להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים במגוון הקשרים

חזרה
מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: הסבר מדעי של תופעות (Explaining phenomena scientifically)
              • לתאר עצמים ותופעות שראו וחוו בעולם שסביבם
              • לתאר תופעות ולבנות דוח מבוסס ממצאים ותצפיות
              • לזהות טענות אשר נתמכות על ידי ראיות
              • לבסס טענה פשוטה על ראיות
              • לתאר תופעה בשים לב לקשרי גומלין איכותיים וכמותיים בין משתנים באמצעות מודלים או ייצוגים
              • לנסח הסבר לתופעה נצפית בהתבסס על ממצאים (לדוגמה מדידות, דפוסים)  במודעות לכך שהסבר תכליתי (טלאולוגי) והאנשה אינם מתאימים להסבר מדעי
              • לנסח טיעון מדעי פשוט (טענה ונימוק מסוג ראיה או הסבר)
              • לזהות ממצאים התומכים בנקודות ספציפיות של ההסבר, ולהבחין בין דוגמאות אנקדוטליות לבין רעיונות שנתמכים בראיות
              המשך קריאה
              סגירה
              • לתאר קשרי גומלין איכותיים וכמותיים בין משתנים באמצעות מודלים או ייצוגים
              • לתאר קשרי גומלין מתמטיים בין משתנים
              • לבנות הסבר מדעי לתופעה בהתבסס על ממצאים מהימנים ממקורות שונים תוך יישום רעיונות ותיאוריות מדעיים
              • לשנות את ההסבר לאור תופעות בלתי צפויות במידה והתרחשו
              • לבנות טיעון מורכב המבוסס על ראיות כמותיות והסבר מדעי, כדי לתמוך או להתנגד לטענה מוצעת
              המשך קריאה
              סגירה
            *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים