דלג אל

כתיבת תעודות

למאגר הפרקטיקות
  ניהול ההוראה והחינוך     הערכה ומשוב

מטרה

ריכוז מידע אודות הידע, המיומנויות והערכים שהתלמידים רכשו, ומתן הזדמנות לשיח שיוביל להעצמת התלמיד/ה.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

הערכה מעצבת

 1. איסוף המידע
  נאסוף את כל המידע הרלוונטי אודות התלמיד, התלמידה:
  מבחנים, עבודות, פרזנטציות, תוצרי פרויקטים, סיכומי שיחות אישיות וכדומה.
 2. שיח עם כל השותפים
  נקיים שיח עם כל השותפים: מורים מקצועיים, צוות ייעוצי, שיחה אישית עם התלמיד, התלמידה,
  שיחת הורים – במטרה להעריך את התהליכים שהתלמידים היו שותפים להם במהלך התקופה החולפת.
 3. זיהוי מוקדי החוזק
  נזהה ונמשיג את מוקדי החוזק של התלמיד, התלמידה.
 4. הגדרת יעדים
  נגדיר יעדים לקידום בתקופה הבאה (רצוי בשיתוף התלמיד, התלמידה).
 5. כתיבת התעודה
  נפיק את מסמך התעודה שיציג את המידע הרלוונטי. להלן דוגמה אפשרית אחת לארגון מסמך ההערכה:
 • המסמך ייפתח בפסקה מהמחנך, המחנכת לתלמיד, לתלמידה שתיכתב בנימה אישית.
 • בהתאם להחלטה הבית ספרית, יינתנו משובים מילוליים או מספריים בכל מקצוע.
 • מומלץ להכניס לתעודה גם פעילות בלתי-פורמלית, כדי לקבל תמונה שלמה של חיי התלמיד, התלמידה:
  מועצת תלמידים, פעילות בוועד כיתה, השתתפות פעילה בטקסים בית-ספריים, עירוניים,
  תרומה מיוחדת בטיולים, סיוע למורים או לחברים, השתתפות בנבחרת שייצגה את בית הספר
  בתחרות עירונית, ארצית, בינלאומית, התנדבות בקהילה וכדומה.
 • המסמך יסתיים בפסקה שהתלמידים כתבו לעצמם: מה אני מאחל, מאחלת לעצמי לשנה הבאה?

תעודות לדוגמה

כתיבת תעודות לתלמידים עם מוגבלויות הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

כתיבת תעודות לתלמידים עם מוגבלויות הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים

תהליכי הערכה לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים, לרבות כתיבת תעודות, מתקיימים בהלימה מרבית לתהליכים אלו בחינוך הרגיל. בהתאם לכך, תהיה התעודה דומה לתעודה בחינוך הרגיל מבחינת מהות, מטרות ומבנה. 

עוד רעיון - תלקיט הערכה

עוד רעיון - תלקיט הערכה

במקום תעודה "רגילה" עם ציונים מספריים, אפשר לבסס בבית הספר מנהג של תלקיט הערכה. תלקיט ההערכה יכלול את הרכיבים הבאים (כולם או חלקם, לפי החלטת צוות בית הספר):

 1. כל תלמיד ותלמידה יקבלו בנקודות הזמן עליהן יחליט הצוות החינוכי קלסר או תיקייה שבתוכם משוב מילולי מכל אחד מהמורים שאצלם למדו בשנה זו.
 2. כל משוב-מורה מכיל דף אחד המחולק לשניים: בראש הדף פסקה המתארת את התכנים שנלמדו בשיעור במהלך השנה (תוכן משותף לכל תלמידי הכיתה), ובהמשך פסקה אישית מהמורה לתלמיד/ה עם התייחסות להישגים, חוזקות ונקודות לשיפור.
 3. נוסיף דף ברכה ואיחולים מההורים, דף של משוב עצמי שהתלמידים כותבים לעצמם (בשיעור חינוך או בסיוע המורה כחלק משיחה אישית), ואפשר גם מכתב הערכה מחבר/ה קרוב/ה מהכיתה.
 4. התלקיט יכיל גם מכתב אישי מהמחנכ/ת שיתייחס להיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים ויביע אמונה בכוחות וביכולת של התלמידים להתקדם ולצמוח.

ראו גם את הפרקטיקה: תלקיט (פורטפוליו)

עוד רעיון - כתיבת תעודות בכלים דיגיטליים

עוד רעיון - כתיבת תעודות בכלים דיגיטליים

בזמנים של למידה מרחוק וגם בעתות שגרה, אפשר להיעזר בכלים דיגיטליים שונים המגוונים את שיטת כתיבת והענקת התעודות. למשל:

 • Certify’em: תוסף לטופסי גוגל מסוג בחנים, המאפשר משלוח אוטומטי של תעודת הצלחה – קובעים מהי מידת ההצלחה הרצויה בבוחן (למשל 90%), ולתלמיד/ה שהגיע/ה לציון המבוקש ומעלה, המערכת שולחת באופן אוטומטי תעודת הצלחה דיגיטלית המעידה על ההישג.
 • Evernote: כלי המאפשר יצירת מחברת דיגיטלית הכוללת תמונות של אוסף תעודות מהעבר או מהתקופה האחרונה, וכתיבת הצעות לעיצוב תעודות חדשניות הכוללות גם מישוב עצמי.
 • Moodle: ראו סרטון הדרכה לתהליך יצירת תלקיט דיגיטלי בכתיבה (הבעה)

עוד רעיון - תעודה מכוונת מסלול (מיקרו-קורסים)

עוד רעיון - תעודה מכוונת מסלול (מיקרו-קורסים)

הרבה פעמים באותה כיתה לומדים תלמידים ברמות שונות. בנוסף, ההתקדמות של התלמידים לא תמיד לינארית, כך שיש מצבים שבהם באותו מקצוע תלמיד/ה יכול/ה להתמצא היטב בתחומים מסוימים ובתחומים אחרים לא לשלוט כלל. לדוגמה, תלמיד/ה יכול/ה להכיר היטב את המבנה העשרוני וסדר פעולות החשבון, אך להתקשות בתרגילי כפל.

הפתרון טמון לעיתים בהגדרת נושאים קטנים בתוך תחום הלימוד, כמיקרו-קורסים. כך פרוסים בפני התלמידים כלל הנושאים הרלוונטיים לתחום (בפריסה לפי כיתה או בפריסה רב-שנתית), והם יכולים לראות במה הם שולטים יותר ובמה פחות, ואת הדרך שצריך לעבור כדי לעמוד בדרישות במלואן.

ראו לדוגמה: תעודה בחשבון לכיתה ג

לעומת תעודה רגילה, שבה מופיע ציון אחד כולל שאמור לשקף את ההבנה של הלומד/ת בתחום הידע ולעיתים לא רגיש דיו להתקדמות תלמידים בקצות הסקלה, חלוקה כזו מאפשרת גם לילדים שנמצאים ברמה נמוכה בהשוואה לכיתה, לראות את ההתקדמות שלהם (רמות בסיס 1 ו-2). כמו כן ניתן להראות כך לתלמידים שמתקדמים בחומר, לאן עוד הם יכולים לשאוף (רמת אומן). בנוסף, פירוק תחום הדעת למיקרו-קורסים מאפשר שיקוף טוב יותר במצבים שבהם התלמיד/ה נמצא/ת ברמות שונות בנושאים שונים.

(מבוסס על כלי שנוצר על ידי בי"ס דקל, אשקלון. ראו: בית ספר מתמיד, עמ' 103)

אפשר גם - תעודה עצמית

אפשר גם - תעודה עצמית

אפשר לתת לתלמידים, בעיקר בכיתות היסודי, לייצר לעצמם תעודות כדי לשכלל את מיומנויות המישוב העצמי.

 1. נקיים בכיתה שיחה פתוחה על מטרות התעודה:
  מה היא אמורה לבטא? לאילו היבטים כדאי שהיא תתייחס? למשל בכיתה א' הילדים יכולים להעלות רעיונות כמו – איך התקדמתי בכתיבה? בקריאה? בשיתוף פעולה עם חברים? ביכולת להתארגן בזמן לשיעור אחרי ההפסקה? תחומים שאני טוב בהם ועוד.
 2. נכתוב על הלוח את הרעיונות שהתלמידים העלו בשלב הקודם, ונסמן את אלו שיש לגביהם הסכמה רחבה.
 3. בקבוצות: כל קבוצה תגבש הצעה לדגם של התעודה שיכלול את הסעיפים שהסכמנו עליהם בשלב הקודם.
 4. הקבוצות יציגו את הרעיונות במליאה. אפשר לבחור דגם אחד (בהצבעה) או להדפיס את כל הדגמים וכל תלמיד ותלמידה יבחרו את הדגם המועדף עליהם.
 5. נקדיש שיעור ליצירת תעודה אישית שבה התלמידים ימלאו את הסעיפים השונים. נאפשר ציור, גזירה והדבקה בנוסף על הייצוג המילולי, כדי לתת לכל תעודה סממנים אישיים וייחודיים.

ליסודי: תעודה הוליסטית בלמידה מרחוק

ליסודי: תעודה הוליסטית בלמידה מרחוק

בעתות משבר שבהם עובר בית הספר ללמידה מרחוק, אפשר לשלוח מכתב להורים שמסביר את הצורך במתן תעודה שונה מהרגיל. המכתב יכלול הסבר אודות המיומנויות שבאמצעותן ניתן להעריך את תפקודי הלומדים במציאות החדשה. מומלץ ליצור תעודה אחת לכיתות א-ב ותעודה אחרת לכיתות ג-ו. לדוגמה:

 • תעודה לכיתות א-ב 
  • מבנה התעודה הוא כמעין מכתב אישי מהמחנכ/ת להורה אודות הילד/ה. 
  • פתיח הוליסטי של המחנכ/ת והמורים המקצועיים על התלמיד/ה, לפי מחוון נתון מראש של מיומנויות אישיות, חברתיות ולימודיות. 
  • בחלק האמצעי של התעודה הילדים מעריכים את עצמם בעזרת מדרג סולמות.
  • כל ילד/ה כותב/ת על מחשבות, החלטות והגיגים של סוף שנה.
 • תעודה לכיתות ג-ו
  • פתיח זהה כמו בתעודה לעיל לכיתות א-ב.
  • בחלק השני כתיבה הוליסטית של התלמיד/ה לפי קריטריונים. 

 

(מבוסס על תעודות שפותחו בביה"ס דורון נווה גן ברמת השרון – "חלום שהתגשם בעקבות הקורונה")

טיפים

טיפים

חשוב להדגיש כי יש מגוון מטרות להערכה, וכי התעודה משרתת את אחת המטרות הללו.

מומלץ לקיים שיח משותף בחדר המורים להגדרת מטרות התעודה והמבנה שלה. התעודה היא חלק מהתפיסה החינוכית הכוללת של בית הספר ולכן עליה לשקף את הייחודיות הבית ספרית. ראו דוגמה לסיפור תהליך בית ספרי לשינוי התעודה

רצוי לשים לב להפקת מסמך מותאם גיל, גם מבחינת המלל והתוכן, וגם מבחינה גרפית עיצובית.

אפשר לפנות להורים ולבקש מהם להכין מכתב לילדיהם שיצורף לתעודה כהפתעה. המכתב יבטא הערכה וגאווה, יתמקד בחוזקות ויתייחס גם לפעילות של הילדים מחוץ לבית הספר (במשפחה, בתנועת נוער, חוגים).

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

קיום אינטראקציה חיובית ומכבדת עם אנשים מתרבויות אחרות
מודעות לניגודים שעל רצף הציר התרבותי, עשויה לתרום לנטרול השיפוטיות. מודעות תרבותית גלובלית מקדמת גישה סובלנית וסקרנית כלפי שונות, ופתיחות והתעניינות בתרבויות...
عرض معايير التقييم في بداية الوحدة التعليمية
عندما يتعرّف التلاميذ في بداية الفصل الدراسي على المعايير التي سوف نعتمدها لتقييمهم في نهاية الفصل، فإنهم سيفهمون بشكل أفضل ما المطلوب منهم. الأمر الذي من شأ...
ביצועי הבנה
ביצוע הבנה הוא פעולה עצמאית שעושים הלומדים ובמהלכה הם משתמשים בידע שלמדו בדרך שונה מזו שבה למדו אותו או בהקשר שונה. כדי להפגין ביצועי הבנה על הלומדים להבין א...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.