לגלות מודעות להשפעות ולהשלכות של עקבות דיגיטליים

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: אתיקה ומוגנות
       • להבין שנדרשת הסכמה/השגחה/תמיכה של מבוגר בעת חיפוש ברשת (לדוגמה חיפוש סרטונים במאגרי וידיאו, הורדה של משחקים בטאבלט, רכישה של פריטים במשחק)
       • לכבד את הפרטיות של מבוגרים כאשר משתמשים במכשירים אלקטרוניים שונים (כגון טלפון, טאבלט, מחשב נייד)
       • להבין שמידע ברשת משאיר עקבות דיגיטליים
       • להבין את ההשלכות החיוביות והשליליות של עקבות דיגיטליים וכיצד אפשר להשתמש במידע ברשת (כגון העתקה, הפצה, חיפוש) בהקשר של עקבות דיגיטליים
       • להכיר דרכים לשליטה על העקבות הדיגיטליים שגולשת משאירה אגב העלאת מידע לרשת
       • להבין ולהיות מודע לאיסוף מידע דיגיטלי אישי ולשימוש בו על ידי אתרים וחברות
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים