להכיר היבטים אתיים של ניסויים מדעיים מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: התמצאות מדעית (Nature of science, Epistemic knowledge) חזרה

       • לגלות סקרנות ופליאה לנוכח אובייקטים, אירועים ותופעות טבעיות וטכנולוגיות
       • לשאול שאלות פשוטות על אובייקטים, אירועים ותופעות
       • להכיר דוגמאות ליחסי הגומלין בין האנושות לטבע כדוגמת ההשפעה של יצירת פסולת על הסביבה הקרובה ולקבל החלטות הקשורות לשמירה על הטבע
       • לגלות רגישות להיבטים אתיים בתכנון תצפית או ניסוי (למשל, לא לפגוע בנמלים כאשר עורכים עליהן תצפית)
       • לזהות שאלות אתיות שעולות בתכנון חקר מדעי, לדוגמה, בניסויים בבעלי חיים לצורך פיתוח תרופות
       • להבין היבטים אתיים של ניסויים מדעיים כדוגמת שימוש בבעלי חיים או בבני אדם במערך מחקר ודילמות הקשורות לניסויי שיבוט ולעריכת DNA
       • לזהות אם מתקיים ייצוג מתאים של קבוצות אתניות, מגדריות או אחרות באוכלוסייה בקבוצות הניסוי הנבדקות ולהציע דרכים לשפר מערכי מחקר שחסר בהם ייצוג הולם
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים

      פעולות נוספות