גלישה בטוחה

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
סיעור מוחות
יצירת סרטון מסך
יצירת כרזה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הפעילות כוללת דיון באמצעות עיצוב כרזה מונפשת

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות