לפתח מודעות לרב-לשוניות – להכיר שפות שונות ואת מאפייניהן הייחודיים ולהביע סקרנות ונכונות ללמוד ולדבר בשפות הסביבה הקרובה ומחוצה לה מיומנות: אוריינות גלובלית | יכולת ליבה: התנהלות רב-תרבותית חזרה

       • להכיר את השפות המדוברות בסביבה הקרובה (כיתה, שכונה, מדינה) ולהשתמש במילים בסיסיות, במספרים או באותיות של אותן שפות
       • להכיר שפות שונות ואת מאפייניהן (משפחות של שפות על עיצוריהן)
       • לדעת לתקשר מעט בשפות הסביבה ולגלות סקרנות כלפיהן
       • לגלות סובלנות לילדים הדוברים שפות אחרות
       • להכיר אמצעים לתרגום (כגון מילונים, Google Translate) ולהשתמש בהם
       המשך קריאה
       סגירה
       • לגלות מודעות לחשיבות של שפות מגוונות במרחב הציבורי
       • לשלוט בשפות נוספות מלבד שפת האם
       • להכיר באופן בסיסי מילים וביטויים בשפות המדוברות גם מחוץ לסביבה הקרובה
       • להכיר מאפיינים של שפות, את הדומה והשונה בין משפחות של שפות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר ולהשתמש במגוון שפות בחיי היום-יום בהקשרים שונים
       • להבין כיצד שפה משפיעה על גורמים שונים כמו תחושת שייכות, פרשנות של מילים ומסרים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים