• שכבת גיל: ד'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: למידה שיתופית, טיפוח ערכים, מיומנויות חקר
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

יום כדור הארץ: פעילות מדע אזרחי לשמירה על המגוון הביולוגי

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים