ליצור ולנהל קשרים חברתיים ומקצועיים ברשת מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: שיתופיות חזרה

       • להכיר אמצעים דיגיטליים בסיסיים לתקשורת ולשיתוף ידע (למשל שליחת תמונות, התכתבות, שיחות וידאו)
       • להתאים את המסר והנימה למטרה ולנמען בתקשורת מקוונת
       • להכיר כללי ניסוח הולמים בתקשורת מקוונת ולהתאים את הסגנון, המסר והתכנים להקשר ולנמענים
       • לנהל קשרים ולתחזקם באמצעות ערוצי תקשורת דיגיטלית (דוא"ל, קהילות מקוונות) בהתחשב ביתרונות ובחסרונות של תקשורת בסביבה מקוונת ובהקפדה על כבוד וענייניות
       • להשתתף באופן פעיל בשיח מקוון במגוון ערוצים ולנהל שיח בהיר, ענייני ויעיל המותאם להקשר ולמדיום הדיגיטלי אגב שימוש בייצוגי מידע שונים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים