דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית הלימודים

חזרה
תכנית הלימודים

​תוכניות הלימודים מציגות את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכניות מציגות את ההישגים הנדרשים, הקובעים מה תלמיד ידע ויהיה מסוגל לעשות בתחום השפה.

חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים לחינוך קדם יסודי

התוכנית מתייחסת למסגרת החינוכית החל בכניסת הילדים למערכת החינוך (גילאי 3) ועד לתחילת הלימודים בבית הספר (גילאי 6). היא נועדה לקדם את האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה.

 • פיתוח תשתית לקראת רכישת יכולת קריאה וכתיבה הוא אחד היעדים החשובים של החינוך בגן הילדים;
 • קריאה וכתיבה הן יכולות מורכבות. כדי לפענח את הכתוב, להבין את הנקרא ולהביע מסרים בכתב, נדרשים הן שליטה בצופן האלף-ביתי והן ידע לשוני, וכן ידע עולם וכישורי חשיבה;
 • התפתחות האוריינות בכלל ורכישת התשתית לקראת קריאה וכתיבה בפרט, אינן תהליכים המתרחשים מעצמם. קידומן מחייב טיפוח מושכל באמצעות תיווך מצד המבוגר;
 • קיים רצף בין התפתחות האוריינות בגיל הרך לבין הישגי הילדים בבית הספר;
 • לטיפוח מוקדם של השפה הדבורה והכתובה חשיבות רבה להתפתחות האוריינות של הילדים, שכן זהו תהליך הדרגתי, מצטבר;
 • קידום ההתפתחות האוריינית בקרב ילדים צעירים מחייב טיפוח מאוזן של הרכיבים האלה: מודעות פונולוגית, ידע אותיות, ניצני כתיבה וקריאה, כישורי שיח דבור, אוצר מילים, מודעות מורפולוגית ומודעות תחבירית ומכוונות לספר;
 • קיים מהלך התפתחות אופייני לרכישת מיומנויות אלף-ביתיות וידע לשוני, עם זאת, בקרב ילדים באותו גיל יש שונות נורמטיבית ברמה המושגת. ההבדלים בין הילדים נובעים מהתנסויות שונות, מכישורי למידה וסגנונות למידה נבדלים, משוני בתחומי העניין ומרקע חברתי-תרבותי שונה;
 • הוראה תואמת התפתחות, המכירה במשותף בין הילדים והרגישה להבדלים שביניהם תורמת לקידום השפה הדבורה והשפה הכתובה של כל ילד וילדה;
 • עידוד לכתיבה בגן, משחקי מילים, אותיות וצלילים, הכרת ספרות ילדים והתנסות באופנויות ובסוגות שיח שונות, הם אמצעים מרכזיים לטיפוח האוריינות;
 • למידה השומרת על ״רוח הגן״ באמצעות פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות ומהנה, היא בסיס לטיפוח התשתית האוריינית בגן הילדים.

מטרת תוכנית זו היא קידום האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה. מטרה זו היא רק אחת ממכלול המטרות של הפעילות החינוכית-לימודית בגן הילדים, המבקשת לקדם את הילד בכל תחומי ההתפתחות ודואגת לרווחתו.

אין כוונת התוכנית ללמד ילדי גן לפענח מילים וטקסטים או לכתוב טקסטים בכתיב תקין, שכן הגן אינו המסגרת שבה אמורים הילדים ללמוד קרוא וכתוב במובן הפורמלי. בגן אמורים הילדים לפתח אוריינות מוקדמת, הכוללת בעיקר מיומנויות אלף-ביתיות ואת ראשית מיומנויות הכתיבה והקריאה, וכן מגוון כשירויות לשון, ומכוונות לספר.

מיומנויות אלף-ביתיות וראשית כתיבה וקריאה

הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי, יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן, בצורתן ובצלילים שהן מייצגות. הילדים ישאפו ללמוד לקרוא ולכתוב, ירצו להתנסות בקריאה ולהתבטא בכתב, יפתחו ניצני כתיבה וקריאה, ויבינו את מטרות השימוש השונות במערכת הכתב.

כשירות לשונית

שפתם של הילדים תתעשר באוצר מילים ותיעשה מורכבת יותר מבחינה מורפולוגית ותחבירית. הילדים יהיו בעלי כישורי שיח ברמה מתאימה לגילם: יביעו את עצמם בעל פה ויבינו את הנשמע.

מכוונות לספר

הילדים יכירו ספרות לילדים ואת ״לשון הספר״, יאהבו להאזין לקריאת ספרים, ישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם, ויתמצאו בספר ובמוסכמות הכתב.

חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים לבית הספר היסודי

התוכנית עוסקת בתפקוד האורייני הכולל, בכתב ובעל פה, במשך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי. בתכנית פרק המציג את ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני, המתייחס לתפקיד האורייני המצופה מתלמידים מסוף כיתה ב' עד סוף כיתה ו'.
התוכנית מציגה את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכנית מתארת את הסביבה המיטבית למימוש המטרות, תוך התייחסות לתפקיד המורים ולאחריות התלמידים בתהליך ההוראה והלמידה.
בתוכנית מגוון טקסטים שתלמידים פוגשים בבית הספר היסודי ופריטי הידע הלשוני הנחוצים לעיסוק בטקסטים הללו בסיטואציות של האזנה ודיבור, קריאה וכתיבה. מתוך תפיסה תרבותית של השפה, הוקצה מקום מיוחד ליצירות ספרות ולטקסטים מן המקורות היהודיים, המהווים חלק בלתי נפרד מן החינוך הלשוני.

תוכניות הלימודים מציגות את הנחות היסוד של תחום החינוך הלשוני ואת המטרות הנגזרות מהנחות אלה. התוכניות מציגות את ההישגים הנדרשים, הקובעים מה תלמיד ידע ויהיה מסוגל לעשות בתחום השפה.

קובץ של תוכנית הלימודים המלאה - חינוך לשוני, עברית - שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי
תוכנית הלימודים בחינוך הלשוני עברה דיגיטציה ועיצוב גרפי מחודש.

בתוכנית הלימודים "חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי" שראתה אור בשנת תשס"ג קיים פירוט של סוגי הטקסטים הספרותיים המומלצים להוראה בשכבות הגיל השונות, וכן מופיעה רשימת יוצרים מומלצים שמיצירותיהם יש לכלול בתכנית הלימודים הבית-ספרית.

כאן, בנספח לתכנית הלימודים נוספו רשימות של יצירות ספרות בדרגות שונות של בחירה (מעגלים). יצירות אלה הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש לבחור מתוכן בהתאם להנחיות ולשיקולי הדעת המפורטים בכל מעגל ומעגל.

ההוראה על פי רשימת יצירות הספרות והעקרונות המנחים היא חובה החל משנה"ל תשע"ד, וספרי הלימוד המאושרים כבר כוללים את יצירות הספרות שבתכנית.
לעזרת המורים הועלו קישורים לאתרים ומדריכים למורה (לשים קישור) לחלק מן היצירות, שפותחו בעבר באגף לתכניות לימודים. חשוב להוסיף עליהם ולעבד אותם בהתאם לצרכי ההוראה בכיתה.

התוכנית השנתית בכל שכבת גיל תהיה מורכבת ממגוון יצירות ספרות שיזמן היכרות עם סוגות ספרותיות שונות, וכן עם יצירות מתקופות שונות ומתפוצות שונות, העוסקות בנושאים מגוונים.

עקרונות תוכנית הרצף

תוכנית התפתחותית – מאפשרת ראייה של רצף ההתפתחות האוריינית מהגן לבית הספר, רצף שהוא מעבר לגיל 'כיתה'. הרצף מאפשר למורה או לגננת להתבונן על שלבים התפתחותיים, וליישם מהלכים דידקטיים לקידום הלומדים על הרצף."

תוכנית מכילה – מתייחסת לכלל התלמידים בגן ובכיתה, ביניהם ילדים ששפת ביתם אינה עברית וילדים עם צרכים מיוחדים למיניהם.

תוכנית אינטגרטיבית - בנויה על פי קשרים בין התפתחות הלשון והשיח, רכישת יסודות הקריאה והכתיבה, הבנה והפקה של טקסטים, ספרות תרבות ודעת.

 • מצגת הסבר - תוכנית הלימודים החדשה לרצף ההוראה של שפה ואוריינות מגיל הגן ועד כיתה ב'

ספרי הלימוד מותאמים להיקף שעות ההוראה במקצוע העברית וכוללים את הנדרש על פי תוכנית הלימודים. התבחינים לכתיבת ספרי הלימוד ישמשו הן את כותבי ספרי הלימוד והן את מעריכי הספרים לקראת אישורם.

חזרה לראש הדף

תוכניות לימודים לעולים

תוכנית לימודים זו מיועדת לתלמידים עולים החל מכיתה אלף, מרגע הגעתם למערכת החינוך ועד להשתלבותם ההדרגתית בכיתת האם. התוכנית מתייחסת לממדיה השונים של הכשירות הלשונית: אוצר המילים, הטקסטים והלשון על רכיביה השונים.

חזרה לראש הדף

הרחבה - יצירות ספרות למגזר החרדי

רשימת יצירות הספרות המומלצות למגזר החרדי חוברה על ידי ועדה ייחודית שהוקמה במזכירות הפדגוגית בשיתוף המחוז החרדי, במטרה להתאים את תוכנית הלימודים בעברית לחינוך החרדי ולאפשר לתלמידים חרדים לקרוא וללמוד יצירות ספרות איכותיות המתאימות להם. להלן רשימת היצירות, מבוא המבהיר את הרציונל ואת ההנחיות לבחירה מתוך הרשימה, וכן דגמים להוראה של יצירות שנבחרו מתוך הרשימה.

תוכנית הלימודים בעברית לבית הספר היסודי "חינוך לשוני-עברית - שפה, ספרות ותרבות" (תשס"ג) כוללת, מלבד כישורי שפה וידע לשוני, גם את תחום הספרות. בתוכנית לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים רשימה של יצירות איכותיות ובעלות ערך ספרותי ותרבותי שחובה ללמדן או שחובה לבחור מתוכן. מרביתן של יצירות אלה אינן מתאימות להוראה במגזר החרדי מבחינה דתית או תרבותית.

עם זאת, להוראה ספרות במגזר החרדי, כמו בשאר מגזרי החינוך, חשיבות רבה והיא חלק בלתי נפרד מן המקצוע עברית בבית הספר היסודי. לספרות ערך רגשי, חברתי, חינוכי ואסתטי והיא מרחיבה את הדעת ואת נקודות המבט. העיסוק ביצירות הספרות מאפשר לקורא הן התבוננות פנימה והן התבוננות החוצה על מה שבא לידי ביטוי ביצירה.

לשם הכוונה ברורה לבחירה של יצירות ספרות ראויות, כפי שנעשה במגזר הממלכתי והממלכתי-דתי, הוקמה במזכירות הפדגוגית בשיתוף המחוז החרדי וועדה ייחודית שתפקידה להציע רשימה של יצירות ספרות איכותיות לכיתות א'-ח' כחלק מתוכנית הלימודים בעברית למגזר החרדי.

ד"ר תמר מאיר עמדה בראש הוועדה מבחינה אקדמית, בהובלה של מפמ"ר עברית ביסודי ובקדם-יסודי הגב' דליה הלוי, והמפקחת על העברית במחוז החרדי הגב' תרצה יהודה. בוועדה לקחו חלק נציגים ונציגות מן הזרמים העיקריים בחינוך החרדי, וכן יועצות אקדמיות מומחיות בתחום הספרות שהחינוך החרדי אינו זר להן: הד"ר אסתר מלחי, הד"ר רבקה קדוש, הד"ר יעל שגב והד"ר חנה שפירא. המדריכות יהודית יוסף ועליזה יגן סייעו בארגון ודיוק הרשימה. רכזה את הוועדה הגב' יאירה אסרף-דרומי.

צוותים של מורות מן המגזר החרדי סרקו ספריות, ספרים, ספרי לימוד ועיתוני ילדים לאיתור יצירות ספרות מתאימות, והללו הובאו לדיון בפני הוועדה. כך בחרה הוועדה יצירות שיעמדו בקריטריונים של איכות מתוך המצאי הקיים בספרות הילדים החרדית.

נעשה מאמץ לכלול ברשימה את מגוון הסוגות הספרותיות הקיימות בתוכנית הלימודים, בהתאמה רוחנית ובהתייחס לאורח החיים של הילדים מן המגזר החרדי. בהתאם לכך יוחד מקום נרחב ברשימה לפיוטים, סיפורי צדיקים, מדרשים. כמו כן, מרבית היצירות נכתבו על-ידי כותבים חרדים.

כותבי הספרים למגזר החרדי מוזמנים לשלבן בספרים בהתאם לתבחינים המצ"ב.

אנו מקוות שהיצירות ימצאו את דרכן ללבם של מורים וילדים.

בברכה,

ד"ר לימור קולן,

מפמ"ר עברית בקדם יסודי וביסודי

אגף שפות, המזכירות הפדגוגית

תרצה יהודה,

מפקחת על העברית במחוז החרדי

​יצירות הספרות הן מאז ומעולם אחת מדרכי הביטוי העוצמתיות ביותר של התרבות האנושית. השילוב בין שפה, תוכן וצורה לכלל אמירה אסתטית וערכית מגובשת, הוא שהופך את הספרות לכלי הבעה ומקור השראה.

בספרות נמצא עושר לשוני וערכים של אסתטיקה, וכן נגיעות בחוויה האנושית על ריבוי פניה מבעד לעיניהם של יוצרים בני דורות שונים.
הספרות העברית והיהודית. היא חלק ממורשתו הרוחנית של העם היהודי. לאורך הדורות היו היוצרים השונים, בעלי המדרש והאגדה, הפייטנים ומספרי הסיפורים חוליה חשובה בהעברתו והנחלתו של העושר הרוחני, הלשוני והתרבותי של העם היהודי. היכרות עם יוצרים ויצירות אלו ועם מאפייניה הפואטיים הייחודיים של הספרות היא יסוד חשוב בהעצמת הרוח האנושית בכלל והיהודית בפרט.
לימודי הספרות הם חלק חיוני בהוראת השפה בבית הספר היסודי ובהקניית יסודות של קריאה, כתיבה, אוריינות והבנה. לימודי הספרות גם מפתחים את החוש האסתטי של התלמידים, מפגישים אותם עם מצבים שונים מבעד לעיני הדמויות ומפתחים אמפתיה ורגישות מצדם.
חשוב אפוא במיוחד שהיצירות יהיו ראויות להוראה הן מצד תוכנן, הן מצד התאמתן לעולמו הרוחני והאמוני של הילד החרדי והן מן הבחינה הספרותית:

 • התאמה לעולמו הרגשי של הילד.
 • רמה נאותה של שפה תקינה, עשירה ומזמנה דיון ושיח.
 • מגוון של סוגות ויוצרים.

כמו כן, היצירה צריכה לזמן דיון במושגי יסוד מעולם הספרות בהתאם לנדרש בבית הספר היסודי.

לצד תוכנית הלימודים שאושרה לבתי הספר המ"מ והממ"ד, מצאנו לנכון להכין רשימת יצירות ייעודית למגזר החרדי. ברשימה יצירות העומדות בקריטריונים של איכות ספרותית ולשונית לצד התאמה ערכית. 

ועדה מיוחדת במזכירות הפדגוגית בראשות ד"ר תמר מאיר בחרה את היצירות המומלצות להוראה בשיעורי ספרות במגזר החרדי. הוועדה הוקמה על ידי מפמ"ר עברית לקדם-יסודי ויסודי במזכירות הפדגוגית - גב' דליה הלוי, ועל ידי המפקחת על הוראת העברית במחוז החרדי - גב' תרצה יהודה.
הוועדה כללה אנשי ונשות חינוך מזרמים שונים במגזר החרדי, מפקחים ומדריכים במשרד החינוך, יועצות אקדמיות העוסקות בהכשרת מורות וגננות בספרות וחוקרות ספרות במגוון סוגות.

חברי הוועדה:

יו"ר: ד"ר תמר מאיר

מרכזת: יאירה אסרף דרומי, מורה ומדריכה לעברית

ד"ר אסתר מלחי, מכללת ירושלים (בגמלאות)

ד"ר יעל שגב, מרצה במכללת אורות ישראל

ד"ר רבקה קדוש, מרצה במכללת גבעת וושינגטון ומכללת תלפיות.

ד"ר חנה שפירא, מרצה ודיקנית הסטודנטיות מכללת אמונה

הרב שאול קסטלניץ, מפקח כולל בחינוך היסודי המחוז החרדי משרד החינוך

גב' רות שבת, מנחה ארצית לשפה, רשת "בני יוסף"

גב' פנינה חוברה, מדריכה מחוזית לעברית, המחוז החרדי, משרד החינוך

גב' מזל טימור, מורה לעברית בביה"ס "חיי שרה", בית שמש

גב' פנינה ברנשטיין, מורה ומדריכה לעברית, המחוז החרדי, משרד החינוך

מר ישראל ועקנין, מורה ומדריך לעברית, המחוז החרדי, משרד החינוך

המקורות העיקריים שמהם נבחרו היצירות הם אלה:

 • אוצרות הרוח של העם היהודי לדורותיו: סיפורי המדרש, פיוטים, סיפורים על גדולי ישראל וכדומה.
 • הספרות החרדית הקלאסית.
 • יצירות מן הספרות החרדית בשנים האחרונות.

היצירות משתייכות למגוון סוגות, נושאים, תפוצות ושילוב של ישן עם חדש:

סיפורת:
משל

אלגוריה

מכתם

סיפורים קצרים

פרק מספר

חליפת מכתבים

כתבה סיפורית-עיתונאית

סיפורי עם

סיפורים חסידיים

סיפור יראי

סיפורים מן התלמוד ומן המדרש

קומיקס

סיפורי דמיון

ביוגרפיה, יומן

שירה:
פיוטים

שירת חול מימי הביניים

שירה לירית ושירה אפית

בלדה

שירה מודרנית

נושאים:
מעגל השנה (שבת ומועדים, עונות)

תורה ומצוות (לימוד תורה, קיום מצווה)

א"י ועם ישראל (ארץ ישראל, תולדות עם-ישראל)

בין אדם לחברו (חברה, השונה בחברה, גמילות חסדים)

בין אדם לעצמו (מידות, הכרת העצמי, שירה לירית, חוויה ורגש, ארספואטיקה)

דמויות מופת

כמו כן הובאו בחשבון שיקולים של התאמה לגיל ופיזור מאוזן של היצירות לסוגותיהן לאורך שנות הלימודים.

התוכנית השנתית בכל שכבת גיל תהיה מורכבת ממגוון יצירות ספרות שיזמן היכרות עם סוגות ספרותיות שונות, וכן עם יצירות מתקופות שונות ומתפוצות שונות, העוסקות בנושאים מגוונים

אולי תתעניינו גם ב...

זרעי קיץ
תוכנית פדגוגית לקידום הלמידה השפתית והאוריינות במסגרת בית הספר של החופש הגדול
ידע מקצועי ודידיקטי
החומרים המובאים במדור זה מיועדים להרחבת הידע בתחום הוראת החינוך הלשוני ולפיתוח המקצועי שלכם, המורים
הערכה משולבת בלמידה
הערכה משולבת בלמידה בחינוך הלשוני
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.