דלג אל

ביצועי הבנה

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     הבניית ידע, פיתוח מיומנויות

מטרה

קידום והעמקת הבנת התלמידים את הידע הנלמד, שיפור זכירת הידע לטווח ארוך ויכולת השימוש העתידי בו.

מהם ביצועי הבנה?

מהם ביצועי הבנה?

ביצוע הבנה הוא פעולה עצמאית שעושים הלומדים, המצביעה על הבנה עמוקה של הידע הנלמד, במהלכה הם משתמשים בידע בדרך שונה מזו שלמדו או בהקשר שונה.
יש מגוון דרכים שבהן התלמידים יכולים להשתמש בידע ולהביע הבנה של הידע (כל הדוגמאות שיובאו להלן הן מתוך – ד"ר נועה ציון, ביצועי הבנה):

 • התלמידים מייצרים ידע חדש על בסיס ידע קיים
  למשל בלמידה על אבות המזון, לאחר שלמדו מהם המאפיינים של כל אבות המזון ומהי המנה היומית המומלצת מכל אחד מהם, משימת ביצוע הבנה יכולה להיות – לתכנן ארוחה המורכבת מכל אבות המזון בחלוקה אופטימלית ביניהם (ואולי אף הכנה של ארוחה כזו בכיתה, אם ישנם תנאים מתאימים לכך).
 • התלמידים מגלים בעיות ומתחים בידע
  לדוגמה: בלמידה אודות פעילות הצלבנים בארץ ישראל, לאחר שהתלמידים למדו על הקשיים בניסיונות כיבוש הארץ, הם יתבקשו לשמש יועצים למנהיג המוסלמי צלאח-א-דין, להכין עבורו דיווח על נקודות התורפה של הצלבנים כדי שיוכל לנצח אותם בקרב, ולהציג חלופות מנוגדות לכיבוש (תקיפת מבצרים, מעקף שלהם, כניסה לארץ ממגוון אזורים וכו').
 • התלמידים מתארים נקודות מבט שונות על ידע, שואלים שאלות על ידע
  בלמידה אודות זיהום האוויר על ידי התעשייה, המשימה יכולה להיות: אתם פקחי איכות הסביבה שמגיעים למפעל באזור שבאחריותכם. נסחו חמש שאלות למנהל/ת בקרת האיכות של המפעל במטרה להבין איך משפיע המפעל על הסביבה. לחלופין, ראיינו מספר בעלי עניין שונים, כגון: תושבים, תעשייה, החברה להגנת הטבע, משרד הכלכלה, משרד הבריאות ועוד. שאלו אותם שאלות המציגות את עמדתם על הנושא והביעו את התובנות שלכם כמייצגי התפקידים השונים. (אפשר להיעזר בפרקטיקה: משחקי תפקידים)
 • לייצג ידע בדרכים מגוונות, ליישם ידע בהקשרים חדשים, למקם בהקשר (ב"רעיון גדול")

מהלך

מהלך
 1. נחשוב על דרכים שונות שבהן ניתן להשתמש בידע הנלמד ונגדיר את האופן או האופנים שבהם נרצה שהתלמידים ישתמשו בידע (להסביר ידע, להביא דוגמה, לנסח ידע סותר וכד'):
  • אל מה הידע הנלמד קשור?
  • באילו סיטואציות אפשר להשתמש בו?
  • לדוגמה: בלימוד חיבור וחיסור במספרים גדולים, התלמידים יכולים להסביר בכמה דרכים כיצד פתרו בעיה מילולית, לחבר בעצמם בעיה משלהם וכו'.
 2. נבנה מספר משימות הדורשות שימוש בידע שלמדנו בדרך חדשה.

  • משימה טובה תהיה מאתגרת, "חיה", ממוקמת בהקשר, מסקרנת ויצירתית.
  • דוגמה: לאחר לימוד חיבור וחיסור במספרים גדולים, נאפשר בחירה בין תכנון תקציב להקמת חנות,
   חישוב עלות של מסיבת בת מצווה, או יצירת משחק קלפים שיעזור ללימוד הנושא בכיתה המקבילה.
  • דוגמה: לאחר שלמדנו על מטפורות, נציע לתלמידים לחבר שיר הכולל מטפורה או למצוא מטפורות בעיתון יומי.
 3. נאפשר לכל תלמיד/ה או לכל קבוצת תלמידים לבחור משימה אחת ולבצע אותה.
 4. נקיים דיון כיתתי או נאפשר לתלמידים לענות על משוב אישי סביב שאלות רפלקטיביות:
 • מה למדת בתהליך העבודה?
 • כיצד ביצוע המשימה קידם את הלמידה שלך?

דוגמאות לביצועי הבנה בתחומי דעת

 • היסטוריה: בלמידה על הציונות ועל הקמת המדינה, ביצועי הבנה יכולים להיות –

- הסבירו לתייר המגיע לישראל את התהליכים שהתרחשו לפני הקמת המדינה
- מצאו נקודות דמיון בין התקופה שעליה למדנו לבין התקופה שלנו
- השתמשו בידע שלמדנו כדי להסביר עמדות של אישים וקבוצות בימינו

 • מדעים: אם נגיע להבנה עמוקה של נושא החשמל, נוכל להשתמש בידע זה כדי לזהות ולהסביר מדוע וכיצד מכשירים חשמליים עובדים, לזהות תופעות וסכנות הקשורות בחשמל, ואולי אף לתכנן מכשירים המשתמשים בחשמל.
 • תנ"ך: מלכים מיוזיקל – מפיקים יחד מחזמר המבוסס על הפרקים שנלמדו, כולל כתיבת תסריט למחזה, בימוי, כתיבה והלחנה של שירים, תכנון תפאורה ועוד. ראו בהרחבה כאן

עוד רעיון

עוד רעיון

כלי חשיבה: שאילה לפנים ושאילה לאחור

שאילת שאלות ומענה עליהן היא מיומנות המהווה ביצוע הבנה והיא מסייעת לתלמידים להדגים את מידת ההבנה שלהם בידע הנלמד. ניתן להבחין בין שתי שיטות של שאילת שאלות:

 • שאילה לפנים: כדי להרחיב את הידע, ההבנה והחשיבה, מחפשים את השאלות שאין עליהן תשובה בטקסט.
 • שאילה לאחור: כדי להעמיק את הקריאה ואת ההבנה מחפשים את השאלות שיש עליהן תשובה בטקסט.

כאשר התלמידים נדרשים לשאול בעצמם את השאלות ולא רק לספק תשובות על שאלות שהמורה חיבר/ה, ניתנת להם הזדמנות להעמיק את הידע שלהם.

עוד רעיון - כלים דיגיטליים המעודדים ביצועי הבנה

עוד רעיון - כלים דיגיטליים המעודדים ביצועי הבנה

מומלץ להשתמש בכלים דיגיטליים המזמנים אוריינות מידע דיגיטלית. לדוגמה:

עוד רעיון - חדר בריחה כביצוע הבנה

עוד רעיון - חדר בריחה כביצוע הבנה

לאחר הוראה ראשונית של נושא או יחידת לימוד, התלמידים מתחלקים לקבוצות, מעבדים את הנלמד, מעמיקים ומרחיבים את הידע שלהם בנושא, ומייצרים על בסיס הידע חדר בריחה הכולל סיפור מסגרת, חידות ואתגרים, כאשר כל קבוצה אחראית על חידה אחת.

חדר הבריחה יכול להיות מיועד לכיתה מקבילה שגם היא לומדת את אותו נושא, לשכבה כולה, לכיתה מבית ספר שכן וכדומה – לפי החלטת התלמידים והמורה.

 1. היכרות עם חדרי בריחה
  בעת היציאה לדרך, כבסיס להבנה מה מצופה מהם וכדי לעורר מוטיבציה, מומלץ לפתוח בהתנסות של הכיתה בחדר בריחה שבנו המורים. 
 2. חלוקה לצוותים
  נחלק את הכיתה לצוותים בני 5-4 תלמידים, קבוצות מעורבות ומגוונות מבחינת יכולות וחוזקות. נגדיר נושא לכל צוות, תהליך עבודה ולוחות זמנים. אפשר לספק לצוותים מאגר דוגמאות לחידות מסוגים שונים.
 3. עבודה בצוותים
  כל צוות נדרש לחקור את  הנושא שבחר, לעבד אותו ולהפוך אותו לחידה או אתגר שישתלבו בחדר הבריחה. מומלץ להגדיר תאריך יעד ברור, וללוות את עבודת התלמידים מקרוב. (ראו גם: למידה שיתופית)
 4. הפקת חדר הבריחה
  בהרכב כיתתי נחליט כיצד לחבר את החידות שיצרו הצוותים לכדי רצף, מלווה בסיפור מסגרת. התהליך יכלול בנייה טכנית, עיצוב עזרים, הדפסת השאלות ועוד. כיוון שהפעילות מיועדת לתלמידים בכיתות אחרות, כדאי לתכנן את אופן ההנחיה, ולהיערך למצבים כגון קושי בהבנה או חוסר שיתוף פעולה. נקודת השיא של התהליך היא העברת המשחק בידי תלמידי הכיתה, לקבוצת תלמידים אחרת.
 5. משוב ורפלקציה
  חשוב לקשור את קצוות התהליך באמצעות משוב, גם של התלמידים ששיחקו וגם משוב עצמי של הכיתה שבנתה את חדר הבריחה (ראו גם: רפלקציה קבוצתית).

דוגמאות לנושאים מתחומי דעת שונים ועיבוד אפשרי שלהם לחדר בריחה

 • במדעים, איכות הסביבה: פושע סביבתי כלא אתכם בחדר ומתכנן לזהם את העולם במגוון דרכים. החידות יכללו התייחסות לסוגי זיהומים וההתמודדות עמם.
 • באזרחות, מדינה רב-לאומית: עליכם להנהיג מדינה רב-לאומית. המתנגדים לצורת חיים זו כלאו אתכם בחדר. החידות יכללו התמודדות עם סוגיות מורכבות בחיים של לאומים שונים זה לצד זה.
 • בתנ"ך, יעקב ואחיו: אחיו של יעקב זרקו אותו לבור והביאו לאביהם את כותנתו מגואלת בדם. משימתכם להיחלץ מהבור. החידות יכללו שאלות ידע על הפרשה, לצד סוגיות המחייבות הבעת עמדה ערכית בנושא יחסי אחים, קנאה וצדק.
 • דוגמה לחדר בריחה במתמטיקה: גימנסיית דרכא קריית מלאכי
 • דוגמה לחדר בריחה במקצועות הקודש: מכללת הרצוג

שימו לב: אפשר לתחום את הפרויקט ולהחליט שעובדים על קופסת בריחה במקום חדר בריחה. זוהי גרסה נוחה יותר לתפעול שבה רצף חידות מונח בקופסאות נעולות, וכל פתרון מוביל לפתיחת הקופסה הבאה.

אפשר גם - תלמידים מגלים

אפשר גם - תלמידים מגלים

כדי להעמיק את ההבנה, ולזמן לתלמידים ביצועים שמחוללים את ההבנה ובו בזמן גם מדגימים אותה, מומלץ לכלול פעילויות פדגוגיות של חקירה, ניסוי וגילוי: במקום "להורות" או לומר לתלמידים מהו הכלל או העקרונות, ניתן לבנות פעילות שתביא את התלמידים לגלות את הכללים והעקרונות מתוך התנסות. 

דוגמאות:

 • גאומטריה: במקום להגדיר מהו גובה במשולש, אפשר לשרטט כמה דוגמאות למשולשים ובהם גובה, ולצדן כמה "אי-דוגמאות" למשולשים ובהם מקטעים שאינם גובה. מתוך הדוגמאות החיוביות והשליליות, מבקשים מהתלמידים לנסח ולהגדיר מהו גובה ומהם מאפייניו. 
 • כימיה: במקום להגיש לתלמידים את המסקנות מניסוי מסוים, אפשר להביא בפני התלמידים מהלך של ניסוי ותוצאותיו, מבלי להגיש מסקנות מפורשות. מתוך המידע הנתון, מבקשים מהתלמידים לנסח אילו מסקנות ניתן להסיק מהניסוי.
 • תנ"ך: במקום להגדיר לתלמידים מהן מצוות שבין אדם למקום ומהן מצוות שבין אדם לחברו, ניתן לחלק להם גזירי נייר מעורבבים עם מצוות משני הסוגים, ולהזמין אותם למיין אותן לקבוצות ולתת כותרת אפשרית לכל קבוצה. מתוך כך התלמידים יגלו בעצמם את ההבדל בין שני סוגי המצוות.

תהליך הגילוי וההתנסות מייצר למידה משמעותית יותר, שמטבעה מתקשרת לידע קודם אך גם בונה ידע חדש. 

לקריאה נוספת ומאגר דוגמאות: מגלים את המתמטיקה, בתוך: כיתת מחוננים - המדריך למתקדמים 

אפשר גם - קשת ביצועי הבנה

אפשר גם - קשת ביצועי הבנה

יצירת הבנה מעמיקה בחומר הנלמד תתאפשר אם נשלב כמה סוגים של ביצועי הבנה. נוכל לארגן אותם לפי צבעים ולהשתמש בדימוי של צבעי הקשת:

1. הכנת כרטיסיות צבעוניות
נכין מראש כרטיסיות בצבעים שונים לשימוש בסיום יחידות הוראה. כל צבע מסמל דרך אחת לביצוע הבנה. לדוגמה:

 • אדום: שליפה מהזיכרון
 • כתום: ניתוח והבנה
 • צהוב: יישום ידע קודם בהקשר חדש
 • ירוק: השוואה
 • כחול: ייצוג ידע בדרכים מגוונות
 • סגול: גילוי בעיות ומתחים בידע

שמירה על מפתח משמעות הצבעים לאורך השנה, תביא לכך שהתלמידים יכירו את הסוגים השונים של ביצועי ההבנה, יתנסו בכולם וילמדו כיצד לבחור בחירה מושכלת.

2. בחירה וביצוע
בקבוצות או ביחידים, ננחה את התלמידים לקחת שלוש כרטיסיות בצבעים שונים. השילוב של ביצועי ההבנה השונים יבטיח הבנה מעמיקה של החומר.

דוגמה לכרטיסיות שעליהן ביצועי הבנה שונים, לפי הצבעים:

נניח שהכיתה סיימה פרק לימודי שעסק במסעות לגילוי ארצות. משימות ביצוע הבנה יכולות להיות:

 • אדום: שליפה מהזיכרון
  כתבו כמה שיותר סוגי מזון שנלקחו למסעות במאה ה-17.
 • כתום: ניתוח והבנה
  חשבו מדוע נבחרו סוגי מזון אלו? כיצד הוכנו ואוחסנו?
 • צהוב: יישום ידע קודם בהקשר חדש
  חשבו על דרכים לשימור מזון במסעות ארוכים.
 • ירוק: השוואה
  השוו בין סוגי כלי שיט עתיקים עליהם למדנו. מהם נקודות הדמיון והשוני?
 • כחול: ייצוג ידע בדרכים מגוונות
  מהן ההכנות שיידרשו למסע? צרו מפת חשיבה שמתארת את ההכנות השונות (התייחסו להצטיידות, הכשרה, תיאומים, מחקר, תכנון ועוד)
 • סגול: גילוי בעיות ומתחים בידע
  מהי התרומה של המסעות לגילוי הארצות להיסטוריה האנושית? מהם המחירים והבעיות שצמחו ממסעות אלו? כתבו טקסט טיעון המתייחס לתרומה לצד המחירים.

3. הצגת תוצרים
ניתן לשריין זמן המיועד להצגת חלק מתוצרי המשימות. כדי לייצר דינמיות בזמן הצגת התוצרים, כדאי לערוך את סבב ההצגה לפי צבעים, ולא לפי קבוצות.

(מבוסס על כלי שהוצג במחקר שנערך על ידי חברת ERI עבור אדוות הוגנות)

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

הגדרת יעדים לשיפור ההוראה
יעד SMART הוא יעד ספציפי, מדיד, אחראי ובר השגה, רלוונטי ו-תחום בזמן. הצבת יעדים מדידים ובני השגה ממקדת אותנו באופן שבו נשיג אותם, הופכת אותם לנגישים ולמעשיים...
יצירת חומרי הסברה בסיוע בינה מלאכותית
בניית חומרי הסברה בסיוע בינה מלאכותית,  לצורך מאבק על התודעה ברשתות החברתיות והוכחת צדקת הדרך של ישראל במלחמה שנכפתה עלינו. פעילות זו מחזקת את מעורבות התלמיד...
פרקטיקות להוראה מפורשת
כל יחידת לימוד היא חלק ממארג שלם של משמעויות והקשרים. חשוב לאפשר לתלמידים להיזכר ביחידה הקודמת ולחבר אותה ואותם ליחידה הנוכחית תוך הבהרת המטרות שנרצה להשיג ב...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.