חקר יוון באמצעות בולים

חזרה
  • שכבת גיל: ה'
  • תחום דעת:
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: מערך שיעור
  • משך הזמן: בינוני
  • מבוסס דגם: פענוח מידע חזותי
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך לפיענוח מידע חזותי לחינוך מיוחד, בנושא חקר יוון באמצעות בולים

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית