להתנהל ביושרה ובשקיפות בעשיית תצפיות וניסויים מדעיים ובדיווח על תוצאותיהם

חזרה
מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: תכנון ביצוע והערכת מחקר (Evaluating, performing, and designing scientific inquiry)
       • להשוות בין שיטות מחקר (תצפיות ומדידות) שערכו הן  ועמיתיהן
       • להעריך את שיטות איסוף הנתונים של עצמן ושל עמיתיהן
       • לזהות מקורות אפשריים לטעות ולהציע שיפורים לשיטות המחקר של עצמן ושל עמיתיהן
       • לזהות הנחות הקיימות בדיווח על תוצאות ניסויים
       • להבחין בין דעות, רגשות ואמונות לבין מה שנתפס באמצעות החושים למדידות באמצעות מכשירים בביצוע ובהערכה של חקר מדעי
       • להעריך את שיטות החקר ומערך הניסוי המוצעים לרבות מידת השליטה במשתנים (תלויים ובלתי תלויים) ואיכות מסד הנתונים שנאסף
       • לזהות מקורות אפשריים לטעות ולהציע הצעות לשיפור מערך המחקר
       • לגלות מודעות להנחות מובלעות ולהטיות אפשריות בעבודתם ובדיווחים על ממצאים מדעיים
       • להבחין בין ראיה כמותית לאיכותנית
       • להעריך את התקפות והמגבלות של המודל או הייצוג של האובייקטים והתופעות המיוצגים
       • להפגין ספקנות מנומקת ולהשתמש בידע הנצבר כדי להעריך טיעונים בדיווחים על ממצאים מדעיים
       • להעריך יתרונות וחסרונות של ניסוי מבוקר לעומת מחקר מתאמי (קורלציה), תצפית לעומת ניסוי, מדגם אקראי לעומת מדגם מייצג, מחקר עם חזרות לעומת מחקר המבוסס על מקרה יחיד (case study), מחקרי מיפוי ונתוני עתק (Big Data) (לדוגמה פרויקט הגנום) לעומת מחקרים מונחי השערה
       • להבין את דרכי הדיווח המדעי, הנערך באמצעות ביקורת עמיתים. להעריך אמינות מקורות מידע מדעיים
       המשך קריאה
       סגירה
       • להעריך את שיטות החקר ומערך הניסוי המוצעים, לרבות זיהוי מקורות לטעויות או לסבירות נמוכה, משתנים מתערבים ופרשנויות והסברים חלופיים לראיות
       • לתאר באופן מפורט דרכים אפשריות לשיפור שיטות החקר ואיכות מסד הנתונים
       • להפגין מודעות וספקנות מנומקת להנחות היסוד ולמסד הנתונים ולזהות הטיות בעבודתן שלהן ושל עמיתיהן ובדיווחים על ממצאים מדעיים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים