דלג אל

תוכנית הלימודים

חזרה
תכנית הלימודים

​תוכניות הלימודים מציגות את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכניות מציגות את ההישגים הנדרשים, הקובעים מה תלמיד ידע ויהיה מסוגל לעשות בתחום השפה.

תוכנית הלימודים לחינוך קדם יסודי

חזרה לראש הדף

התוכנית מתייחסת למסגרת החינוכית החל בכניסת הילדים למערכת החינוך (גילאי 3) ועד לתחילת הלימודים בבית הספר (גילאי 6). היא נועדה לקדם את האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה.

 • פיתוח תשתית לקראת רכישת יכולת קריאה וכתיבה הוא אחד היעדים החשובים של החינוך בגן הילדים;
 • קריאה וכתיבה הן יכולות מורכבות. כדי לפענח את הכתוב, להבין את הנקרא ולהביע מסרים בכתב, נדרשים הן שליטה בצופן האלף-ביתי והן ידע לשוני, וכן ידע עולם וכישורי חשיבה;
 • התפתחות האוריינות בכלל ורכישת התשתית לקראת קריאה וכתיבה בפרט, אינן תהליכים המתרחשים מעצמם. קידומן מחייב טיפוח מושכל באמצעות תיווך מצד המבוגר;
 • קיים רצף בין התפתחות האוריינות בגיל הרך לבין הישגי הילדים בבית הספר;
 • לטיפוח מוקדם של השפה הדבורה והכתובה חשיבות רבה להתפתחות האוריינות של הילדים, שכן זהו תהליך הדרגתי, מצטבר;
 • קידום ההתפתחות האוריינית בקרב ילדים צעירים מחייב טיפוח מאוזן של הרכיבים האלה: מודעות פונולוגית, ידע אותיות, ניצני כתיבה וקריאה, כישורי שיח דבור, אוצר מילים, מודעות מורפולוגית ומודעות תחבירית ומכוונות לספר;
 • קיים מהלך התפתחות אופייני לרכישת מיומנויות אלף-ביתיות וידע לשוני, עם זאת, בקרב ילדים באותו גיל יש שונות נורמטיבית ברמה המושגת. ההבדלים בין הילדים נובעים מהתנסויות שונות, מכישורי למידה וסגנונות למידה נבדלים, משוני בתחומי העניין ומרקע חברתי-תרבותי שונה;
 • הוראה תואמת התפתחות, המכירה במשותף בין הילדים והרגישה להבדלים שביניהם תורמת לקידום השפה הדבורה והשפה הכתובה של כל ילד וילדה;
 • עידוד לכתיבה בגן, משחקי מילים, אותיות וצלילים, הכרת ספרות ילדים והתנסות באופנויות ובסוגות שיח שונות, הם אמצעים מרכזיים לטיפוח האוריינות;
 • למידה השומרת על ״רוח הגן״ באמצעות פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה, היא בסיס לטיפוח התשתית האוריינית בגן הילדים.

מטרת תכנית זו היא קידום האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה. מטרה זו היא רק אחת ממכלול המטרות של הפעילות החינוכית-לימודית בגן הילדים, המבקשת לקדם את הילד בכל תחומי ההתפתחות ודואגת לרווחתו.

אין כוונת התכנית ללמד ילדי גן לפענח מילים וטקסטים או לכתוב טקסטים בכתיב תקין, שכן הגן אינו המסגרת שבה אמורים הילדים ללמוד קרוא וכתוב במובן הפורמלי.בגן אמורים הילדים לפתח אוריינות מוקדמת, הכוללת בעיקר מיומנויות אלף-ביתיות ואת ראשית מיומנויות הכתיבה והקריאה, וכן מגוון כשירויות לשון, ומכוונות לספר.

מיומנויות אלף-ביתיות וראשית כתיבה וקריאה

הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי, יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן, בצורתן ובצלילים שהן מייצגות.הילדים ישאפו ללמוד לקרוא ולכתוב, ירצו להתנסות בקריאה ולהתבטא בכתב, יפתחו ניצני כתיבה וקריאה, ויבינו את מטרות השימוש השונות במערכת הכתב.

כשירות לשונית

שפתם של הילדים תתעשר באוצר מילים ותיעשה מורכבת יותר מבחינה מורפולוגית ותחבירית.הילדים יהיו בעלי כישורי שיח ברמה מתאימה לגילם: יביעו את עצמם בעל פה ויבינו את הנשמע.

מכוונות לספר

הילדים יכירו ספרות לילדים ואת ״לשון הספר״, יאהבו להאזין לקריאת ספרים, ישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם, ויתמצאו בספר ובמוסכמות הכתב.

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי

חזרה לראש הדף

התוכנית עוסקת בתפקוד האורייני הכולל, בכתב ובעל פה, במשך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי. בתכנית פרק המציג את ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני, המתייחס לתפקיד האורייני המצופה מתלמידים מסוף כיתה ב' עד סוף כיתה ו'.
התוכנית מציגה את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכנית מתארת את הסביבה המיטבית למימוש המטרות, תוך התייחסות לתפקיד המורים ולאחריות התלמידים בתהליך ההוראה והלמידה.
בתוכנית מגוון טקסטים שתלמידים פוגשים בבית הספר היסודי ופריטי הידע הלשוני הנחוצים לעיסוק בטקסטים הללו בסיטואציות של האזנה ודיבור, קריאה וכתיבה. מתוך תפיסה תרבותית של השפה, הוקצה מקום מיוחד ליצירות ספרות ולטקסטים מן המקורות היהודיים, המהווים חלק בלתי נפרד מן החינוך הלשוני.

תוכניות הלימודים מציגות את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכניות מציגות את ההישגים הנדרשים, הקובעים מה תלמיד ידע ויהיה מסוגל לעשות בתחום השפה.

קובץ של תוכנית הלימודים המלאה - חינוך לשוני, עברית - שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי
תוכנית הלימודים בחינוך הלשוני עברה דיגיטציה ועיצוב גרפי מחודש.

בתוכנית הלימודים "חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי" שראתה אור בשנת תשס"ג קיים פירוט של סוגי הטקסטים הספרותיים המומלצים להוראה בשכבות הגיל השונות, וכן מופיעה רשימת יוצרים מומלצים שמיצירותיהם יש לכלול בתכנית הלימודים הבית-ספרית.

כאן, בנספח לתכנית הלימודים נוספו רשימות של יצירות ספרות בדרגות שונות של בחירה (מעגלים). יצירות אלה הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש לבחור מתוכן בהתאם להנחיות ולשיקולי הדעת המפורטים בכל מעגל ומעגל.

ההוראה על פי רשימת יצירות הספרות והעקרונות המנחים היא חובה החל משנה"ל תשע"ד, וספרי הלימוד המאושרים כבר כוללים את יצירות הספרות שבתכנית.
לעזרת המורים הועלו קישורים לאתרים ומדריכים למורה (לשים קישור) לחלק מן היצירות, שפותחו בעבר באגף לתכניות לימודים. חשוב להוסיף עליהם ולעבד אותם בהתאם לצרכי ההוראה בכיתה.

התוכנית השנתית בכל שכבת גיל תהיה מורכבת ממגוון יצירות ספרות שיזמן היכרות עם סוגות ספרותיות שונות, וכן עם יצירות מתקופות שונות ומתפוצות שונות, העוסקות בנושאים מגוונים.

ספרי הלימוד מותאמים להיקף שעות ההוראה במקצוע העברית וכוללים את הנדרש על פי תוכנית הלימודים. התבחינים לכתיבת ספרי הלימוד ישמשו הן את כותבי ספרי הלימוד והן את מעריכי הספרים לקראת אישורם.

"קול קורא" היא תוכנית מערכתית לקידום שטף הקריאה של כלל התלמידים בכיתות ב'-ו' בבית הספר היסודי.  שטף הקריאה כולל את מרכיב הדיוק, הקצב והפרוזודיה (הנגנה מותאמת).

התוכנית עוסקת בשלושה מרכיבים עיקריים המשפיעים על שטף הקריאה:

 • תפקודים מטה-קוגניטיביים-ניהוליים
 • ידע לשוני ומטה-לשוני
 • תפקודים רגשיים

התוכנית מציעה גישה פסיכו-פדגוגית לקידום הקריאה של כלל התלמידים על ידי המורה בכיתה כולה, בדרך המשתלבת במערך השיעור הרגיל.
התוכנית מחייבת למידה יסודית של מדריכים ומורים, ולכן מתחילה את צעדיה הראשונים בשנת תש"ף בגרסת התנסות. גרסה סופית של התוכנית תעלה לאוויר בהמשך לאחר קבלת האישור סופי של ועדת המקצוע ולאחר קבלת הערות נוספות מן המומחים ומן השדה.

מטרות התוכנית:

 • שיפור  שטף הקריאה של התלמידים, הכולל קריאה מדויקת, מהירה והבעתית בכתיב המנוקד ובכתיב שאינו מנוקד.
 • הגברת המודעות של המורים לחשיבות שטף הקריאה, כבסיס להבנת הנקרא ולביטחון בקריאה.
 • הרחבת הידע של מורים  לגבי גורמים המשפיעים על התבססות השטף ועל ייחודיות הקריאה בשפה העברית
 • הצעת כלים להתערבות לשם שיפור שטף הקריאה במסגרת הכיתה הרגילה, תוך התאמה לגיל הלומדים וליכולותיהם ההתפתחותיות.

התוכנית כוללת מודל התערבות לעבודה בכיתה הרגילה ועשר פרקטיקות לקידום שטף הקריאה.

הרצאה מצולמת של ד"ר שני לוי שמעון:

 • חלק 1 - התיאוריה העומדת בבסיס התוכנית. מהו שטף קריאה? מהם הגורמים המשפיעים על שטף קריאה?
 • חלק 2 -  מאפייני התוכנית, מודל העבודה והפרקטיקות לקידום שטף הקריאה
 • חלק 3 - הדגמת הפרקטיקות בטקסט
חזרה לראש הדף

תוכניות לימודים לעולים

תוכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים עולים החל מכיתה אלף, מרגע הגעתם למערכת החינוך ועד להשתלבותם ההדרגתית בכיתת האם. התוכנית מתייחסת לממדיה השונים של הכשירות הלשונית: אוצר המילים, הטקסטים והלשון על רכיביה השונים.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.