דלג אל

עבודה קבוצתית במסמך שיתופי (למתחילים)

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

מטרה

היכרות עם דרכי עבודה של קבוצה במסמכים שיתופיים, באופן מכבד ומשמעותי.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

מסמך שיתופי – למה זה כדאי?

עבודה במסמכים שיתופיים מאפשרת למורים לתת משובים לתלמידים תוך כדי למידה ולפני ההגשה הסופית של תוצרים שונים, ובכך מייעלת את תהליך העבודה. כמו כן, עבודה מסוג זה מאפשרת לנהל עבודות קבוצתיות בתוך הכיתה ומחוצה לה, גם כאשר כל תלמיד/ה נמצא/ת פיזית במקום אחר.

בעבודה על מסמך שיתופי, כל תלמיד/ה יכול/ה לקחת חלק אחר במשימה ולתת ביטוי לחוזקות ולכישורים אישיים. כדי ליצור מלכתחילה סביבה של אמון, פירגון וכבוד הדדי בין המשתתפים, יש צורך בעבודת הכנה שתתייחס להיבטים האתיים והטכניים של עבודה שיתופית מסוג זה.

ראו גם את הפרקטיקות: למידה שיתופית; למידה מקוונת בקהילות שיתופיות בין בתי ספר

 מהלך: עבודה במסמך שיתופי

1. הכנה

 • מגדירים לעצמנו מה מטרת המסמך ובאיזה אופן הוא ישרת את המטרה הפדגוגית של השיעור.
 • מתרגלים יצירה וניהול של מסמך שיתופי (דוקס, מצגת, תיקייה), בסביבת התנסות של Google או בסביבת התנסות של  Microsoft.
 • בוחנים את רמת השיתוף, סוג השיתוף וסוג הקובץ, בהתחשב במספר גורמים:

א. יעד הקובץ: קובץ כיתתי קבוצתי או מורה מול תלמיד/ה.        
ב. הרשאות שיתוף: האם נרצה שהתלמידים יוכלו לצפות, להגיב או לערוך את הקובץ.
   ראו סרטוני הדרכה: בגוגל או במיקרוסופט.
ג. רמות שונות של שיתופיות בהתאם לאופי המשימה.
ד. סוג הקובץ: קיימים סוגים שונים של קבצים המותאמים למטרות שונות –

 • משימה מילולית ב-docs
 • טבלאות ב-docs
 • הצגה חזותית ב-slides
 • יצירת שאלונים ב-forms
 • פותחים את המסמך הרצוי ומגדירים אותו בהתאם לבדיקה שנעשתה בשלבים הקודמים. 

2. דיון כיתתי

מכינים את הכיתה לעבודה במסמך שיתופי, על ידי עריכת דיון כיתתי עם התלמידים על המשמעויות של עבודה במסמך מסוג זה. נושאים חשובים להתייחסות בדיון:

 • כבוד הדדי
 • תכנון מוקדם וחלוקת עבודה
 • הימנעות ממחיקת עבודה של מישהו אחר
 • התייעצות והקשבה
 • איסור על שיימינג

כדאי להיעזר בכלים ובדוגמאות הבאות:

3. התנעת התהליך

א. בחירת נושא
מציגים את נושא הלמידה ומקיימים עליו דיון כיתתי קצר.
ב. חלוקה לקבוצות
מחלקים את הכיתה לקבוצות קטנות של 4-3 תלמידים.
ג. עבודה בקבוצות

 • בחירת היבט או תת נושא מתוך הנושא הגדול.
 • חלוקת העבודה: התלמידים יכולים לחלק ביניהם את התפקידים לפי כישורים ונטיית לב.
 • מחקר של תת הנושא באמצעות איסוף ועיבוד מידע כגון חומר ארכיוני, ראיונות, תצפיות, צילומים, כתבות, מחקרים, סרטונים וכד'.
  (ראו את הפרקטיקות: איסוף מידע; מיזוג מידע; הערכת מהימנות של מקורות מידע)
 • תצוגת הנושא לכיתה בתוך מצגת שיתופית.
  כל קבוצה תבחר את אופן התצוגה המתאים לה: הכנת סרטון, יצירת מפה שיתופית, טבלת נתונים אינטראקטיבית, צילומי שטח וכד'.
  (ראו את הפרקטיקה: ייצוג המידע או הידע בדרכים מגוונות)

4. פתיחת מצגת שיתופית

מקצים שקופית לכל קבוצה (או 3-2 לפי הצורך), ומשתפים את הקישור עם התלמידים.
כל קבוצה תוסיף את תוצרי המחקר שלה למצגת השיתופית (ראו דוגמה להלן).
אפשר לקיים מפגש סינכרוני מסכם שבו כל קבוצה מתארת את תהליך העבודה שלה ומציגה את התוצרים שהכינה, כולל התייחסות לדרך העבודה, לאתגרים שעמם התמודדו בדרך, ולחוויית היצירה המשותפת בכללותה.

5. משוב עמיתים

מקיימים משוב שבמסגרתו התלמידים כותבים תגובות לחבריהם: לאחר שכל הקבוצות מסיימות את המשימה ומוסיפות את התכנים למצגת השיתופית, כל קבוצה כותבת שאלה או תגובה לקבוצות האחרות. רצוי להנחות את התלמידים לאילו היבטים כדאי להתייחס בתגובות.

ראו: דוגמה להנחיות להערכת עמיתים

6. סיכום ורפלקציה

לאחר סיום העבודה בקבוצות, חוזרים למליאה לסיכום הנושא ועורכים דיון רפלקטיבי בשאלות כגון:

 • במה תרמה לך הקבוצה להבנת הנושא?
 • במה את/ה תרמת לאחרים?
 • באיזה אופן המצגת השיתופית סייעה או תרמה לתהליך הלמידה הקבוצתי/האישי?
 • איזה מאופני התצוגה מועדפים עליכם ומדוע?

ראו גם את הפרקטיקות:

דוגמה לתהליך עבודה במסמך שיתופי: היישוב שלי – עבודה שיתופית ב- google slides

בדוגמה ניתן לראות כיצד כל קבוצה בחרה בהיבט אחר של היישוב פרדס חנה, וייצגה אותו באופן שונה.
כל הקבוצות עבדו יחד על מצגת שיתופית מסכמת:          

 • קבוצה 1: היסטוריה (שקופית 2)
  אופן המחקר: ראיון עם ותיק/ה מהיישוב.
  אופן התצוגה: תמלול הראיון בקובץ google docs והוספת קישור למצגת השיתופית.
 • קבוצה 2: שירים (שקופיות 3+4)
  אופן המחקר: חיפוש ברשת אחר שירים שנכתבו על ידי משוררים תושבי המקום, מציאת נקודות חיבור אישיות, ראיונות עם המשוררים, כתיבת שיר.
  אופן התצוגה: הוספת קישורים לקליפים, התייחסות אישית לשירים וכתיבת שיר משותף במצגת.
 • קבוצה 3: חקלאות (שקופית 5)
  אופן המחקר: ראיון מצולם עם מגדל אבוקדו ביישוב.
  אופן התצוגה: הקלטת הראיון בסרטון, העלאת הסרטון ליוטיוב, צירוף הקישור למצגת השיתופית.

עוד רעיון: רמות שונות של שיתופיות

עוד רעיון: רמות שונות של שיתופיות

ללמידה שיתופית יש רמות שיתופיות אפשריות שונות וכדאי למצוא הזדמנויות לתת לתלמידים להתנסות בהדרגה בכולן:

1. Sharing 
שיתוף ברעיון או בתוצר. 
לדוגמה: המורה מציג/ה מסמך במפגש סינכרוני ועורכ/ת דיון שיתופי.

2. Cooperating
יצירת תוצר משותף בו כל אחד מחברי הקבוצה תורם את חלקו לתוצר הסופי.
לדוגמה: יצירת לוח שיתופי כיתתי

3. Collaborating
למידה משותפת ודינמית, שבה שיתוף הפעולה תורם לתהליך עצמו ולא רק לתוצר. זוהי רמת השיתופיות הנדרשת בגישות הוראה ממוקדות לומד/ת, כגון למידה מבוססת פרויקטים, תהליך עיצוב, תהליך חקר וכד'. לדוגמה:

להרחבה ולדוגמאות נוספות ראו: לקראת עבודה שיתופית בכיתה, אפרת מעטוף, כלים קטנים גדולים

עוד רעיון: גיליון אלקטרוני שיתופי

עוד רעיון: גיליון אלקטרוני שיתופי

תהליכי למידה המשלבים הערכה חלופית כדוגמת מטלת ביצוע, תהליך חקר, למידה מבוססת פרויקטים וכד', משלבים בדרך כלל למידה שיתופית ברמות שונות, הן בתהליכי איסוף ועיבוד המידע והן בשלב הכנת התוצר.

ניתן להשתמש בגיליון אלקטרוני שיתופי, כדי שכל תהליך עיבוד המידע על ידי התלמידים ייעשה באופן שיתופי.

(ראו חוברת הסבר למשתמשים במיקרוסופט)

להלן דוגמה לתהליך המשלב למידה שיתופית במסגרת מטלת ביצוע בגישה משולבת. במטלה זו על התלמידים להכין קמפיין הסברה לייעול משק המים בישראל, בהתבסס על ניתוח מאזן המים בכנרת לאורך שנה אחת:

 1. עורכים מפגש וירטואלי בו מציגים הנחיות למטלה ומקיימים דיון שיתופי.
 2. התלמידים עובדים מרחוק בקבוצות, מאתרים מידע ואוספים אותו בגיליון שיתופי, נעזרים במקורות מידע, ומנתחים את הנתונים בקבוצות העבודה. התהליך מלווה בתמיכה ובמשוב של המורה באופן שוטף.
 3. לסיכום התהליך התלמידים יוצרים בקבוצות, או בשיתוף כל הכיתה, תוצר משותף המבוסס על עיבוד הנתונים והמסקנות אליהן הגיעו.
 4. בשלב האחרון, התוצר מיוצג כקמפיין הסברה לייעול משק המים בישראל וכל התוצרים מוצגים במפגש וירטואלי.

(הדוגמה מתוך מערך למטלת ביצוע במתמטיקה המבוסס על שיעור מתמטיקה לחט"ב של המורה אסף דביר)

אפשר גם: סיור וירטואלי שיתופי ב-Tour Creator (למתקדמים)

אפשר גם: סיור וירטואלי שיתופי ב-Tour Creator (למתקדמים)

הכלי הדיגיטלי Tour Creator מאפשר להוסיף נקודות מידע על גבי תמונות 360° של אתרים שונים, של גוף האדם, מרחבי החלל, מקומות מן העבר, מקומות דמיוניים ועוד.
להכנת תוצר שיתופי בכלי זה, המורה או נציג/ה מכל קבוצה נרשמים לאתר (בחשבון ארגוני), פותחים סיור חדש, ומשתמשים בתמונות מהתבניות המוכנות או מעלים תמונת 360° מהמחשב.
כל משתתפ/ת מכינ/ה טקסט לנקודת מידע אחת על התמונה, ונציג/ת הקבוצה מכניס/ה את הטקסט לאתר לפי ההנחיות. להלן מספר דוגמאות:

טיפים

טיפים

מומלץ ללמוד ולהתאמן עם קולגות על עבודה בקבצים שיתופיים לפני שמתחילים לעבוד על קובץ שיתופי עם התלמידים.

חשוב להכין את הכיתה לעבודה שיתופית, לקבוע כללי עבודה ולהסביר את ההשלכות של עבודה בקובץ שיתופי.

כדאי להתחיל מהקל אל הכבד: בשלב הראשוני לעבוד באופן פרטני מול התלמידים ולאחר שהם ואנחנו נחוש ביטחון, לעבור לעבודה בקבוצות.

אפשר להרחיב את הפעילות ללמידה עם שותפים מכיתות אחרות, ערים אחרות וארצות אחרות.

אחלה שיעור
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

חיפוש תשובות ופתרונות במקומות לא-שגרתיים
האם אילוצים הם מכשול? או שאולי הם עוזרים לנו לחפש תשובות ופתרונות במקומות לא-שגרתיים ומגבירים את היצירתיות שלנו? – כלים ורעיונות לעידוד חשיבה יצירתית
פרקטיקות לעידוד אישי למעורבות חברתית ואזרחית
אחת ממטרות החינוך היא "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק ...
הכרת שמות התלמידים
איך נזכור את שמות כל התלמידים בכיתה בתוך זמן קצר? משחקים והפעלות לפתיחת השנה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.