להשתמש בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות ואירועים במגוון הקשרים מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: הסבר מדעי של תופעות (Explaining phenomena scientifically) חזרה

       • לתאר עצמים ותופעות שראו וחוו בעולם שסביבם
       • לתאר תופעות ולבנות דוח מבוסס ממצאים ותצפיות
       • לזהות טענות אשר נתמכות על ידי ראיות
       • לבסס טענה פשוטה על ראיות
       • לתאר תופעה בשים לב לקשרי גומלין איכותיים וכמותיים בין משתנים באמצעות מודלים או ייצוגים
       • לנסח הסבר לתופעה נצפית בהתבסס על ממצאים (לדוגמה מדידות, דפוסים)  במודעות לכך שהסבר תכליתי (טלאולוגי) והאנשה אינם מתאימים להסבר מדעי
       • לנסח טיעון מדעי פשוט (טענה ונימוק מסוג ראיה או הסבר)
       • לזהות ממצאים התומכים בנקודות ספציפיות של ההסבר, ולהבחין בין דוגמאות אנקדוטליות לבין רעיונות שנתמכים בראיות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לתאר קשרי גומלין איכותיים וכמותיים בין משתנים באמצעות מודלים או ייצוגים
       • לתאר קשרי גומלין מתמטיים בין משתנים
       • לבנות הסבר מדעי לתופעה בהתבסס על ממצאים מהימנים ממקורות שונים תוך יישום רעיונות ותיאוריות מדעיים
       • לשנות את ההסבר לאור תופעות בלתי צפויות במידה והתרחשו
       • לבנות טיעון מורכב המבוסס על ראיות כמותיות והסבר מדעי, כדי לתמוך או להתנגד לטענה מוצעת
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים