להשתמש בחשיבה הסתברותית לצורך הערכת מידת הוודאות של הסבר/תאוריה/טענה בהתבסס על ההבנה כי דרגת הביטחון במסקנות גדלה עם הצטברות ממצאים דומים

חזרה
מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: פרשנות מדעית של נתונים וראיות (Interpreting data and evidence scientifically)
       • להעריך את מידת הוודאות של הסברים ושל מודלים שונים לפי מידת התאמתם לראיות
       • להעריך אינטואיטיבית את הסיכויים להתרחשות תופעה (יש סיכוי, בלתי אפשרי, סיכוי קטן)
       • להציג מודל/הסבר/תאוריה ואת הממצאים והעדויות התומכים בהם או מפריכים אותם ואת התרומה של כל אחד מהממצאים למידת הביטחון במודל/הסבר/תאוריה
       • להעריך את מידת הביטחון במודל או בהסבר
       • לשלב חשיבה הסתברותית בניתוח מודל והערכת הממצאים והראיות התומכים בו או מפריכים אותו ולחשב את התרומה של כל אחד מהממצאים למידת הביטחון במודל
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים