חפש ב:

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה

במסגרת המאמץ הגלובלי למאבק במשבר האקלים והמאמץ הלאומי של ישראל לצמצום פליטות פחמן, אנו מזמינים אתכם להשתתף בתחרות ארצית שמטרתה צמצום צריכת האנרגייה של בתי ספר והעלאת מודעות לאפשרות להתנהלות של צריכת אנרגייה מאופסת (ייצור החשמל שווה לצריכה או גדול מהצריכה) במבני חינוך.

התחרות היא מיזם משותף של משרד האנרגייה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו תתקיים תחרות לכל היותר לעשרה בתי ספר אשר מותקנת בהם מערכת פוטו וולטאית ויכולת לייצר חשמל או בתי ספר הנמצאים בתהליך התקנה שהסתיים עד לאוקטובר 2020.

התחרות תתקיים בשנת הלימודים תשפ"א 2021-2020. במהלך השנה ייחשפו בתי הספר המשתתפים בתחרות למידע ולנתונים בדבר התייעלות באנרגייה. המטרה היא לבנות עם התלמידים יחד תוכנית פעולה להפיכת בית הספר למאופס אנרגייה. התחרות תכלול הגשה של תוכנית הפעולה כמו גם מדידה בפועל של צריכת האנרגייה לעומת ייצור האנרגייה של בית הספר בחודשים שייבחרו בהשוואה לשנה הקודמת.

בשל המציאות החדשה של קורונה ייתכנו שינויים במבנה התוכנית ובלוחות הזמנים. התוכנית תותאם ותתאפשר פעילות מקוונת. זוהי הזדמנות לפעילות מעשירה ולפעילות לילדים גם מהבית.

התכנסויות ומפגשים ייעשו כפוף לכללי משרד הבריאות ולמגבלות ההתכנסות שיהיו בתוקף באותה עת (מקצת מהמפגשים יהיו מקוונים).
אם תימשך למידה חלקית מהבית בשנת הלימודים תהיה צריכת החשמל בחצי הראשון של שנת הלימודים הקודמת (תש"ף) שבו הייתה פעילות מלאה מדד לצריכה המרבית בבית הספר. כשיתחדשו הלימודים כסדרם בבתי הספר תיעשה מדידה חודשית. אם הדבר לא יתאפשר תותאם התוכנית להתנהלות הביתית (בדיקת הצריכה הביתית).

חזרה לראש הדף

רקע, מטרות ותנאי סף להשתתפות

בנייה נכונה של הבניינים שבהם אנחנו עובדים, לומדים ומתגוררים יכולה להיות פוטנציאל משמעותי להתייעלות באנרגייה ולהפחתת פליטות גזי חממה. בדיקה שנעשתה במועצה לבנייה ירוקה מצאה כי בתי ספר בעלי צריכה מושכלת של אנרגייה דוגמת בתי ספר ירוקים הם בעלי יתרונות לימודיים, בריאותיים וסביבתיים.


בנייה מאופסת אנרגייה נמצאת בחיתוליה בישראל. עד היום הוקמו מבנים ספורים מאופסי אנרגייה בישראל ומבנים נוספים נמצאים בשלבים של תכנון ובנייה.


לעומת זאת בעולם נמצא מספר המבנים מאופסי האנרגייה במגמה של עלייה מתמדת. מדינות מפותחות רבות מקדישות מאמצים לקביעת יעדים מסודרים לבנייה מאופסת אנרגייה ואף מקדמות תוכניות אופרטיביות.
יוזמי התחרות רואים בבתי הספר 'החלוץ לפני המחנה'. בתי הספר בישראל הם המובילים בייצור אנרגייה במרחב הבנוי. בבתי הספר מתחנך דור העתיד, ואנו תקווה שהם יובילו גם בהקמה ובניהול של מבנים מאופסי אנרגייה.

מטרות

 • העלאת מודעות לאפשרות ייצור אנרגייה מתחדשת במבני חינוך ולמידת נתוני הייצור וההתייעלות
 • שינוי דפוסי התנהגות וחשיבה ביחס לצריכת האנרגייה בקרב אנשי חינוך וילדים בישראל
 • הפחתת צריכת אנרגייה בפועל בבתי הספר
 • חינוך לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות
 • יצירת קבוצות מנהיגות המובילות את הנושא בבית הספר
 • בית ספר שבו מתקיים תהליך ייצור של אנרגיות מתחדשות (באמצעות מערכות PV) בהיקף של 50 קילוואט מותקן או 500 מ"ר לפחות
 • בית ספר שבו תוקם מערכת PV לייצור אנרגייה מתחדשת שתיכנס לפעולה עד אחד באוקטובר 2020
 • בית ספר בתחומה של רשות מקומית שהיא בעלת הזכויות הקנייניות בבית הספר
 • מוכנות לעבודת צוות אינטנסיבית במהלך התחרות, בהובלת מנהלי בית הספר ו-2 מורים מצוות בית הספר הכוללת 10 שעות של מפגשים של תלמידים וצוות ההוראה עם מנטורים חינוכיים, 4 שעות של ייעוץ מיועץ אנרגייה מומחה לצוות ההוראה ושעתיים של היועץ המומחה עם התלמידים וצוות ההוראה. זאת נוסף על עבודה עצמית לקידום תוכנית לניהול צריכת אנרגייה ולתשתית הפיזית של בית הספר
 • במסגרת פרויקט החקר של בית הספר יוצגו פרויקטים בהשראת התחרות
 • יידוע של מפקח משרד החינוך ומנהל מחלקת החינוך של הרשות המקומית על הבקשה המצורפת
 • מכל רשות מקומית ישתתפו לכל היותר עד 2 בתי ספר
חזרה לראש הדף

תחרות מבני חינוך מאופסי אנרגייה לבתי הספר

תחרות מבני חינוך מאופסי אנרגייה לבתי הספר

בתי הספר הזוכים בתחרות (עד שני זוכים) עשויים לזכות בפרס של סיור תלמידים לאתר ייצור אנרגייה או סיור מקצועי אחר בעל ערך פדגוגי שיבחרו יוזמי התחרות, בהיוועצות עם הצוות החינוכי של בית הספר.

מובהר בזה כי יוזמי התחרות רשאים להעניק פרס חלקי או לא להעניק פרסים כלל, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ובכל מקרה הפרס לא יינתן כמענק כספי אלא רק כפרס שווה ערך בשווי האמור לעיל.

בתי הספר המשתתפים בתחרות יקבלו:

 • תוכנית חינוכית וחדשנית אשר תביא להתייעלות באנרגייה בבית הספר
 • שעות ייעוץ מיועץ אנרגייה מומחה
 • מנטור חינוכי לליווי התהליך
 • מכשיר לניטור אשר ימדוד את צריכת האנרגייה וייצור האנרגייה בבית הספר
 • ידע מתקדם בניהול אנרגייה
 • תוצר של תוכנית פעולה להפיכת בית הספר למאופס אנרגייה
 • ידע וכלים להורדת צריכת האנרגייה בבית הספר והקטנת חשבונות החשמל

בתחילת התחרות יתקיים יום עיון שיוזמנו אליו אנשי הצוות הרלוונטיים מבתי הספר לקבלת הסבר מפורט על תהליך התחרות וידע מקצועי על אנרגיות מתחדשות והתייעלות באנרגייה במבני חינוך.

התוכנית תלוּוה בידי צוות מנטורים מקצועי מתחום האנרגייה וצוות מנטורים חינוכי, בדגש על תהליך הלמידה והניתוח של התלמידים עצמם וצוות בית הספר.

לצורך התחרות יותקן בבית הספר מכשיר ניטור צריכת חשמל שישמש ללמידה ולמעקב אחר צריכת האנרגייה בבית הספר והפעולות שנעשו לצמצומה.

כמו כן ייעשה שימוש בתוכנה מתקדמת (ARC) למיפוי צריכת האנרגייה ולהשוואה בין בתי ספר. תהליך מעשיר זה יספק ידע מעשי וערכים חינוכיים חשובים לקהילת בית הספר.

מדובר בהזדמנות חסרת תקדים לבית הספר ליהנות מתהליך חינוכי, מקצועי ומרתק אשר יוביל לחשיבה פורצת דרך רחבה וחדשנית בכל הקשור ליכולתנו להשפיע על משבר האקלים ולתרום למיגורו.

חזרה לראש הדף

מבנה התחרות והרשמה

 • תשובות על קבלה או אי קבלה לתחרות יישלחו למשתתפים הנבחרים בדואר אלקטרוני עד ליום 10.1.2021.
 • אפשר לפנות בדואר אלקטרוני בשאלה להבהרה עד ליום 22.12.2020 ליפית סבג או לבני כהן מהמועצה לבנייה ירוקה.
 • לאחר בחירת בתי הספר המשתתפים בתחרות, יתקיים מפגש השקה ביום 24.1.2021 להצגת מתווה התחרות ופגישה ראשונית של בתי הספר עם צוות המנטורים אשר יסייעו בהכנת התוכנית לבית הספר.
 • את צוות המנטורים יבחרו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם משרד האנרגייה ובהיוועצות עם משרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. הצוות יורכב מיועצים שיותאמו לפרויקט לפי הצורך.
 • המועצה הישראלית לבנייה ירוקה עשויה לספק חיבור לגורמים מקצועיים נוספים לפי הצורך ולפי מהות הפרויקט ושיקול דעת המועצה.  
 • היקף הליווי במימון יוזמי התחרות יעמוד על כשישה מפגשים של שלוש שעות כל אחד ובשיתוף מורים ותלמידים.
 • נוסף על כך יקבל בית הספר ייעוץ מקצועי בתחום האנרגייה בהיקף של עד שש שעות (מספר השעות ייקבע בידי המועצה והמשרד על פי שיקול דעתם הבלעדי).
 • הייעוץ יינתן בעבור המנהל, צוות המורים המוביל את התחרות וצוות האחזקה של בית הספר. אפשר יהיה להקצות מקצת מהשעות למפגש עם התלמידים לשיקול בית הספר.
 • מתן ליווי נוסף לבית הספר יינתן לפי המלצות הרפרנטית והמדריכה של משרד לחינוך ונתון לשיקול דעת יוזמי התחרות.
 • בתי הספר שנבחרו להתמודד בתחרות יתבקשו להגיש את תוכנית הפעולה לאיפוס באנרגייה ואת תוצאות המדידות עד לתאריך 17.6.2021 למועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
 • את התוכניות תבחן ועדת השיפוט על פי מחוון השיפוט של השלב השלישי. תיאור מלא של אופן ההגשה מופיע בהמשך הזמנה זו.
 • ההכרזה על הזוכים תתקיים באירוע הסיום של התחרות במהלך חודש ספטמבר 2021.
 • בתי הספר שלא זכו בפרס והשתתפו בתחרות יקבלו תעודת הוקרה על תהליך העבודה הבית ספרי לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
  להכנת תוכנית הפעולה לאיפוס באנרגייה, יש לקרוא את ההנחיות המפורטות המופיעות בסעיף 3 ואת מחוון השיפוט.
 • אם יהיו שינויים במועדים שצוינו לעיל יישלח עדכון לכל המשתתפים. מומלץ להתעדכן באתר משרד האנרגייה ובאתר המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

השתתפות בתחרות ותהליך הלמידה

 • בתי הספר שיגישו מועמדות יעברו תהליך סינון לפי אמות המידה המפורטות בנספח א'. מתוך סך המגישים ייבחרו עד עשרה בתי ספר בעלי הציון הגבוה ביותר. אם יהיו יותר מעשרה בתי ספר בעלי ניקוד זהה, ייבחרו בתי הספר עם הפוטנציאל הגבוה להצלחת המהלך, על פי החלטת צוות השיפוט אשר ישפוט כמיטב הבנתו המקצועית.
 • בתי הספר שקיבלו הודעה על מעבר לשלב השני יידרשו לתאם אחרי מפגש השקת התחרות פגישת ייעוץ ראשונה עם צוות מנטורים לחודש ינואר 2021 ולאחריה פגישות נוספות עד יוני 2021. תהליך זה ייעשה בהנחיית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. בין המועצה לבתי הספר יתקיים קשר רציף באמצעות המנטורים.
 • בית הספר יגבש 'קבוצת מנהיגות' הכוללת איש צוות ותלמידים ועשויה לכלול גם הורים ומתנדבים מקהילת בית הספר. קבוצה זו תהיה קבוצת העבודה המובילה בנושא התחרות. אפשר לשלב גם בין שכבות גיל שונות.
 • מובהר בזאת כי האחריות על ניהול התוכנית, התכנון וההגשה היא של בית הספר בלבד, וכי הייעוץ שיינתן על ידי המנטורים הוא ייעוץ מכוון בלבד וייגע רק במקצת מההיבטים הרלוונטיים להגשת התוכנית.
 • בתום תהליך הלמידה יתבקשו בתי הספר המשתתפים להגיש תוכנית פעולה מסכמת לזכייה בתחרות, כפוף לאמור במסמך זה.
 • בתחרות יתמודדו תוכניות הכוללות מיזמים העוסקים בחשיבה על כלל צרכני האנרגייה בבית הספר ועל התייעלות באנרגייה, בד בבד עם אלמנטים חינוכיים ההולמים את הצרכים והתפיסה הפדגוגית והחינוכית של בית הספר ומייצגים אותה. אפשר לחשוב גם על הגדלת ייצור האנרגיות המתחדשות בבית הספר, לשלב אגירת חשמל וכדומה.
 • אחרי העבודה הבית ספרית והפגישות עם צוות המנטורים תוגש תוכנית מפורטת.
 • ההגשה הסופית היא עד 17.6.2021 במועד שיפורסם. התיאור המילולי בפורמט WORD עם מצגת בפורמט POWER POINT יישלחו בשני קבצים נפרדים בדואר אלקטרוני לכתובת: yafit@ilgbc.org.
 • התוכניות שיוגשו ייבחנו על פי אמות המידה המקצועיות הקבועות בטופס מחוון שיפוט שלב שני על ידי צוות השיפוט (ראו מחוון שיפוט לשלב השני) בבחינה אנונימית של בתי הספר. יש לשים לב כי ציון המינימום לזכייה בתחרות הוא 80 נקודות על פי מחוון השיפוט.
 • על בסיס השיפוט המקצועי-אנונימי, שני בתי הספר בעלי הציונים הגבוהים ביותר יהיו מועמדים לקבל את הפרס.
 • בתי הספר הזוכים בתחרות (עד 2 זוכים) עשויים לזכות בפרס שיינתן כסיור תלמידים לאתר ייצור אנרגייה או סיור מקצועי אחר בעל ערך פדגוגי שייבחר על ידי יוזמי התחרות. הסיור יתקיים בהיוועצות עם הצוות החינוכי של בית הספר, אם הדבר יתאפשר, וכפוף למגבלות משרד החינוך ומשרד הבריאות שיהיו בתוקף באותה העת. לבתי הספר שלא יזכו תינתן תעודת הוקרה על תהליך העבודה הבית ספרי לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
 • בתחרות זו עשויים לזכות לכל היותר שני בתי ספר. עם זאת, יוזמי התחרות שומרים לעצמם את הזכות שלא לבחור בשום זוכה בתחרות, ולחלופין לבחור זוכים אך לא להעניק פרסים, וזאת על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של יוזמי התחרות.

 • מחוון לשיפוט מקצועי שלב שלישי
חזרה לראש הדף

לוח הזמנים לתחרות

 • פרסום התחרות – 25.11.2020
 • תאריך אחרון להגשת מועמדות להשתתפות בתחרות – 5.1.2021 
 • מתן תשובות למשתתפים – 10.1.2021
 • הצמדת מנטורים ויועצי אנרגייה לבתי הספר המשתתפים – 24.1.2021
 • מפגש השקת התחרות – 24.1.2021
 • הגשת תוכנית מסכמת – 17.6.2021
 • הכרזה על זוכים ואירוע סיום – חודש ספטמבר 2021

בחודשים ינואר-יוני תתקיים פעילות התחרות בבתי הספר לפי מתווה שיופץ לבתי הספר המשתתפים ובהנחיית המנטורים.

חזרה לראש הדף

השיפוט המקצועי וחשיפת התוצרים

 

צוות השיפוט המקצועי יהיה מורכב מנציגי משרד האנרגייה, משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה וגורמים נוספים רלוונטיים שייבחרו לפי שיקול דעת יוזמי התחרות. צוות שיפוט זה יבחן את ההצעות המוגשות בשלב הראשון (הצעה מקדמית) ובשלב השני (פרויקט מסכם) על פי אמות המידה הקבועות בנספחים א' וב' בהתאמה.

 • שלבי התחרות הראשון והשני יישפטו על פי מחווני השיפוט.
 • החלטות חבר השופטים הן סופיות.
 • שיפוט התחרות ייעשה על פי עקרונות התחרות ואמות המידה שיפורטו להלן. עם זאת, במסגרת השיפוט שמורה לצוות השופטים הזכות לא לבחור בשום זוכה שהוא בשלב הבחירה הסופית של התחרות, וזאת לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

יוזמי התחרות רשאים לעשות כל שימוש בחומר ובמידע שייצברו בתהליך התחרות, לחשוף אותם ולפרסם אותם, כך גם תוצרי התחרות, לרבות התוכניות השונות שיוגשו, בכל שלב משלבי התחרות, בכל אופן או מדיה ובכל עת אשר ימצאו לנכון.

 • הכרזה על הזוכים בתחרות תתקיים במהלך חודש ספטמבר 2021 במסגרת אירוע סיום התחרות.
 • הפרויקטים הנבחרים (עד שני פרויקטים לכל היותר) עשויים לזכות בפרס כפי שצוין לעיל.
 • לבתי הספר שלא יזכו תינתן תעודת הוקרה על תהליך העבודה הבית ספרי לקידום מבנים מאופסי אנרגייה בישראל.
חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל:

 • חני פלג, הממונה על החינוך לקיימות, אגף מדעים במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך
  טלפון: 052-3637145
  דואר אלקטרוני: hanipel@education.gov.il

 • יפית סבג, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
  טלפון: 03-7365498, נייד: 050-7409704
  דואר אלקטרוני: yafit@ilgbc.org

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.