מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך לפיענוח מידע חזותי לחינוך מיוחד, בנושא חקר יוון באמצעות בולים

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים