דלג אל

בניית מחוון הערכה בסיוע בינה מלאכותית

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

יצירת מחוון לעבודות התלמידים והתלמידות. המחוון הוא שורה של קריטריונים שלאורם נבחנת המשימה. מחוונים מספקים לתלמידים משוב מפורט על עבודתם, ומסייעים למורה לבצע את ההערכה באופן אובייקטיבי, מעצים וקל יותר.

כותבת הפרקטיקה:

עדי דימרי, מובילת בינה מלאכותית בחמ"ד, משרד החינוך

הצעות למהלך

הצעות למהלך

שלב ראשון: יצירת קטגוריות להערכה

נעזר במחולל טקסט בינה מלאכותית כדוגמת Claude או Chat GPT לכתיבת מחוון.

בשלב הראשון נציג את המשימה שאנחנו רוצים לתת לתלמידים ואת המטרות שהגדרנו למשימה, ונבקש מהצ'אט להציג את הקטגוריות להערכת העבודה. 

דוגמה לפרומפט:

 • אני מורה לכיתה ט' במקצוע הבעה.
 • אתה עוזר ההוראה האישי שלי. אתה מתמחה בבניית מחווני הערכה.
  אתה מדויק, ענייני, נאמן להנחיות שלי - אבל גם יצירתי. 
 • נתתי לתלמידים משימה לכתוב מאמר טיעון. תוכל לעזור לי לכתוב מחוון למשימה? תוכל להציע לי קטגוריות למחוון ואיך לבדוק את איכות ההגשה בכל אחת מהקטגוריות?

בהנחיות שניתן לצ'אט, כדאי לדייק את הקטגוריות המתקבלות. אפשר לבקש ממנו הרחבה של קטגוריה מסוימת או להוסיף עוד קטגוריות, עד שמתקבלת רשימה מספקת. לדוגמה:

 • תודה רבה, נתת הצעות יפות. שים לב: הקטגוריה השלישית לא מתאימה לצורך הפדגוגי שלי. אפשר להסיר אותה. אבל בבקשה הוסף קטגוריה אחרת: תשובה יצירתית.
 • במשימה זו אני מעוניינת במיוחד להעריך מיומנות חשיבה מסדר גבוה. אנא הצע שוב רשימת קריטריונים.
 • כתבת באחד הקריטריונים את המושג ״_________״. אני לא מכיר את המושג הזה, אנא החלף אותו למונח נפוץ יותר או הסבר לי מהו.

שלב שני: הגדרת רמות ביצוע לכל קטגוריה

נבקש מהצ'אט להציג את הקטגוריות בטבלה ולהציע מספר רמות לכל קטגוריה.

דוגמה לפרומפט:

 • בבקשה הצג את הקטגוריות בטבלה ולכל קטגוריה הגדר 3 רמות ביצוע.

גם כאן, נוכל לדייק עוד את הבקשה שלנו, עד שמתקבל מחוון מתאים. לדוגמה:

 • תודה רבה. אני רוצה להציג את המחוון לתלמידים שלי כחלק מתיאור העבודה. תיאור הרמות שהגדרת לא מספיק ברור. אנא כתוב אותן שוב, בשפה המתאימה לשכבת הגיל שאותה אני מלמדת. 
 • הצעת בטבלה סקלת ציונים מספריים. אני מבקשת שתשנה אותה לדירוג מילולי, על פי ארבע הרמות הבאות: מעולה, טוב מאוד, טוב, טעון שיפור.

שלב שלישי: שימוש במחוון

כעת, לאחר שהמחוון מדויק ועונה לצרכים שלנו, נעתיק אותו לפלטפורמה בה אנו משתמשים בדרך כלל למשימות הערכה, למשל מסמך אקסל או וורד. נבחר (״נצבע״) את כל תאי הטבלה שיצר הצ׳אטבוט, נעתיק ונדביק.

עוד רעיון - שיפור מחוון קיים

עוד רעיון - שיפור מחוון קיים

נעלה  לצ'אט מחוון שכתבנו בעבר. אפשר להעלות קובץ עם טבלת ההערכה בצ׳אטבוט המאפשר זאת, כגון claude. נוכל להעלות קובץ PDF או קובץ CSV שאפשר להוריד מאקסל. 

אם נרצה לעבוד עם צ׳אטבוט שלא מאפשר העלאת קבצים, נוכל להעלות את המחוון כטקסט, בפורמט לא טבלאי, כמו בדוגמה הבאה:

קטגוריה ראשונה: הבנת הנושא - 4 רמות: הבנה מעמיקה של הנושא (100-90), הבנה בסיסית של הנושא 90-80), הבנה חלקית של הנושא (80-70), הבנה מועטה או לא קיימת של הנושא (70-50). 

קטגוריה שנייה: ….

נבקש מהצ׳אטבוט לשפר את המחוון על ידי בקשות כגון:

 • בקש ממני להעלות מחוון שהכנתי. כשאעלה אותו, בבקשה הוסף עוד 4 קטגוריות (לדוגמה: מבנה וארגון, תוכן והבנה, שפה ואוצר מילים, יצירתיות ומקוריות).
 • בקש ממני להעלות מחוון שהכנתי. כשאעלה אותו, בבקשה הוסף עוד 2 פרמטרים לקטגוריות שונות. (לדוגמה: בקטגוריה "מבנה וארגון" אפשר להוסיף את הפרמטרים "חלוקה לפסקאות", "שימוש בכותרות", "רצף והתפתחות הרעיון").
 • בקש ממני להעלות מחוון שהכנתי. כשאעלה אותו, בבקשה הוסף 3 שאלות נוספות.
 • בקש ממני להעלות מחוון שהכנתי. כשאעלה אותו, בבקשה הפוך את השאלות לקלות יותר, מותאמות לתלמידים מתקשים יחסית.
 • בקש ממני להעלות מחוון שהכנתי. כשאעלה אותו, בבקשה השתמש באותה שיטת הערכה, סגנון ופורמט, אך הפעם שנה את הנושא. הנושא החדש הוא _________.

עוד רעיון - בדיקת עבודות על בסיס מחוון ההערכה שיצרנו

עוד רעיון - בדיקת עבודות על בסיס מחוון ההערכה שיצרנו

לאחר שיצרנו בסיוע הצ׳אטבוט מחוון הערכה המשביע את רצוננו, נוכל להשתמש בו לבדיקת עבודות התלמידים. נעלה את המחוון לצ׳אטבוט (כאמור, אפשר להעלות קובץ עם טבלת ההערכה בצ׳אטבוט המאפשר זאת כגון claude). נוכל להעלות קובץ PDF או קובץ CSV שאפשר להוריד מאקסל.

פרומפט לדוגמה:

 • אני רוצה לבדוק עבודות של התלמידים שלי בנושא [_____].
 • צעד ראשון: בקש ממני להעלות קובץ עם טבלת ההערכה. 
 • צעד שני: רק לאחר שאעלה את הקובץ, בקש ממני להעלות את העבודה של התלמיד הראשון כקובץ, או להדביק אותה לתיבת השיחה. 
 • צעד שלישי: לאחר שאעלה את העבודה של התלמיד, כתוב משוב הכולל הערכה של ביצועי התלמיד בכל אחת מהקטגוריות וצרף ציון לכל קטגוריה וציון מסכם. 
 • צעד רביעי: שאל אותי האם ההערכה מדויקת או שארצה לתקן אותה. 
 • צעד חמישי: כעת, בקש ממני את העבודות של התלמידים הבאים.

כמובן שיש לבדוק את ההערכה שהציע הצ׳אטבוט באופן ביקורתי, לתקן אותה בהתאם לשיפוט שלנו, ורק אז למסור אותה לתלמיד.

עוד רעיון - שיתוף התלמידים בבניית מחוון

עוד רעיון - שיתוף התלמידים בבניית מחוון

נוכל לשתף את התלמידים בבניית מחוון לעבודה או למבחן. גישה זו משפרת את אפקטיביות הלמידה ומגבירה את המעורבות והאחריות של תלמידים בלמידה. יש שתי דרכים לעשות זאת:

 1. נחלק את הכיתה לזוגות או לקבוצות קטנות. נדגים במליאה את המהלך המוצע למעלה, ונבקש מכל קבוצה להכין מחוון לעבודה או למבחן שהם אמורים להגיש בקרוב. לאחר מכן נדון במליאה על המחוונים השונים, ונכין מחוון המבוסס על הרעיונות של הקבוצות השונות. 
 2. נבנה את המחוון בעצמנו, ונקרין את התהליך כולו, כל שלבי השיחה עם הצ׳אטבוט, על המסך הכיתתי. בכל שלב נעצור ונבקש מהתלמידים להתייחס, ולהציע הצעות לשיפור ולדיוק מרכיבי המחוון.  נזין הצעות אלה בזמן אמת לצ׳אטבוט כדי לדייק את המחוון בהתאם. 

ראו גם את הפרקטיקה: שיתוף התלמידים בבניית מחוון

כדאי לדעת

כדאי לדעת

הצ׳אטבוט לא מחליף אותנו, המורים והמורות, בתפקידנו כאחראים על הערכת התלמידים והתלמידות. הוא יכול לסייע לנו במשימה זו, אך עלינו להנחות אותו, לדייק אותו - ובעיקר לקרוא באופן ביקורתי את המחוונים שהוא מציע ולדייק אותם.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

למידה היברידית
מתלבטים איך לנהל למידה מרחוק? ואיך משלבים בינה לבין למידה מקרוב פנים אל פנים? בשגרה ובחירום, אפשר לבחור במגוון כלים ושיטות כדי לתכנן למידה היברידית מיטבית ול...
פתיחות לרעיונות חדשים
לו הייתי..., משחק ההפכים, שיטת הננסים – חשיבה יצירתית אינה מסתכמת רק בהגיית רעיונות חדשים: זהו תהליך שלם הכולל חשיבה ביקורתית, הפעלת הדמיון, תרגול, ומשחק בהמ...
יצירת אחריות משותפת וערבות הדדית
אקלים חיובי בכיתה ויצירת תחושת שייכות ואחריות הדדית הם מאפיינים חשובים המשפיעים על תחושת הרווחה של התלמידים, ויש להם קשר ישיר לפניוּת שלהם ללמידה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.