חפש ב:

תוכניות בנושא סביבה וקיימות

תוכניות בנושא סביבה וקיימות

בדף זה ישנה סקירה של תוכניות בתחום החינוך לקיימות בהם תלמידי בתי ספר יכולים להשתתף. התוכניות החינוכיות המוצעות הן שונות ומגוונות. בכל תוכנית מצויינת שכבת הגיל המתאימה לתוכנית ותיאור קצר של עיקרי התוכנית ודרכי הצטרפות לתוכנית.

תוכניות בין-לאומיות

תוכנית בין-לאומית מקוונת לחינוך סביבתי העוקבת בעיקר אחר תופעות של שינוי אקלים ברחבי העולם. את התוכנית מנהל מרכז החקר המדעי המתוקשב במדעי כדור הארץ באוניברסיטת קולורדו בחסות NASA סוכנות החלל האמריקאית. תוכנית זו מזמינה מורים, סטודנטים ותלמידים מיותר מ-120 מדינות ברחבי העולם לנטר את הסביבה, לשתף נתונים וליצור יחד קהילת מחקר שתקדם למידה בנושאי קיימות. התוכנית מקדמת יצירה של קהילת לומדים פעילה של מורים ותלמידים לחינוך לקיימות, קהילה העוסקת במגוון רחב של תחומים כמו מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, לימודי סביבה אקלים ואטמוספרה, פנולוגיה (phenology) של צמחים, איכות מים, כדור הארץ – מערכת אקולוגית ואיכות קרקע.
ליווי פדגוגי: התוכנית מלווה בהכשרה של המורים המטמיעים ובליווי הדרכה של בית הספר.
אשת הקשר: רפאלה בביש, מתאמת ארצית לתוכניות בין-לאומיות
דוא"ל: refaelab@gmail.com

תוכנית בין-לאומית מתוקשבת בדגש על קיימות, ביוזמת מדינת פינלנד, המתקיימת במחוז הדרום משנת 2000. התוכנית משלבת לימוד נושאים סביבתיים עם פעילות למען שמירת הסביבה, בדגש על קיימות, ועושה שימוש בטכנולוגיות למידה ובמיומנויות של המאה ה-21. בתוכנית משתתפות 150 מדינות. בישראל משתתפים בתוכנית שישה בתי ספר ממחוז הדרום.
מטרות התוכנית:
לימוד נושא הקיימות בדרך בין-תחומית ובסביבת למידה וירטואלית; טיפוח מודעות לשונות כלכלית, חברתית, תרבותית ולנושאים אקולוגיים גלובליים; רכישת מיומנויות למידה עכשוויות ויצירת מאגר דינמי של מידע בנושא הסביבה, המבוסס על עבודת תלמידים.

״חברי לעט״ היא תוכנית חינוכית שמטרתה לייסד קהילה בין לאומית של אנשי חינוך לצורך קידום ההיכרות בין טאיוואן לישראל ולבסס ברית של בתי ספר תאומים בין שתי המדינות. 

התוכנית מבקשת ליצור פלטפורמה הכרות בין תלמידים עם חברים בני גילם מרחבי העולם ושיתוף פעולה עם מורים מטייוואן בנושא העמקה ולמידה על חשיבות שמירת הטבע המגוון הביולוגי ושמירה על בעלי חיים.

שיתוף פעולה בישראל בבית הספר יתקיים בין מורה למדעים, מורה לאנגלית ומחנכת הכיתה.
המורה למדעים תעמיק את הלמידה בנושא שמירה על בעלי חיים באמצעות תוכנית הלימודים המותאמת לגיל התלמידים בנושא. תעשיר את תלמידים באמצעות הרצאות העשרה.
המורה לאנלית תקדם את התקשורת בין שתי המדינות ומחנכת הכיתה תהיה שותפה בכל התהליך.

תוכניות חינוכיות בנושא סביבה וקיימות

תוכנית ייחודית הפועלת במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. התוכנית נועדה לאפשר לתלמידים הזדמנות לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה והאדם. התוכנית ביוזמת הפיקוח על מדע וטכנולוגיה ובשיתוף האגף לטכנולוגיות מידע, החברה להגנת הטבע וקרן דוכיפת.

התוכנית נועדה לקרב את הנוער למצוינות והיא בסיס להוראת המדעים בחינוך רב תחומי למדע וטכנולוגיה, מים ים וסביבה. STEAM חקר מדעים, בשילוב מורשת, היסטוריה וידיעת הארץ.
התוכנית בחסות תאגידי המים, משרדי הכלכלה, האנרגייה והחינוך, רשות המים, הטכניון, התעשייה ורוטרי ובתמיכת Hi-Teach, מפתחת התוכנית. בתוכנית מורים מכל הארץ ומכל המגזרים.
התוכנית מותאמת לתוכנית לימוד בנושאים: מדע וטכנולוגיה, סביבה ותחומי דעת נוספים בחטיבת הביניים והתיכון. התוכנית כוללת לימוד מקוון, למידת חקר וסיורים פעילים במתקני מים ובתעשייה, הוראת תכנים במדע ובטכנולוגיה והתנסות בחקר בגישה רב-תחומית על פי תוכנית הלימוד בחטיבת הביניים ובתיכון (כיתות ז-יא). בתוכנית שילוב בין-מגזרי ויש בה תכנים בעברית ובערבית.

YRE – Young Reporters for the Environment.
תוכנית בין-לאומית של בני נוער העוסקים בעיתונות ובחינוך סביבתי לפיתוח בר קיימה. התוכנית נועדה לעודד כתבים צעירים, בני 11 עד 21, לחקור נושאים ובעיות סביבתיות להציג או להציע פתרונות ולדווח עליהם באמצעים עיתונאיים של כתיבה, צילום או וידאו.
ארגון אקואושן (ecoocean) מפעיל את התוכנית בארץ. אפשר לפנות אל תמר טננבאום בדוא"ל: tamar@ecoocean.org

שיתופיות חינוכית קהילתית בת קיימה – תוכנית ייחודית של המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער לתלמידי ז-יב. בתי חינוך של המנהל לחינוך התיישבותי שבחרו לקדם ערכים של אחריות וכבוד לאדם, לחי ולצומח, למשאבי הטבע ולערכי הנוף, מתוך דאגה להווה ולדורות הבאים דרך שיתוף פעולה עם הקהילה.

כן לציפור – מגוון ביולוגי וקיימות בדגש על ציפורים' במחוז הצפון הוא מיזם הממקד את הציפורים בסביבה הקרובה ככלי להבנת בתי גידול וממשקיהם וככלי המחזק את הזיקה של התלמיד וקהילתו לסביבה.
המיזם שואף להטמיע בקרב המורים והתלמידים כלי למידה שמטרתם התנסות ושיפור מיומנויות חשיבה ועשייה, חקר, תצפית, איסוף נתונים ותיעוד.

מיזם חינוכי-סביבתי הכולל פעילויות שונות לחיזוק הקשר ותחושת השייכות שבין הקהילה האזרחית המתגוררת בקרבת הנחל לנחל עצמו. המיזם נועד לשפר את תהליך שיקום הנחל. רוב הפעילות נעשית בפריסה ארצית במסגרות מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. אוכלוסיית היעד של התוכנית היא תלמידי הכיתות הגבוהות של בתי הספר היסודיים (כיתות ד-ו) ותלמידי חטיבות הביניים. חלק מהפעילות נעשית בהשתתפות ההורים. נוסף על כך קיימים מוקדי פעילות למבוגרים במתנ"סים. את הפעילות מוביל המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשויות הניקוז והנחלים, רשות הטבע והגנים והרשויות המקומיות הסמוכות לנחל.

תוכנית בנושא תחליפי דלקים ותחבורה חכמה לכיתות ט-יב במסגרת "השכלה כללית" של משרד החינוך. התוכנית נועדה לחשוף את הלומד לתמונת עולם רחבה הקושרת בין אנרגייה, משאבים מתכלים וכלכלה-חברה-סביבה.
התוכנית ייחודית לחטיבה העליונה ומתאימה למסגרות המאפשרות 30 שעות הוראה לפחות.
בית ספר המצטרף לתוכנית מקבל בלא תשלום:
- ליווי צמוד והדרכה צמודה של מנחה מומחה
- סיור לימודי במימון מלא הכולל הסעה וכניסה לאתר
- חוברת מערכי שיעורים מקיפה ומפורטת

מיזם חינוכי שמטרתו להטמיע בקרב הציבור הרחב בישראל את חשיבות השמירה על עצים. בעולם ובישראל הולכת וגוברת המודעות לחשיבותם של עצים, במיוחד באזור העירוני. יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר האחראית מתוקף החוק להגן על העצים בישראל פיתחה מיזם חינוכי זה. המיזם פתוח לכל ארגון, קבוצה או אדם המודעים לחשיבות הרבה של החינוך להגנה על עצים ורוצים לשלב את הנושא בתוכניות חינוכיות ולהפיץ את המיזם בתחומם.

תוכנית חינוך ופעילות ימית מקיימת המותאמת לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים.

 

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.