ליצור תוכן מולטימדיה באמצעות כלים דיגיטליים שונים

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית
       • להפריד בין מציאות לבדיון (למשל, להבין שחיות אינן מדברות אף שהן מדברות במדיה)
       • להשתמש באמצעים אלקטרוניים ובתוכנות ייעודיות להבעה אישית, ליצירה ולמשחק (למשל הקלדת השם במחשב, יצירת סיפור בשילוב תמונות, צביעה וציור בתוכנות ובאפליקציות ציור)
       • להכיר את הרשת כמקור מידע ולחקור סוגיות באמצעותה בשיתוף מבוגר
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר אופנויות שונות של העברת מידע: טקסטואלית, קולית, חזותית (סטילס, וידיאו)
       • לערוך טקסט בתוך מסמך, לשלב בין טקסט לתמונה/איור בהתאם לגודל המסמך ולעימוד הפריטים בו
       • להבחין בין סוגים שונים של ייצוגי מידע חזותי וטקסטואלי (כולל גרפים, תרשימים, מטריצות ועוד), להכיר מאפיינים של כל סוג ומה ההקשר המיטבי למסירה ולהצגה של מידע
       • לייצר תוכן המשלב כמה סוגים של ייצוגי מידע, בהתחשב ביתרונות ובחסרונות של כל סוג (כגון גרף, איור, טבלה, מפה, דיאגרמה, תיאור על ציר זמן) ולבחור ייצוגים בהתאם לנושא, למטרה ולקהל יעד (בהקשרים לימודיים נתונים ומוגדרים היטב)
       המשך קריאה
       סגירה
       • לייצר תוכן המשלב בין סוגים של ייצוגי מידע ואופנויות שונים (טקסטים, תמונות, תרשימים, גרפים) ולבחור את הייצוגים בהתאם להערכה עצמאית של הצרכים, המטרות וקהל היעד בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים שונים
       • לבחור פלטפורמות מתאימות להצגה ולהפצה של מידע בהתחשב במטרות, בקהל היעד ובנסיבות
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים