לאתר שותפים פוטנציאליים לצרכים מגוונים

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: שיתופיות
       • להכיר אמצעים דיגיטליים בסיסיים לתקשורת ולשיתוף ידע (למשל שליחת תמונות, התכתבות, שיחות וידאו)
       • לבנות קבוצות עניין (כגון רשימות תפוצה, פורומים, קבוצות ברשת חברתית) ולנהל אותן בהתאם למשימה ולצורך
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים