לגלות אחריות אישית למניעת פגיעה באחרים מיומנות: אוריינות דיגיטלית | יכולת ליבה: אתיקה ומוגנות חזרה

       • להבין שנדרשת הסכמה/השגחה/תמיכה של מבוגר בעת חיפוש ברשת (לדוגמה חיפוש סרטונים במאגרי וידיאו, הורדה של משחקים בטאבלט, רכישה של פריטים במשחק)
       • לכבד את הפרטיות של מבוגרים כאשר משתמשים במכשירים אלקטרוניים שונים (כגון טלפון, טאבלט, מחשב נייד)
       • להימנע משינוי או מפגיעה במידע שהועלה על ידי אחר לרשת ולהימנע מפרסום מידע אישי על מישהו ללא רשותו
       • לזהות בריונות רשת ופגיעה בפרטיות ולהכיר כלים בית ספריים לדיווח
       • לגלות מודעות לחשיבות של סיוע פעיל (לעומת עמידה מהצד) במקרים של הפרת פרטיות ובריונות רשת ולהכיר אמצעים שאפשר לנקוט על מנת למנוע אותן
       • להכיר את ההיבטים החוקיים והאתיים הקשורים לזכויות הפרט ברשת (הגנת הפרטיות, קניין רוחני, חופש המידע, חופש הביטוי)
       • להכיר את המאפיינים הייחודיים הקשורים לבריונות רשת (כגון אנונימיות ומהירות הפצה)
       • לגלות אחריות אישית בהגנה על פרטיות של אחרות ולסייע באופן פעיל במקרה של בריונות רשת
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים