לזהות מאפיינים של תאוריות והסברים מדעיים (לדוגמה: התאוריות עוסקות בטבע בלבד ולא בעל-טבעי, אפשר להפריכן, מתאפיינות בחסכנות תאורטית ובכוח הסברי) ולהבחינם מתאוריות ומהסברים שאינם מדעיים מיומנות: אוריינות מדעית | יכולת ליבה: התמצאות מדעית (Nature of science, Epistemic knowledge) חזרה

       • לגלות סקרנות ופליאה לנוכח אובייקטים, אירועים ותופעות טבעיות וטכנולוגיות
       • לשאול שאלות פשוטות על אובייקטים, אירועים ותופעות
       • להתבונן בסביבה הטבעית ולהבחין בתופעות מסקרנות, גורמות לפליאה ומצריכות הסבר
       • להבין שמדענים מבקשים לתאר בצורה מדויקת את העולם ולהסביר תופעות ואירועים טבעיים (למשל באמצעות מציאת קשר בין סיבה ותוצאה)
       • להבין שהסברים מדעיים מסבירים את המנגנונים שעומדים מאחורי תופעות מפתיעות ובבד בבד מוכיחים מדוע התופעות צפויות בהינתן המנגנונים העומדים מאחוריהן
       • להבין שתיאוריות מדעיות הן סינתזה של מאגר גדול של ידע מצטבר, מבוססות על ראיות ובדיקות מרובות ואף עשויות להתעדכן עם הופעת ראיות חדשות
       • להבחין בין הסברים טובים יותר ופחות לאותה תופעה, בהינתן הראיות הקיימות
       • להבין שיכול להיות יותר מהסבר אחד לאותה תופעה
       • להבין שהשערה (היפותיזה) היא חיזוי של התנהגות תופעה נחקרת על בסיס ידע וראיות קודמות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבין את המשמעות המדעית של המונח "תיאוריה" ולהבחין בין משמעות זו לבין השימוש במונח בחיי היום-יום
       • להבין שהתקדמות במדע מתקיימת באמצעות דיוק, שינוי או החלפה של תיאוריות מקובלות כדי שיתאימו לראיות מצטברות חדשות
       • להבין שחוקים מדעיים הם סדירויות או תיאורים מתמטיים של תופעות טבעיות
       • להבין שאחת הדרכים המרכזיות לבחון תיאורייה היא באמצעות השערות  שניתן  לאשש או להפריך באמצעות ניסויים ותצפיות
       • להבין שהשערה (היפותזה) היא חיזוי של התנהגות תופעה נחקרת על בסיס ידע וראיות קודמות, ואישוש של השערה עשוי לתרום להרחבת הידע ולדיוק ולשיפור תיאוריות מדעיות
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבין שתיאוריה מדעית נשענת על הסבר המבוסס על ראיות מצטברות ואשר התקבל על ידי הקהילה המדעית לאחר שהוצדק ואושש בהקשרים מגוונים בניסויים ובתצפיות
       • להבין שתיאוריה מדעית אינה חסינה מפני הפרכה או שינוי וכי יכולות להתגלות ראיות חדשות שאינן מתיישבות איתה, ולכן תחייבנה התאמה או החלפה בתיאוריה חדשה
       • להבין כי מודלים והסברים הם כלים בפיתוח תיאוריה מדעית
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים