לבנות ולנהל זהות דיגיטלית בהקשרי למידה, עבודה ופנאי, להבין את הקשר בין הזהות הדיגיטלית לזהות הממשית ולגלות מודעות להשפעות על אופני ההתבטאות וההצגה העצמית במרחב הדיגיטלי ולהשלכותיהן

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: שיתופיות
       • להכיר אמצעים דיגיטליים בסיסיים לתקשורת ולשיתוף ידע (למשל שליחת תמונות, התכתבות, שיחות וידאו)
       • ליצור זהות מקוונת ולהשתמש ברשת חברתית מותאמת לגיל
       • לנהל זהות מקוונת ברשת חברתית בהתחשב בחוקים ובנורמות (כגון תנאי השימוש, הגדרות פרטיות, יצירת זהות מקוונת, שיתוף במידע, קבוצות) ובהבנה של הלחצים החברתיים ברשת
       • לגלות מודעות להצגה העצמית (שלהן או של אחרות) ברשת ולפער בין זהות עצמית מקוונת לזהות עצמית לא מקוונת
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים