תאריכים ירוקים

במסגרת החינוך לקיימות במערכת החינוך יצוינו במהלך שנת הלימודים תשפ"ב מספר 'תאריכים ירוקים', בהם יתקיימו אירועים לאומיים ובין-לאומיים בנושאי סביבה וקיימות. בדף זה תמצאו את כל התאריכים הירוקים, מסודרים על-פי סדר כרונולוגי לצד חומרי הוראה מותאמים: מצגות, מאמרים, משחקים ופעילויות.

עבור כל אחד מהתאריכים ישנם גם קישורים לדפי נושא רלבנטיים בתחומי הדעת השונים - מומלץ להסתייע גם בחומרי ההוראה המצויים בהם להקניית חינוך לקיימות בזיקה לתחום דעת מסוים.

תאריכים ירוקים

תאריכים ירוקים בדצמבר