לנסח ולהעריך הסבר וטיעון מדעיים ולזהות בהם בעיות או כשלים

חזרה
מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: הסבר מדעי של תופעות (Explaining phenomena scientifically)
       • להבחין בין דעות לעובדות בהסברים
       • להעריך הסברים בהתבסס על הראיות הנתונות
       • להבחין בין ראיות שרלוונטיות לשאלה מדעית נתונה לבין ראיות שאינן רלוונטיות
       • להבחין בין נימוקים המתבססים על עובדות לנימוקים המתבססים על ממצאים ותצפיות לנימוקים המתבססים על השערות
       • לשאול שאלות על הצדקה של הסבר מוצע
       • לזהות הסברים שנתמכים על ידי ראיות ולשאול שאלות על הראיות התומכות בהסברים מוצעים
       • להבחין בין הסברים טובים יותר (מסבירים את כל הראיות) לבין הסברים טובים פחות (לא מסבירים את כל הראיות)
       • להבחין בין ראיות רלוונטיות לשאלה מדעית נתונה לראיות שאינן רלוונטיות
       • להבחין בין ראיות למסקנות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לזהות כשלים נפוצים בהסברים מוצעים על ידי הסובבות אותן או באמצעי התקשורת ובפרשנות ראיות (כשלים כדוגמת הכללת יתר, הסקת סיבתיות ממתאם, היעדר בידוד משתנים, הסתמכות על מדגם לא מייצג, תיאור תופעות ביולוגיות במונחים תכליתיים והאנשה)
       • לתאר ולהסביר תופעות בטבע בשים לב לאקראיות בשינויים שמתרחשים, ללא שימוש בתכליתיות או בהאנשה
       • להשוות בין טיעונים שונים המבוססים או מתייחסים לאותם ממצאים
       • להעריך כיצד הממצאים תומכים בטענה ואת המידה בה הם מעלים את סבירותה
       • לשאול שאלות שמאתגרות את ההנחות העומדות בבסיס טיעון מוצע (על ידי הסובבים אותם ובמדיה) ו/או את פרשנות הנתונים ו/או את תהליך איסופם
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים