להבחין בין שאלות מדעיות (אפשר לבררן באמצעות חקירה מדעית, אמפירית) לבין שאלות שאינן מדעיות (למשל שאלות פילוסופיות ומוסריות) מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: התמצאות מדעית (Nature of science, Epistemic knowledge) חזרה

       • לגלות סקרנות ופליאה לנוכח אובייקטים, אירועים ותופעות טבעיות וטכנולוגיות
       • לשאול שאלות פשוטות על אובייקטים, אירועים ותופעות
       • להבחין בין שאלות מדעיות – שאלות שאפשר לענות עליהן באמצעות חקר מדעי, מדידות ואיסוף ראיות אמפיריות, לשאלות לא מדעיות – שאלות שאי-אפשר לענות עליהן באמצעות חקר מדעי, מדידות ואיסוף ראיות אמפיריות (לדוגמא, שאלות שמתייחסות לשאלה האם תופעה היא ראויה או צודקת)
       • להעריך עד כמה שאלות מדעיות הן רלוונטיות לנושא הנדון
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים