פורים - מצוות ומנהגים

חזרה
מטרות למידה: למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות, תוכנית למידה שיתופית, חשיבה ביקורתית
למה משמש הכלי:
סיעור מוחות
ארגון ואיסוף מידע
שיתוף שקופית ליצירת מצגת
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך קלאסרום בנושא פורים - מצוות ומנהגים ניתן לצפות בכיתת קלאסרום כתלמיד, או להזמין עותק כמורה. את העותק שתקבלו תוכלו לערוך ולצרף אליו תלמידים. ניתן לצפות במערך גם בגרסת סוואיי (מיקרוסופט). ולהזמין עותק כמורה ב-Teams

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית