חפש ב:

תוכנית ISDG ליישום מטרות הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם

תוכנית ISDG ליישום מטרות הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם

ISDG Israel Sustainable Development Goals היא תוכנית חדשה וייחודית, פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך, משרד החוץ, באמצעות נציגות ישראל לארגוני האו"ם ברומא והקרן הקימת לישראל.

התוכנית הוקמה במטרה לשתף את התלמידים מישראל במערך הבין לאומי להשגת יעדי הפיתוח הבר קיימא (SDG) של האו״ם לשנת 2030, וכך לסייע לעולם כולו בהתמודדות עם האתגרים העומדים לפנינו. ההשתתפות בתוכנית ISDG מעניקה לתלמידים הזדמנות ייחודית להשתתף בעיצוב העתיד של ולהעניק עתיד טוב יותר למדינה ולעולם כולו.

התוכנית מיועדת לכלל תלמידי ישראל הלומדים בכיתות ז-יב, לתלמידים המחפשים אתגרים ואוהבים למצוא פתרונות ייחודיים ויוצאי דופן לבעיות מורכבות ולתלמידים בעלי רצון עז לעזור לזולת. במהלך תוכנית ISDG יתבקשו התלמידים להציע מיזם שיסייע במימוש אחד או יותר מ־17 היעדים של האו"ם (SDG’s) במדינה מתפתחת שיבחרו מראש.

חזרה לראש הדף

יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימה

בשנת 2015 נועדו מנהיגים מ־193 מדינות באו"ם במטרה להתמודד עם אתגרי העתיד וגיבשו תוכנית פעולה "אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא".

התוכנית כוללת 17 יעדים, 169 מטרות ו-232 מדדים שעל החברות באו"ם לפעול למימושם עד שנת 2030. היעדים מכוּנים Sustainable Development Goals – SDGs.

17 היעדים שנבחרו עוסקים בתחומי החברה, הסביבה והכלכלה:

 • מיגור העוני ברחבי העולם
 • מיגור הרעב ושיפור הביטחון התזונתי
 • קידום הבריאות ואיכות החיים
 • הבטחת חינוך איכותי ושוויון הזדמנויות בלימודים
 • קידום שוויון מגדרי
 • הבטחת משאבי מים ותשתיות תברואתיות
 • אספקת אנרגייה לכלל האוכלוסייה במחיר סביר
 • קידום צמיחה כלכלית והבטחת תעסוקה
 • פיתוח תשתיות ועידוד חדשנות
 • צמצום אי השוויון בין מדינות ובתוכן
 • קידום הסביבה העירונית בדגש על הכלה של כל קבוצות האוכלוסייה
 • קידום צריכה וייצור בני קיימא
 • מעורבות פעילה במאבק בשינוי האקלים ובהשפעותיו
 • שימור המשאבים הימיים – ימים ואוקיינוסים
 • שמירה על המגוון הביולוגי – הגנה על בתי גידול ושיקומם
 • קידום חברות שוחרות שלום
 • חיזוק שיתוף הפעולה הבין לאומי לקידום פיתוח בר קיימא
חזרה לראש הדף

חזון ומטרות

17 היעדים שקבע האו"ם נוגעים בתחומים רבים בחיי היום-יום של כולנו. תוכנית ISDG הוקמה במטרה להציב את הנוער הישראלי בחזית המאמץ למימוש היעדים של האו״ם. בשנת 2030 יהיה הנוער של היום 'המבוגר האחראי', ולכן יש חשיבות רבה בקבלת אחריות וביצירת מעורבות של הנוער בישראל במימוש אותם יעדים.

מטרות התוכנית

שילוב בני הנוער הישראלי במימוש היעדים של האו"ם לשנת 2030:

 • מתן הזדמנות שווה לבני הנוער בישראל להיות חלק מהמאמץ הבין לאומי למימוש 17 היעדים של האו״ם לשנת 2030, וכך לשמש מודל לחיקוי בעבור שאר המדינות החברות באו״ם
 • חשיפה של הנוער הישראלי למחקר, ליוזמות, לפיתוח ולשיתוף פעולה בין לאומיים
 • חיבור בין הנוער הישראלים לארגונים של האו"ם – WFP, IFAD, FAO
חזרה לראש הדף

תחרות ISDG לבתי הספר

תחרות ISDG לבתי הספר

תוכנית ISDG מאפשרת לכלל תלמידי ישראל להציע בשלב הראשון מיזם שמטרתו לענות על אחד או יותר מ-17 היעדים של האו״ם.
את המיזם יש לתכנן בעבור מדינה מתפתחת שאותה יש לבחור מראש. עשר הקבוצות שיעלו לשלב השני יציגו את המיזם שלהן באנגלית בפני הוועדה הממונה.

תלמידי שלוש הקבוצות שיגיעו לשלב השלישי והסופי של התחרות יטוסו לרומא, בירת איטליה, ולמרכז הארגונים הבין לאומיים בתחום המזון והחקלאות של האו״ם.
במהלך השהייה באיטליה יבקרו המועמדים בארגוני המזון והחקלאות של האו"ם ברומא, ושם יציגו באנגלית את המיזם שלהם ויפגשו אנשי מפתח בתחום.

הנחיות לרישום

שימו לב: הרישום לתחרות לשנת 2021 הסתיים

 • הרישום מתבצע באמצעות אתר התוכנית.
 • במהלך התוכנית יתבקשו בתי הספר לבחור מורה אשר ינחה את התלמידים במשך התהליך ואף ייסע איתם לרומא (אם יעלה בית הספר לגמר).
 • כל בית ספר רשאי לבחור קבוצה אחת שתייצג אותו. הקבוצה תמנה לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.
 • על חברי הקבוצה למלא את הצעת המיזם על פי התבנית הקיימת באזור האישי באתר התוכנית ולהעלות אותה בקובץ PDF עד 03.02.2022 בשעה 18:00. אורך המסמך לא יעלה על שלושה עמודים, הוא יהיה מנוסח באנגלית ויכלול את כל הפרטים המבוקשים. לא תינתן אפשרות לשלוח מסמך בפורמט אחר מזה הקיים באתר התוכנית.
 • אם בית הספר יעלה לשלב השני, תתבקש הקבוצה להציג את המיזם לפני הוועדה הממונה.
 • התאריכים לכל שלב בתוכנית נקבעו מראש. יש לוודא שהתלמידים שנבחרו לייצג את בית הספר פנויים באותם תאריכים.

נושאים לדיון חינוכי

 • 17 יעדי האו״ם לשנת 2030
 • ארגוני האו״ם ברומא בנושא מזון וחקלאות:
  • FAO - Food Agriculture Organization
  • WFP - World Food Program
  • IFAD - International Fund for Agricultural Development
 • פיתוח מיזם – כיצד הופכים רעיון למיזם?
 • חשיבות מעורבותם של בני הנוער במאמצים למציאת פתרונות ליעדי האו״ם

ניקוד המיזם

חזרה לראש הדף

תבחינים ותנאים להשתתפות

הבקשות ייבחנו על פי אמות המידה האלה:

 • היכולת של המיזם לתת מענה לאחד או ליותר מ-17 היעדים שקבע האו"ם בתוכנית SDG’s, מתוך התמקדות במדינת יעד אחת שהתלמידים יבחרו מראש (עליה להיות בהכרח מדינה מתפתחת)
 • חדשנות היוזמה
 • היתכנות היוזמה
 • משאבי הזמן והכסף הדרושים למימוש היוזמה
 • בהירות הבקשה, רמת הפירוט ושלמות הנתונים

התלמידים יהיו משכבת כיתות ז-יב.
על הקבוצה למנות לפחות שני תלמידים ולא יותר מארבעה.
כל בית ספר רשאי לשלוח קבוצה אחת בלבד.
על אחד המורים בבית הספר להנחות את הקבוצה בכל שלבי התוכנית.
יש למלא את כל הפרטים והקבצים הנמצאים באזור האישי באתר התוכנית.
את הצעת המיזם יש למלא על פי התבנית הקיימת באזור האישי. יתקבלו רק קבצים בפורמט המיועד.
על ההצעה להיות מנוסחת באנגלית. אורך המסמך לא יעלה על שלושה עמודים.

חזרה לראש הדף

גמר תחרות ISDG

גמר תחרות ISDG

במהלך התוכנית הציעו תלמידות ותלמידים מכיתות ז-יב מיזם שיסייע במימוש אחד או יותר מ-17 היעדים של האו"ם (SDG’s) במדינה מתפתחת.
שלוש הקבוצות יטוסו לארגוני האו״ם ברומא – FAO, WFP & IFAD ויציגו את המיזם שלהם בפני בכירי הארגון ומשלחות אחרות.

חזרה לראש הדף

לוח הזמנים לתוכנית

 • כ"ז בתשרי תשפ"ב, 03.10.2021, יום ראשון – מועד פתיחת ההרשמה לתוכנית: שליחת חוזר מנכ"ל לכלל בתי הספר ופתיחת האפשרות להרשמה דרך אתר התוכנית.
 • כ"ב בחשוון תשפ"ב, 28.10.2021, יום חמישי – יום עיון במתכונת מקוונת או בנוכחות פיזית (תלוי במצב הקורונה). ביום זה יקבלו התלמידים והמורים המנחים הסבר על התוכנית (שלבי התוכנית, כללי התוכנית ודרכי תקשורת, (הצגת שלושת המיזמים שזכו בתוכנית 2020 ISDG, הסבר על 17 יעדי האו"ם ומתן מענה לשאלות התלמידים והמורים המנחים).

*פרטים נוספים על יום העיון יתפרסמו באתר התוכנית.

 • ד' בכסלו תשפ"ב, 08.11.2021, יום שני – בשעה 18:00 (שעון ישראל): מועד אחרון להרשמה לתוכנית.
 • ב' באדר א' תשפ"ב, 03.02.2022, יום חמישי – בשעה 18:00 (שעון ישראל): מועד אחרון לשליחת הצעת המיזם דרך האזור האישי באתר התוכנית. יש למלא את הצעת המיזם על פי התבנית הקיימת באזור האישי ולהעלות אותה בקובץ PDF. המסמך לא יעלה על שלושה עמודים, יהיה מנוסח באנגלית ויכלול את כל הפרטים המבוקשים. לא תינתן אפשרות לשלוח מסמך בפורמט אחר מזה הקיים באתר התוכנית.
 • ל' באדר א' תשפ"ב, 03.03.2022, יום חמישי – מועד החזרת התשובות לכלל הקבוצות. 15 הקבוצות שיעברו לשלב השני יקיימו מפגשים עם מומחה רלוונטי בתחום שבו עוסק המיזם שלהן. מטרת המפגשים היא לחדד ולהעמיק את הצעת המיזם, לבנות מודל ותוכנית עבודה מסודרת.
 • כ"ח באדר ב' תשפ"ב, 31.03.2022, יום חמישי – הצגת המיזמים לפני הוועדה הממונה: 15 הקבוצות שייבחרו לעלות לסבב השני יתבקשו להציג את המיזם שלהן באנגלית לפני הוועדה הממונה במשרד החוץ בירושלים עם המורה המנחה.
 • כ"ז בניסן תשפ"ב, 28.04.2022, יום חמישי – פרסום שמות הקבוצות שעלו לגמר התוכנית.
 • י"ח באייר תשפ"ב, 19.05.2022, יום חמישי – פגישה מקוונת של שלוש הקבוצות הזוכות עם מארגני התוכנית: עבודה על הצגת המיזם, חידוד המיזמים ותדרוך לקראת ההגעה לרומא.
 • י"ג-ט"ו בתמוז תשפ"ב, 14.07.2022-12.07.2022, ימים שני, שלישי, רביעי – הגעת שלוש הקבוצות הזוכות עם המורה המנחה לביקור הרשמי ברומא.

יש לוודא לפני הגשת המועמדות כי כלל חברי הקבוצה זמינים בתאריכים הרשומים.

חזרה לראש הדף

לפרטים נוספים

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות ל:

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.