דלג אל

הצהרת נגישות

עשרה בטבת

עשרה בטבת
עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי תענית יהודיים לזכר חורבן בית המקדש. יום זה חל בתאריך העברי שבו בשנת 588 לפנה"ס, החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים.
המצור הסתיים כעבור שנה ושבעה חודשים בחורבן ממלכת יהודה, חורבן העיר ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון.  עם החורבן הוגלתה מלכות יהודה לבבל והתענו ביום זה במשך 70 שנות גלות.
 
לאחר שבית המקדש השני נבנה הפך יום זה, כמו שלושת ימי הצומות האחרים  (יז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה), ליום שמחה וששון:
"ויען זכריה הנביא: כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת: צוֹם הָרְבִיעִי (בתמוז) וְצוֹם הַחֲמִישִׁי (ט' באב) וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי (ג' בתשרי) וְצוֹם הָעֲשִׂירִי (י' בטבת) יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן
ולְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים, וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ (זכריה ח, יט"( .
 
כשנחרב בית המקדש השני, חזרה התקנה למקומה וחזרו להתענות בכל ארבעת ימי הצומות לרבות ביום עשרה בטבת.

מאחר שכבר נקבע צום בעשרה בטבת צורפו אליו עוד שני מאורעות שחלו סמוך ליום זה: מיתת עזרא הסופר ותרגום התורה ליוונית.

על עזרא הסופר אמרו חכמים שהיה ראוי שתינתן התורה על ידו אלא שקדמו משה רבנו (סנהדרין כא, ב) – כלומר שהיה שני למשה. עוד אמרו חז"ל כי עזרא הסופר שעלה מבבל להקים את בית המקדש השני הוא הנביא מלאכי (מגילה טו, א). מלאכי, אחרון הנביאים בתורה שבכתב, תיקן עשר תקנות כלליות ופתח למעשה את המסורת של חכמי התורה שבעל פה. במילים אחרות, מלאכי שימש חוליית מעבר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. כמשה דאג עזרא הסופר לכל ישראל ונשא בעול הנהגתם. הוא היה ממנהיגי העלייה מבבל וחידוש בית המקדש השני.

תרגום התורה ליוונית נעשה בימי מלכות יוון. גזֵרה זו הייתה קשה כיום שנעשה בו העגל מאחר שהתורה ניתנה לישראל ובתרגומה ליוונית ניטשטש הייחוד שבה.

אחרי השואה קבעה הרבנות הראשית לישראל שיום עשרה בטבת יהיה "יום הקדיש הכללי" לזכר הנספים בשואה שלא נודע יום מותם.

דינים ומנהגים

כשתיקנו הנביאים אחר חורבן בית המקדש הראשון ארבעה צומות, תיקנו אותם כדוגמת צום יום הכיפורים מאחר שתקנות חכמים היו לרוב על פי מה שנקבע בתורה. לפיכך נמשך הצום יממה שלמה וחלו בו חמישה איסורים: אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה.

ואולם כששבו עולי בבל לבנות את בית המקדש השני ביטלו את הצומות, ואלו הפכו לימי ששון ושמחה. משחרב בית המקדש השני, חזרו לקיים את אותם הצומות. נמצא שדין הצומות תלוי במצב העם. בתקופת גזרות ושמד חייבים לצום באותם הצומות, וכשבית המקדש בנוי ימי הצום הופכים לימי ששון ושמחה.

במצב ביניים כאשר בית המקדש חרב ואין על העם גזרות קשות – דין הצומות תלוי ברצונם של ישראל. לכן כשקיבלו ישראל על עצמם לצום בי"ז בתמוז, בצום גדליה ובעשרה בטבת –לא קיבלו על עצמם את הצומות במלוא חומרתם כצום יום הכיפורים.

צום תשעה באב נותר על פי התקנה המקורית מאחר שחרבו בו שני בתי המקדש, נחרבה ביתר ונחרשה העיר. לכן נקבע משך הצום ליממה שלמה כיום הכיפורים וחלו בו חמשת האיסורים כנ"ל.

לעומת זאת דין שאר הצומות שהתקינו בעקבות החורבן קל יותר: צמים ביום, חל איסור אכילה ושתייה בלבד אך אין נזהרים מרחיצה ומסיכה, מנעילת הסנדל ומתשמיש המיטה. משום כך יש המכנים צומות אלו הצומות הקלים.

משך הצום

הצום נמשך מעלות השחר עד צאת הכוכבים. עלות השחר הוא הזמן שהאור הראשון מתחיל להיראות במזרח. זמן זה הוא כשבעים ושתיים דקות לפני הנץ החמה, הזמן שהחמה נראית במזרח.

הצום נמשך עד צאת הכוכבים כלומר עד שייראו שלושה כוכבים בינוניים ברקיע ויסמנו את בוא הלילה.

מי שכבר הלך לישון לקראת הצום וקם לפני עלות השחר – אסור לו לאכול מאחר שהסיח את דעתו מהאוכל. אך אם לפני שהלך לישון התנה בליבו שאם יקום לפני עלות השחר יאכל, אזי מותר לו לאכול אם התעורר לפני עלות השחר. לגבי שתייה, מי שרוצה לשתות מים בקומו מהשינה לפני שיתחיל הצום, עליו להתנות זאת בליבו. ואולם בדיעבד המתעורר לפני עלות השחר והוא צמא – רשאי לשתות אף שלא התנה על כך.

שטיפת פה

מלכתחילה אין לשטוף את הפה במים מפני שיש חשש שמא במהלך השטיפה ייבלעו טיפות של מים. אבל כדי להסיר ריח רע מהפה ולמנוע מעצמו צער – מותר מפני שאינו מתכוון לשתות אלא רק לנקות את פיו. לפיכך מותר לכל מי שחסרון השטיפה גורם לו צער לשטוף את פיו, וישתדל מאוד שלא לבלוע טיפות מים. כמו כן מותר למי שמצטער מכך להשתמש במשחת שיניים כדי לנקות היטב את הפה ולהסיר ממנו ריח רע.

מי שטעה ואכל או שתה ביום צום חייב להמשיך לצום. אף שבאכילתו או בשתייתו שבר את הצום וכבר לא יאמר בתפילתו "עננו", מכל מקום איסור אכילה ושתייה ממשיך לחול עליו.

דיני חולים

כשתיקנו הנביאים והחכמים את הצומות תיקנום לאנשים בריאים, אבל על החולים לא גזרו לצום. ככלל מי שכאביו או חולשתו אינם מאפשרים לו להמשיך בשגרת חייו והוא נאלץ לשכב על מיטתו – נחשב חולה. גם אדם חלש או זקן מאוד שמצטער בצום וחושש שאם יתענה ייחלש וייחלה פטור מן הצום. אשר לחולה שהתרפא ועודנו מרגיש חולשה וחושש שאם יתענה תחזור מחלתו – פטור מהצום. למעשה, כל היודע שאם יצום הוא עלול לחלות – פטור מהצום.

הפטור מהצום מחמת חוליו לא יענג עצמו במאכלי מותרות אלא יאכל לצורך גופו. הוא יכול לאכול ארוחה שלמה ולשתות כל צורכו ואינו צריך להשתדל לאכול לשיעורים כדרך שאמרו ביום הכיפורים.

נשים הרות ומיניקות

נשים הרות ומיניקות פטורות מהצום מאחר שהוא קשה להן יותר. הרוצה להחמיר על עצמה, אם יש לה קושי לצום או שהיא מיניקה והצום יגרום למיעוט החלב וצער לתינוק – עדיף שלא תצום.

ילדים קטנים

ילדים שלא הגיעו לגיל מצוות פטורים מהצומות שתיקנו חכמים, וגם אין מצווה לחנכם לצום כמה שעות. נוהגים להאכיל את הילדים מאכלים פשוטים כדי לחנכם להתאבל עם הציבור.

עננו

חכמים תיקנו להוסיף בתפילת עמידה בימי הצומות ברכה מיוחדת "עננו". את הברכה אומר שליח הציבור בקול בתפילת שחרית ומנחה בין ברכת "גואל ישראל" לברכת "רפאנו". הש"ץ יקרא "עננו" בתנאי שבתוך המניין יהיו לפחות שישה צמים. אבל היחיד אינו מוסיף ברכה אלא אומר "עננו" בתוך ברכת "שומע תפילה" (תענית יג, ב).

אולי תתעניינו גם ב...

חג הנבי אלח'דר - אליהו הנביא, 25.1
לכבוד חג נבי אלח'דר המצוין ב-25 בינואר מובאים מקורות מידע ולצדם אגדות העוסקות בדמותו של נבי אלח'דר, אליהו הנביא. לדמותו של אליהו הנביא נודעת חשיבות גם ביהדות...
יום ירושלים, כ"ח באייר
ירושלים היא בירתו של עם ישראל מאז דוד המלך. עד לימי דוד המלך הייתה העיר שייכת ליבוסים, מיושבי הארץ, ושימשה מבצר שהגן על מעיין הגיחון שנבע בה. העיר שכנה בין נ...
ל"ג בעומר, י"ח באייר
ל"ג בעומר חל ביום י"ח באייר והוא היום השלושים ושלושה לעומר מתוך ארבעים ותשעת ימים שסופרים בספירת העומר. כאשר בית המקדש היה קיים היו מביאים אליו בחג הפסח מנחה...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.