לשתף ידע ורעיונות ולקחת חלק ביצירה שיתופית באמצעות כלים שיתופיים

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: שיתופיות
       • להכיר אמצעים דיגיטליים בסיסיים לתקשורת ולשיתוף ידע (למשל שליחת תמונות, התכתבות, שיחות וידאו)
       • להכיר כלים ויישומים לשיתוף מידע, תוכן ונתונים (סינכרוני ואסינכרוני) בהקשרים שונים (למשל לימודיים, חברתיים)
       • לגלות מוכנות לשתף מידע ולהשתתף בשיח שדן במידע (מילולי או חזותי)
       • להשתתף בשיח מקוון בכתיבה ברורה, ממוקדת, מכבדת ומותאמת למדיום התקשורתי
       • לפתח תוצר שיתופי באמצעות שיתוף מסמכים בענן לצורך מטרה לימודית מוגדרת היטב
       • להשתמש במגוון כלים טכנולוגיים ויישומים (מסרונים, דואר אלקטרוני, תיקייה בענן) כדי לשתף מידע מסוגים שונים
       • להתעניין בדברי אחרים באמצעות תגובות ממוקדות
       המשך קריאה
       סגירה
       • לעקוב אחר שינויים וגרסאות של מסמכים משותפים בענן בהקשרים לימודיים שונים
       • להכיר כלים מגוונים לשיתוף ולצריכת מידע וידע מדור Web 2.0 ולדעת להשתמש בהם ביעילות (לדוגמה לכתוב, לשתף, לספק הרשאות, לתייג, לנהל שיח) לצורך איסוף, יצירה ועריכה שיתופיים של מידע וידע ולמטרות לימודיות שונות
       • להשתמש במגוון רחב של כלים טכנולוגיים ויישומים (מסרונים, דוא"ל, תיקייה בענן, תוכנות שיתוף קוד) ולהתאים את הכלי/יישום להקשר, לקהל היעד, למטרה ולסוג המידע הנדון
       המשך קריאה
       סגירה
       • לנהל ולתחזק קשרי למידה ועבודה שיתופיים באמצעות מערכות תקשורת דיגיטלית ולהשתתף בתהליכי יצירת תוכן בסביבות דיגיטליות, בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים מגוונים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים