לנהל וליישב קונפליקטים הנובעים מפערים תרבותיים – להיות מודעים להבדלים תרבותיים, למתח שעלול לנבוע מהם ולדעת לגשר ביניהם וליישב סכסוכים העולים מהם (למשל להקשיב לאחר, לנהל משא ומתן, להגיע לפתרונות טובים לשני הצדדים)

חזרה
מיומנות: אוריינות גלובלית | יכולת ליבה: התנהלות רב-תרבותית
       • להבין כי קונפליקטים עשויים לנבוע מהבדלים תרבותיים, ובעזרת הבנה זו לנסות ליישבם
       • להתעניין באחרים מקבוצות שונות ולהקשיב לנקודת המבט שלהם
       • להקשיב באופן מיטבי לחברות מקבוצה אחרת המציגות את נקודת מבטן
       • לזהות גורמים בין תרבותיים שעלולים לייצר קונפליקטים ולגלות רגישות למצבים אלו
       • לגשר על הבדלים בין נרטיבים שונים באמצעות הקשבה, הבנה והכרה בנקודת המבט, הרגשות והתפיסות שעולות ממנה
       • לשוחח עם קבוצות שונות ולהקשיב גם לקולות הייחודיים של החברות השונות בקבוצה
       • לזהות את הנושאים המאתגרים בשיח בין אנשים מקבוצות שונות ולהגיב בדרכים המכבדות את המגוון התרבותי ואת זכותם של כולם להישמע
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים