שונים גוברת.

חשוב שהתלמידים יבינו את הצורך לשלב שיקולים ערכיים בתהליכי תכנון, פיתוח, ייצור ושימוש של כל מערכת טכנולוגית.

מומלץ להיעזר בפרקטיקה למידה היברידית כדי לתכנן כיצד לעמוד בקשר רציף עם התלמידים באמצעות צ'אט או וידאו במפגשים א-סינכרוניים, לשתף קבצים ולעקוב אחר הלמידה.

כדאי לזכור

כדאי לזכור

טכנולוגיות הבינה המלאכותית יוצרות הזדמנויות חדשות בתחומים שונים כגון בריאות, ביטחון, תחבורה וסביבה. כך לדוגמה, מערכות בינה מלאכותית הסורקות מידע רפואי רב, יכולות לזהות סיכונים צפויים בהליך רפואי ולהציע טיפול מונע; טכנולוגיות ניתוח תמונה העושות שימוש במידע מרשתות חברתיות יכולות לזהות בעלי חיים ספציפיים ואת דפוסי התנועה שלהם בין אזורי מחיה; טכנולוגיות ניטור תחבורה מאפשרות לנהל תנועה בכבישים בצורה יעילה יותר וכך לצמצם זמני המתנה ופליטת מזהמים.

עם זאת, בשנים האחרונות עלו לכותרות סוגיות אתיות בעקבות שימוש במערכות בינה מלאכותית. קיימים פגמים אתיים רבים בתהליכי קבלת החלטות אוטונומיות של מערכות בינה מלאכותית.

כך למשל, מטופלים אפרו-אמריקאים גילו שהם הופלו לרעה על ידי מערכת בינה מלאכותית ששימשה את מערכת הבריאות האמריקאית, ונמצאו עדויות להטיה גזעית שהובילה לכך שהם קיבלו טיפול רפואי פחות טוב. חשש נוסף מתייחס לפגיעה בפרטיות, כתוצאה מהסתמכות על שימוש בענן כאשר מערכות בינה מלאכותית משולבות בתחומים שונים.

אין ספק שהשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית מעורר שאלות בנוגע לשאלת האחריות על ההחלטות המתקבלות על ידי מערכות אלה ולאינטרסים שהן משרתות (לדוגמה: צדק חברתי או רווח כלכלי? מה חשוב יותר?). לפיכך, חשוב לפתח את מודעות התלמידים לעקרונות מוסריים האמורים להנחות את השימוש במערכות אלה ולטפח את רגישותם המוסרית ואת מסוגלותם להכריע באופן מושכל בסוגיות אתיות בהקשר לכך. 

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד
אירועים אקטואליים מעוררים סקרנות ורצון להגיב. חיבור שלהם לחומר הנלמד יתרום להגברת העניין בלמידה ולשיפור יכולתם של התלמידים לנקוט עמדה אישית במסגרת חינוכם לאז...
מיפוי הידע של התלמידים לפני תהליך הלמידה (Pre-test)
מיפוי הידע הקיים נותן למורה תמונה על רמת הידע של הכיתה. תמונה זו יכולה לסייע בהחלטות על בניית יחידת הלימוד, על דגשים שצריך לשים במהלכה ועל ניהול הלמידה לנוכח...
ניהול זמן עצמי של התלמיד/ה
מה הלו"ז?! הכול מדברים על החשיבות הרבה של ניהול זמן עצמאי על ידי התלמידים. אבל מה זה אומר בעצם? ואיך לומדים לעשות את זה נכון?
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.