לגלות מודעות לסכנות ברשת ולשמור על כללי בטיחות

חזרה
מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: אתיקה ומוגנות
       • להבין שנדרשת הסכמה/השגחה/תמיכה של מבוגר בעת חיפוש ברשת (לדוגמה חיפוש סרטונים במאגרי וידיאו, הורדה של משחקים בטאבלט, רכישה של פריטים במשחק)
       • לכבד את הפרטיות של מבוגרים כאשר משתמשים במכשירים אלקטרוניים שונים (כגון טלפון, טאבלט, מחשב נייד)
       • להכיר דרכים נפוצות לשמירה על פרטיות ברשת
       • להבחין בין אתרים בעלי תוכן ראוי או תואם גיל לעומת אתרים בעלי תוכן לא ראוי או שאינו תואם גיל
       • להימנע ממסירת פרטים אישיים
       • להשתמש בדרכים יעילות לשמירה על פרטיות (כגון סיסמאות חזקות ובטוחות והחלפת סיסמאות לעיתים קרובות)
       • לגלות מודעות לסכנות בהורדת קבצים ובכניסה להיפר-קישורים ממקור לא ידוע; לצאת באופן בטוח מיישומים ומשירותים ברשת
       • להכיר מונחים של מצבי סיכון ברשת (כגון ספאם, דיוג [Phishing], התחזות, בריונות רשת) ודרכי התמודדות בסיסיות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר כלים מתקדמים ומגוונים לאבטחת מידע (גיבויים, עדכוני מערכת) במכשיר האישי, בענן ובמרחב הציבורי המקוון
       • להכיר אסטרטגיות להתגוננות או להימנעות מפני מצבי סיכון ברשת
       • להשתמש באסטרטגיות מתקדמות להתגוננות ולהימנעות מפני מצבי סיכון ברשת
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים