דלג אל

למידה היברידית

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     תכנון ההוראה

מטרה

לסייע למורה לתכנן למידה משולבת המתבססת על ארבעה ממדים: מקום הלימוד (מקרוב או מרחוק), אופן הלימוד (מקוון ושאינו מקוון), זמן הלימוד (סינכרוני וא-סינכרוני) ונתיב הלמידה (אחיד או מותאם אישית).

הצעות למהלך

הצעות למהלך

למידה היברידית

למידה משולבת (היברידית) כוללת למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים בכיתה. למידה זו מקדמת את עצמאות הלומדים ומזמנת התאמה אישית לכל לומד/ת בהיבטי זמן, מקום, אופן ונתיב הלמידה.
למידה מסוג זה מאפשרת למורה ליצור קשר אישי עם התלמידים, לתכנן חומרי למידה מגוונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים ולספק משוב איכותי ומיידי.

למידה מקוונת (שהינה מרכיב של הלמידה ההיברידית), יכולה להתבצע בבית הספר או במסגרת למידה מרחוק. מורה שמנהל/ת למידה מרחוק יכול/ה לבחור שיעורים אשר בהם כל המשתתפים פעילים באותו זמן (מפגשים  סינכרוניים), ולהוסיף שיעורים למרחב דיגיטלי כיתתי שאליו כל תלמיד/ה יכול/ה להיכנס בזמן המתאים לו/לה וללמוד בקצב אישי (שיעורים א-סינכרוניים).

הדרך האפקטיבית ביותר היא לשלב בין סוגי הלמידה השונים (Blended Learning).

הצעות למהלך וכלים ייחודיים עבור המורה

1. תכנון
מתכננים יחידת למידה תוך התייחסות למאפיינים אלה:

 • תחום הדעת (או בין-תחומי)
 • שכבת הגיל
 • נושאי הלימוד המרכזיים
 • מטרות-על
 • מטרות ספציפיות
 • מיומנויות
 • מספר השיעורים ביחידה
 • פרקטיקות ההוראה בכל שיעור (למשל: סימולציות, דיון, וכד'),
 • משך הזמן המשוער של כל שיעור
 • תוצרי למידה מצופים
 • תהליכי הערכה מתוכננים
 • כלים דיגיטליים

ראו דוגמה מתחום מדע וטכנולוגיה: כלי לתכנון יחידת הלמידה
ראו גם את הפרקטיקה: שיקולי הדעת בתכנון יחידת לימוד

2. בחירת מודל
בוחרים מודל ללמידה משולבת: קיימים חמישה מודלים שכיחים הכוללים מינונים שונים של מפגשי למידה פנים אל פנים, ולמידה מרחוק סינכרונית וא-סינכרונית:

 1. מודל הסבב
 2. המודל הגמיש
 3. מודל השילוב העצמי
 4. מודל העשרה וירטואלי
 5. מודל בחירה מאפשרויות

ראו בהרחבה: מידע על חמשת המודלים

בבחירת המודל המתאים ביותר על המורה להפעיל מגוון שיקולים בהקשר לצורכי הלמידה והלומדים, לתרבות בית הספר ולתנאי התשתיות והמשאבים העומדים לרשותו של המוסד החינוכי.

ראו: כלי שניתן להיעזר בו לבחירת מודל הלמידה המשולבת המבוסס על שאלות מנחות.

 את שיקולי הדעת בתהליך בחירת המודל ניתן לרכז בכלי לארגון מידע המלווה את פיתוח יחידת הלימוד ההיברידית. את המודל הנבחר ניתן להוסיף לדף התכנון של יחידת הלמידה.

3. בחירת אופני הלמידה
בוחרים את אופני הלמידה המשולבת הספציפיים במסגרת המודל שנבחר ואת מינון המרכיבים השונים:

 • מקום: מרחוק/מקרוב
 • אופן הלימוד: מקוון/לא-מקוון
 • זמן: סינכרוני/א-סינכרוני
 • נתיב הלמידה: אחיד/מותאם לרמות שונות של תלמידים

מגדירים את הפרקטיקות  המרכזיות בזיקה לכל אחד מאופני הלמידה. למשל: תכנון ניסוי, שרטוט דגם, צפייה בשיעור מוקלט, וכד'.

ניתן להיעזר בכלי המצורף למיפוי הפרקטיקות שנבחרו ביחידת ההוראה ההיברידית שתוכננה. (הכלי כולל דוגמה מתחום המדעים וניתן ליישם זאת במגוון תחומי דעת). 

4. מתן בחירה לתלמידים
מציעים לתלמידים מגוון אפשרויות בחירה לפעילויות ולאופני הלמידה: בהתאמה למטרות יחידת הלמידה ההיברידית, ניתן להציע לתלמידים לבחור מבין מספר פעילויות שונות כגון:

 • קריאת קטעי מידע
 • השתתפות בפעילות מתוקשבת
 • האזנה לפודקאסט
 • צפייה בסרטון

את אפשרויות הבחירה מוסיפים לדף התכנון.

ראו לדוגמה: אפשרויות בחירה ללומד ביחידה היברידית בתחום המדעים

5. שילוב כלים דיגיטליים
מציעים לתלמידים מגוון כלים דיגיטליים המיועדים להפקת תוצרי למידה שונים בזיקה למטרות שהוגדרו בתהליך התכנון.

ראו גם את הפרקטיקה: בחירה בדרכי הערכה על ידי התלמידים

6. תכנון מפגשים סינכרוניים
מתכננים שיעורים סינכרוניים מרחוק, המתאימים למצבים שבהם נהיה מעוניינים בנוכחות בו-זמנית של המשתתפים במרחב מקוון אחד, כל אחד מביתו, כגון בשעת חירום או כאשר מעוניינים להתנסות בלמידה מהבית.
ניתן לערוך שיעור סינכרוני במסגרת כיתה וירטואלית במגוון סביבות דיגיטליות ייעודיות:

במהלך שיעורים אלה משתמשים בכלים דיגיטליים לשיתוף, לדיון ולביצוע משימות, וכן להקצאת משימות אישיות או קבוצתיות בהתאם לצורך.

לסיכום השיעור ניתן להשתמש בכלים דיגיטליים לביצוע סקר, להצגת שאלות ולרפלקציה.

ראו גם את הפרקטיקה: מעורבות תלמידים במפגש סינכרוני, המציעה כלים המעודדים השתתפות ומעורבות של תלמידים במפגש מסוג זה.

7. תכנון מפגשים א-סינכרוניים
מתכננים שיעורים א-סינכרוניים אשר יתקיימו במרחב למידה דיגיטלי כיתתי. כל משתתפ/ת יכול/ה להיכנס לשיעור ולבצע את המשימות בזמן המתאים לה/לו. שיעור מסוג זה מתאים ללמידה מרחוק בשגרה ובחירום.

קיימות מספר אפשרויות לסביבה דיגיטלית כיתתית:

חשוב לזכור:

 • מכינים משימות בסביבה הדיגיטלית של הכיתה ומוודאים שהן מותאמות לרמות שונות של תלמידים. 
 • מספקים קישורים לחומרי עזר ולהנחיות כתובות או מוקלטות, ומיידעים את התלמידים על דרכים לקבלת משוב וסיוע מקוון מהמורה ומעמיתים ללמידה.
 • נשארים בקשר עם התלמידים באמצעים דיגיטליים כגון: צ'אט או שיחת ווידיאו.

8. שיתופי פעולה
יוצרים שיתופי פעולה שונים בין המורים והתלמידים כגון:

 • בין מורים מתחומי דעת שונים
 • בין מורים המלמדים את אותו תחום דעת באותה שכבת גיל
 • בין המורים לבין רכז/ת התקשוב בבית הספר
 • בין קבוצות תלמידים שונות

שיתוף הפעולה בין מורי בית הספר יסייע להם לתפקד כקהילה מקצועית לומדת בתהליך מתמשך של הטמעת הלמידה ההיברידית, איתור הצלחות ונקודות תורפה, הפקת לקחים ושיפור מתמיד.

עוד רעיון - למידה מרחוק בשעת חירום

עוד רעיון - למידה מרחוק בשעת חירום

משרד החינוך מספק לתלמידים תוכני לימוד במתכונת מקוונת ללימוד עצמי או בתיווך מורה.

ראו בהרחבה בפורטל עובדי הוראה: למידה מרחוק בשעת חירום

בפורטל התלמידים באתר המשרד מוצעות מגוון פעילויות בתחומי הדעת השונים, מותאמות לפי שכבות גיל. מורים יכולים להפנות את תלמידיהם לפעילות מסוימת או לעודד אותם להיכנס לפורטל ולבחור פעילויות בעצמם באופן עצמאי:

 ראו גם:

עוד רעיון - דגמי הוראה בלמידה מרחוק

עוד רעיון - דגמי הוראה בלמידה מרחוק

בכל אחד מדגמי ההוראה הבאים יש קישורים למערכי שיעור ודוגמאות שכתבו מורים שהתנסו והצליחו בלמידה מרחוק, המשלבת מרכיבים סינכרוניים עם מרכיבים א-סינכרוניים:

עוד רעיון - תוכנית שבועית אינטראקטיבית

עוד רעיון - תוכנית שבועית אינטראקטיבית

כדי ליצור סדר ותחושת ביטחון, ולמנוע מצב של עומס מוגזם שבו אין תיאום בין המורים, והתלמידים מקבלים משימות רבות במקביל, אפשר להחליט ליצור עבור כיתה או עבור שכבה שלמה בבית הספר, תוכנית שבועית.

מבחינת הסדירויות הבית ספריות, המעבר מחשיבה על מערך שיעור או על יום לימודים, לחשיבה על שבוע לימודים שלם, יכולה לחזק מגמות של למידה עצמאית ולקיחת אחריות אישית של התלמידים על למידתם.

בכל מוצאי שבת נשלחת לתלמידים תוכנית שבועית, שיכולה להיות מעוצבת למשל כמצגת אינטראקטיבית הכוללת קישורים לחומרי הלמידה במקצועות השונים, משימות לימודיות, דברי השראה, סרטונים, שירים, מילות עידוד מהמורה וכן הלאה.

ראו לדוגמה: תוכניות שבועיות מבית הספר תל"י גאולים ירושלים – שבוע שישי; שבוע שמיני

אפשר גם

אפשר גם - קורסים מקוונים

לעל-יסודי: קורסים מקוונים

תלמידי חט"ב ותיכון יכולים להיכנס לאתרים שונים שבהם מוצעים קורסים מקוונים בחינם בתחומי דעת שונים ולהעשרה כללית. הלמידה בקורסים אלו מלווה בדרך כלל בדיונים ובשאלות עם משוב מיידי.
מורה המכינ/ה שיעור א-סינכרוני יכול/ה לשלב בשיעור קישורים למשימות מסוימות מתוך קורסים אלו.

ראו למשל:

טיפים

טיפים

מומלץ, בעיקר במקרה של למידה בחירום, לפתוח את השיעור בפעילות חווייתית להפגת המתח ובהתייחסות אישית לתלמידים.

חשוב לתכנן בבתי הספר שיתופי פעולה בין מורים אשר יתפקדו כקהילות למידה ויתכננו אסטרטגיות לתמיכה בפעלנוּת לומדים  (Agency) ובהתאמת מרכיבי הלמידה ההיברידית לצורכיהם ולתחומי העניין שלהם.

חשוב להכין את המפגש מראש ולתכנן לו"ז מפורט לכל פעילות כדי לעמוד בזמנים. ניתן להיעזר בהצעות למגוון פעילויות.

רצוי להגביל שיעורים סינכרוניים ל-45 דקות כדי לא להתיש את התלמידים.

כדאי לצרף לשיעור א-סינכרוני שאלונים או טפסים למיפוי ידע קודם, וכן לשלב במהלך השיעור פריטי מדיה שונים להעשרת המשימות.

מומלץ לתכנן ישיבות צוות בין-תחומיות מצומצמות ורחבות כדי לשתף בהצלחות ולהציע פתרונות לאתגרים המתייחסים לתהליך ההטמעה של הלמידה ההיברידית.

חשוב לעודד את התלמידים לתקשר זה עם זה במהלך הלמידה ההיברידית.

כדאי להגדיר לוחות זמנים להגשה של תוצרי ביניים כדי לסייע לתלמידים בתכנון תהליך הלמידה.

מומלץ לטפח שיתופי פעולה בין התלמידים במהלך הלמידה ההיברידית ולעודד למידה שיתופית ומשוב עמיתים.

ניתן להקצות משימות לזוגות או לצוותים של תלמידים ובהמשך לשתף תוצרים בגלריה משותפת או בלוח דיגיטלי שיתופי.

חשוב לתכנן מראש דרכים לתמיכה בתלמידים בעת שהם מבצעים משימות למידה אישיות או בקבוצה, לעודד תלמידים לשאול שאלות ולהיעזר במורה באמצעות צ'אט או שיחת וידאו.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

תרגילי עמדות
על כל אדם מוטלת האחריות לבחון בעצמו את ערכיו ואת עמדותיו. תפקיד המחנכ/ת הוא להנחות את התלמידים ולעזור להם להבהיר לעצמם את עמדותיהם ולהוביל תהליך חינוכי של הב...
إشراك التلاميذ في بناء المئشار أو أداة التقييم
يتلقى التلاميذ عادةً متطلبات الامتحان من المعلّم وبالتالي هم ليسوا شركاء في بناء التقييم. إنّ إشراكنا لهم في عمليّة بناء التقييم ستزيد من دافعيتهم وستساعدهم ...
רפלקציה עצמית
מה אנחנו רואים במראה? נעזור לתלמידים לרכוש כלים להתבונן על עצמם כאל לומדים ולהשתמש בהתבוננות העצמית כדי להתקדם ולהתפתח
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.