דלג אל

תחרויות ומיזמים סביבתיים

פתיח

בתחומי הקיימות והסביבה ישנם תחרויות בינלאומיות שבהן מדינת ישראל לוקחת חלק ומיזמים שונים בארץ המותאמים לתלמידי בתי הספר. התוכניות מתאימות לשכבות גיל שונות וכל המגזרים מוזמנים לקחת בהם חלק. בפניכם מוצגות תחרויות ומיזמים שונים, מותאמות לשכבות גיל.

 

 

חזרה לראש הדף

קחו איתכם את הזבל (כיתות א-יב)

קחו איתכם את הזבל (כיתות א-יב)

המיזם "קחו איתכם את הזבל" הוקם על-ידי פרופ' מיכל ציון בשנת 2020, במטרה לפתח אחריות אישית של כלל האזרחים למניעת השלכת פסולת ושמירת הסביבה במרחבים הציבוריים - באמצעות חינוך, הסברה ואכיפה, מתוך שאיפה שכלל האזרחים יכירו בשטחים הציבוריים כמשאב לאומי, שיש לשמור עליו ולטפחו.
אשכולות פיס למדעים ואומנויות והחינוך לקיימות במשרד החינוך מובילים את תוכנית "המהפחנים - הילדים של היום משנים את המחר בעידן שינויי האקלים" שפותחה ברוח המיזם "קחו איתכם את הזבל". מדובר בתוכנית המחוללת שינוי ערכי והתנהגותי לאחריות על האשפה האישית במרחב בציבורי באמצעות צמצום צריכה ואי השארת פסולת במרחב הציבורי, מתוך הבנה עמוקה של הקשר בין צרכנות, פסולת ושינוי אקלים.

משרד החינוך מקדם את התוכנית בשנת הלימודים תשפ"ג בכל שלבי הגיל, בגני הילדים ובבתי הספר. חומרי הוראה בשלבי הגיל השונים יעלו בהמשך.

חזרה לראש הדף

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה (כיתות ז-יב)

תחרות ארצית בנושא מבני חינוך מאופסי אנרגייה (כיתות ז-יב)

במסגרת המאמץ הגלובלי למאבק במשבר האקלים והמאמץ הלאומי של ישראל לצמצום פליטות פחמן, אנו מזמינים אתכם להשתתף בתחרות ארצית שמטרתה צמצום צריכת האנרגייה של בתי ספר והעלאת מודעות לאפשרות להתנהלות של צריכת אנרגייה מאופסת (ייצור החשמל שווה לצריכה או גדול מהצריכה) במבני חינוך.

התחרות היא מיזם משותף של משרד האנרגייה, המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו תתקיים תחרות לכל היותר לעשרה בתי ספר אשר מותקנת בהם מערכת פוטו וולטאית ויכולת לייצר חשמל או בתי ספר הנמצאים בתהליך התקנה שהסתיים עד לאוקטובר 2021.

 

חזרה לראש הדף

תחרות ISDG (כיתות ז-יב)

תחרות ISDG (כיתות ז-יב)

התוכנית הוקמה במטרה לשתף את התלמידות והתלמידים בבתי הספר בישראל במערך הבין-לאומי להשגת יעדי פיתוח בר קיימה (SDGs) של האו״ם לשנת 2030 ולסייע לעולם כולו בהתמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו.

ההשתתפות בתוכנית ISDG מעניקה לתלמידות ולתלמידים הזדמנות ייחודית להשתתף בעיצוב העתיד של כולנו במטרה להעניק עתיד טוב יותר לעולם. תוכנית ISDG מתמקדת במציאת פתרונות למדינות מתפתחות מתוך תפיסה כי באחריותה וביכולתה של כל מדינה, ובכלל זה מדינת ישראל, לסייע למדינות אחרות שאין להן הידע, הטכנולוגיה והכלים לעמוד ביעדי האו״ם. הדבר עולה בקנה אחד עם יעד 17 הקובע במפורש כי אחד היעדים החשובים הוא חיזוק שיתוף הפעולה הבין-לאומי במטרה לקדם פיתוח בר קיימה. יעד זה הוא חלק בלתי נפרד מערכי מדינת ישראל, מתוך ההבנה כי היא יכולה וצריכה לשמש דוגמה למדינות אחרות ולשתף אותן בידע, בכלים ובטכנולוגיות שברשותה.

במהלך תוכנית ISDG יתבקשו תלמידות ותלמידים מכיתות ז-יב להציע מיזם שיסייע במימוש אחד או יותר מ-17 היעדים של האו"ם (SDG’s) במדינה מתפתחת שיבחרו מראש.

חזרה לראש הדף

תחרות בנייה ירוקה (כיתות ג-ו)

תחרות בנייה ירוקה (כיתות ג-ו)

התחרות הארצית בבנייה ירוקה מספקת הזדמנות לבתי ספר יסודיים ירוקים וירוקים מתמידים שלא השתתפו בעבר בתחרות לבצע מיזם ירוק נוסף במרחב בית הספר. הזוכים בתחרות (עד 5 זוכים) יקבלו כל אחד פרס של עד 200,000 שקלים לשם הוצאה לפועל של מיזם בנייה ירוקה בבית הספר המשלב בתוכו היבטים פיזיים ופדגוגיים כאחד.
התחרות מבוססת על שלושה שלבים:
שלב ראשון – הגשת טופס מועמדות לרשות המקומית. הרשות המקומית תערוך הליך סינון ראשוני על פי קריטריונים הקבועים במסמך זה ותחזיר תשובה לבתי הספר שיוזמנו ליום חשיפה של התחרות.
שלב שני – הגשת הצעה מקדמית למועצה הישראלית לבנייה ירוקה לאחר ההנחיות שיינתנו ביום החשיפה. ההצעות יעברו הליך שיפוט מקצועי על פי מחוון שיפוט המפורט במסמך זה. בתי הספר שיעברו את השיפוט המקצועי יקבלו אישור רשמי להשתתף בתחרות השנתית.
שלב שלישי – השתתפות בתחרות השנתית והגשת פרויקט מסכם.

חזרה לראש הדף

פרס המים של שטוקהולם לנוער (כיתות ט-יב)

פרס המים של שטוקהולם לנוער (כיתות ט-יב)

תחרות לבני נוער הכותבים עבודות מחקר בתחומי דעת שונים בנושא "המים ושימורם" בהיבטים שונים – מדעי, חברתי, היסטורי, אומנותי.
הזוכים בתחרות הארצית נשלחים לייצג את ישראל בתחרות בין-לאומית המתקיימת בכל שנה בשטוקהולם, בחסות בית המלוכה השוודי.
התחרות מתקיימת בארץ בחסות ובארגון של הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב, בתמיכת קרן רחל ומנואל קלצ'קי והקרן הקיימת לישראל ובשיתוף משרד החינוך.

חזרה לראש הדף

תחרות "חוקרים סביבה" (כיתות י-יב)

תחרות "חוקרים סביבה" (כיתות י-יב)

התחרות מיועדת לתלמידי מדעי הסביבה בחטיבה העליונה העושים עבודות אקוטופ במסגרת לימודי מגמת מדעי הסביבה.
לצד תחרות עבודות החקר מתקיימת תחרות הצילום "חוקרים סביבה בעין המצלמה". בתחרות זו התלמידים מציגים זווית אישית ליחסי הגומלין בין האדם לסביבה. בכל שנה נבחר נושא סביבתי אחר להגשת צילומים. בפרויקט "חוקרים סביבה" שותפים: משרד החינוך, מכון דוידסון לחינוך מדעי (הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע), קרן קיימת לישראל ועמותת מלר"ז.

חזרה לראש הדף

תחרות ארצית לעבודות גמר העוסקות בנושאי סביבה וקיימות (כיתות י-יב)

תחרות ארצית לעבודות גמר העוסקות בנושאי סביבה וקיימות (כיתות י-יב)

התחרות מיועדת לתלמידי כיתה י"ב הכותבים עבודת גמר מכלל תחומי הדעת אשר להם נגיעה לתחומי הסביבה השונים: מדעי הסביבה, פיזיקה, כימיה, אומנות, גאוגרפיה, ביולוגיה וכדומה. זו תחרות ארצית, בחסות קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

חזרה לראש הדף

תחרות צילומים: ישראל בעין גאוגרפית (כיתות י-יב)

תחרות צילומים: ישראל בעין גאוגרפית (כיתות י-יב)

התחרות מיועדת לתלמידים הלומדים "גאוגרפיה אדם וסביבה" בחטיבה העליונה. התלמידים נדרשים להציג תצלום בנושאים גאוגרפיים רלוונטיים: פיזיים, אנושיים וסביבתיים. התחרות נועדה לעודד את התלמידים להתוודע אל יחסי הגומלין בין האדם לסביבה ולהתבונן בהם מנקודת מבטם האישית מבעד למצלמה.

חזרה לראש הדף

סובב ישראל (כיתות ז-ט)

סובב ישראל (כיתות ז-ט)

חידון בתחומי הגאוגרפיה והסביבה בישראל לתלמידי חטיבות הביניים.
החידון הוא תהליך לימודי-חינוכי, חווייתי ומשמעותי בנושאים בעלי חשיבות גדולה לעצם קיומנו בארץ ישראל. בתהליך הרב שלבי של החידון, התלמידים המשתתפים בחידון יתעמקו בהכרת נופיה האנושיים והפיזיים של ארץ ישראל ויעסקו בסוגיות ובדילמות אקולוגיות וחברתיות העומדות על סדר היום הציבורי במדינת ישראל.

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.