להכיר אמצעי הגנה מפני נוזקות מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: אתיקה ומוגנות חזרה

       • להבין שנדרשת הסכמה/השגחה/תמיכה של מבוגר בעת חיפוש ברשת (לדוגמה חיפוש סרטונים במאגרי וידיאו, הורדה של משחקים בטאבלט, רכישה של פריטים במשחק)
       • לכבד את הפרטיות של מבוגרים כאשר משתמשים במכשירים אלקטרוניים שונים (כגון טלפון, טאבלט, מחשב נייד)
       • להכיר את הסכנות בהורדת קבצים או בכניסה לקישורים ממקור בלתי ידוע
       • להכיר כמה מקורות בטוחים ולזהות מקורות לא בטוחים להתקנת יישומים ותוכנות
       • להכיר כללי אצבע להבחנה בין מקורות בטוחים ללא בטוחים
       • לגלות מודעות לאבטחת המידע והמכשיר האישי – להתקין יישומים, תוספים ותוכנות ממקורות אמינים בלבד, להשתמש בסיסמאות חזקות ולהחליף סיסמה לעתים קרובות
       • להכיר ערוצי סיוע ומנגנוני דיווח בבית הספר ומחוצה לו; במקרה של פגיעה או איום, לדווח לגוף מוסמך על פגיעה מחוץ לבית הספר
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבין כיצד התנהגות היחיד ברשת משפיעה על משתמשות אחרות
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים