טביעת רגל

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-ו'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני- קצר
מטרות למידה: התנהלות בטוחה ברשת, למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות, פתרון בעיות בעולם האמיתי, חשיבה ביקורתית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע
כתיבת נימוקים
הצעת רעיונות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

תכנון דרכים ליצירת טביעת רגל דיגיטלית אחראית

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית