חפש ב:

למידה שיתופית

למאגר הפרקטיקות
  מומחיות בתחום התוכן ובהוראתו     פיתוח מיומנויות

פרקטיקה בבדיקה

מטרה

פיתוח מסוגלות של התלמידים לשיתופיות בעולם גלובלי, דינמי ושיתופי.

הצעות למהלך

הצעות למהלך

למידה שיתופית היא תהליך בו חוברים שני תלמידים או יותר לעבודה שיש לה תוצר שיתופי.

במהלך למידה שיתופית הלומדים מפתחים מיומנויות כגון שבירת משימות מורכבות לחלקים, תכנון וניהול זמן, חידוד ההבנה באמצעות דיון והסבר, מתן וקבלת משוב, ביטוי עמדות מנוגדות, לקיחת אחריות, סיגול דפוסי תקשורת חיוביים ועוד. מיומנויות אלה נדרשות להשתלבות בשוק העבודה הגלובלי המשתנה תדיר, ויכולות לתרום גם לשכלול כישורי הלמידה העצמאית של התלמידים.

שיתוף פעולה בקבוצה

1. הקניית מושגים
נערוך מפגש מקדים שבו נציג את נושא הלימוד ונלמד מושגים מרכזיים.

 • למשל: גילוי ארצות – מגלי ארצות מפורסמים, כיצד אורגנו המסעות, כמה זמן נמשכו, באילו אמצעי תחבורה השתמשו, מה אכלו במסע, פער בין התכנון המקורי לתוצאות וכדומה.
 • הערה: אם משתמשים בשיטת הג'יקסו או בלמידה בחברותא, אפשר לוותר על שלב המפגש המקדים ולהתחיל ישר בפעילות בקבוצות/זוגות, מכיוון שבשיטות למידה אלו הקניית מושגי היסוד נעשית בקבוצות עצמן.

2. קביעת כללים
נחלק את התלמידים לקבוצות של 5-4 ונקנה או נקבע יחד עם התלמידים מספר כללים לשיח הקבוצתי, למשל:

 • כלל חברי הקבוצה יישמעו בשיח.
 • התלמידים יתייחסו האחד לדברי השני.
 • השיח לא יהיה שיפוטי.
 • כדאי לשמור על קשר עין ועל טון דיבור נמוך במהלך העבודה השיתופית בקבוצה.

3. עבודה אישית
נציג את המשימה הקבוצתית הקשורה לנושא שלמדנו. נקציב תחילה זמן מוגדר שבו כל תלמיד/ה עובד/ת לבד על מנת לגבש הצעה לגבי אופן השלמת המשימה.

למשל: משימות אפשריות לנושא גילוי ארצות – 

 • דמיינו שאתם מגלי ארצות ותכננו את המסע שלכם.
 • הציעו דרכים לשימור מזון במהלך המסע הארוך.
 • השוו בין המסעות של שני מגלי ארצות שלמדנו עליהם.

4. עבודה קבוצתית
התלמידים יציגו לקבוצה את הצעותיהם ויחליטו כיצד להשלים את המשימה.
אם יש חילוקי דעות, רצוי לבטא את הדברים באופן ענייני במשפטים כגון: "אני חושב/ת שמה שאת/ה אומר/ת לא נכון... לדעתי... הסיבה היא.."

נעודד את התלמידים להיזכר במה שלמדנו ולשלב את הידע הקודם בפתרון שלהם, וכן לשלב את ההצעות והדעות של כל חברי הקבוצה.

5. תתי-משימות
אם המשימה מורכבת, נציע לתלמידים להגדיר תתי משימות ולחלק אותן ביניהם,
תוך הקפדה על חלוקה הוגנת שלוקחת בחשבון את הכישורים והחוזקות של כל אחד ואחת מהם, וגם את הצורך של כל אחד להרגיש שתרם להשלמת המשימה.

כדי שלכל משתתפ/ת יהיה תפקיד, אפשר להיעזר בששת כובעי החשיבה.

6. סיכום במליאה
בסיום הפעילות נחזור למליאה וכל קבוצה תציג את התוצר או הפתרון שלה.
נבקש מהקבוצות להתייחס גם לתהליך הקבוצתי, לחלוקת התפקידים ולתובנות שלהם משיתוף הפעולה.

ראו גם:

למידה בחברותא

חברותא היא צורת למידה שיתופית בית-מדרשית בת מאות שנים, שמטרתה לערוך לימוד עצמי בזוגות תוך שיח משותף סביב טקסט. דרך למידה שיתופית זו כוללת התנסות, תהייה, טעייה וחיפוש דרך, המתנהלת עם שותף או עם שותפים שתפקידם לחדד, להאיר, או לערער על ההבנה המתפתחת תוך כדי דיאלוג משותף.

השלבים המומלצים ללמידה בחברותא:

 1. פתיח במעגל שיח
  הצגה קצרה של תוכן המפגש, רצוי באמצעות מעורר שיח כגון משחק, סרטון, היגדים, תמונות, שיר וכדומה.
 2. לימוד בחברותא
  למידה בזוגות או עד שישה משתתפים, כדי לזמן העמקה והרחבה דרך קריאה משותפת של הטקסט, תוך שהמורה מסתובב/ת בין הלומדים ומעודד/ת הצגת שאלות, מתן פרשנויות, הבעת עמדות וכו'.
 3. אסיף
  סגירת המפגש במעגל שיח של שיתוף: התבוננות עצמית וקבוצתית על הלמידה, והעלאת חוויות למידה ותובנות מהחברותות השונות.

ראו בהרחבה: הוראה ולמידה בחברותא (אוגדן כיוונים); הוראה ולמידה בחברותא (נתיבים להוראה משמעותית).

למידה דרך משחק

כאשר שני תלמידם או יותר משחקים יחד במשחק רשת או במשחק מסוג אחר, וכאשר יש להם מטרה משותפת שעליהם להשיג באמצעות המשחק, מתרחשת למידה שיתופית מיטבית.

ראו גם בפרקטיקה: למידה באמצעות משחק
וראו גם: למידה בתחום המדעים בפלטפורמה משחקית שיתופית מרובת משתתפים – שורדים וקיימים: יוריקה וורלד.

למידת חקר

בלמידה בדרך החקר תלמידים מונחים להציב שאלות, לאסוף ולנתח נתונים ולבנות טיעונים המבוססים על ראיות. כאשר החקר נעשה בדרך של למידה שיתופית, התלמידים עוסקים יחד בתהליך של איתור וניסוח בעיות, העברת ביקורת על ניסויים ומחקרים, זיהוי אפשרויות שונות לפתרון בעיות ועוד.

ראו: נתיבים להוראה משמעותית: הוראה ולמידה בדרך החקר

למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

למידה מבוססת פרויקטים יוצאת מנקודת הנחה שקיימים נושא או שאלה שיש לחקור וללמוד, תהליך הבא לידי מימוש והצגה בתוצר, שצריך להיות משמעותי לאדם ולעולם. הפרויקט הוא התהליך כולו שמּונע מתאריך יעד להגשת התוצר ולהצגתו, והוא מביא לידי ביטוי את הלמידה שהתרחשה במהלכו, כמו גם את המיומנויות והרגלי הלמידה שנרכשו במהלך העבודה על הפרויקט. למידה מסוג זה מתאימה מאוד לעבודה שיתופית.

ראו: נתיבים להוראה משמעותית: PBL

עוד רעיון - למידה רב-תחומית במרחב פתוח ושיתופי

עוד רעיון

שתי כיתות מתאספות ללמידה במרחב פתוח אחד, עם שלושה מורים מדיסציפלינות שונות. התלמידים חוקרים בקבוצות נושאים מתחומי ידע שונים, במטרה לבנות תמונה שלמה מהידע המשותף.

באופן כזה נוצרים שני מעגלי שיתופיות:

 1. שיתופיות בין צוותי המקצוע: מורים מתחומי דעת שונים יוצרים יחד סילבוס להוראה רב-תחומית.
  בצוותים שבהם רמת השיתופיות גבוהה, ההכנה והעברת השיעורים מתקיימות בו-זמנית על ידי שלושת המורים. בצוותים ברמת שיתופיות נמוכה, בכל שבוע איש צוות אחר מקבל על עצמו את האחריות להוראת היחידה, ושני המורים האחרים משמשים כמתווכים וכמלווים.
 2. שיתופיות בין התלמידים: ההוראה הרב-תחומית מעודדת למידה חוקרת וסקרנית ומתבצעת בפועל בעבודה בצוותי תלמידים הפועלים, חוקרים ומפיקים תוצרי למידה יחד.

ראו יוזמה בישיבה התיכונית גבעת שמואל: משיב הרוח

עוד רעיון - איים בזרם

עוד רעיון - איים בזרם
 1. סידור הכיתה
  כאשר אנחנו מתכננים שיעור של למידה שיתופית, נארגן מראש את הכיתה בצורת "איים" קטנים במרחב. סידור השולחנות והכיסאות באופן כזה מבהיר לתלמידים מרגע כניסתם לכיתה, מה מצופה מהם. בנוסף, סידור כזה מסייע להפחית את הרעש ומעודד אינטראקציה קרובה ואינטימית בין חברי הקבוצה.
 2. מה המורה עושה?
  בזמן שהתלמידים עובדים בקבוצות, המורה לא עומד/ת במקום קבוע אחד ליד הלוח, אלא "שוחה בזרם" שבין האיים – מציע/ה עזרה לקבוצות שזקוקות להכוונה, מתבוננ/ת, מקשיב/ה, מעודד/ת, ובמידת הצורך דואג/ת לשתף ילדים שנראים פעילים פחות בקבוצתם ועוזר/ת בפתרון קונפליקטים.
 3. אדום/ירוק
  המורה יכול/ה לחלק לקבוצות התלמידים שני כרטיסים, האחד ירוק והשני אדום. קבוצה שזקוקה למורה מניפה את הכרטיס האדום, וקבוצה שסיימה את השלב מרימה כרטיס ירוק וכך המורה יודע/ת מה מצבה של כל קבוצה והאם ניתן להתקדם למשימות לימודיות חדשות.

אפשר גם

אפשר גם

הובלת עיוור

אם הכיתה אינה מנוסה בלמידה שיתופית בקבוצות, כדאי לקיים פעילות מקדימה ליצירת אמון לקראת העבודה המשותפת. כדי לעודד פיתוח של יחסי אמון וכבוד הדדי, אפשר להיעזר בתרגילים כגון הובלת עיוור (Blind walk) –

 1. התלמידים מתחלקים לזוגות ותלמיד אחד מוביל את חברו מכוסה העיניים בין מכשולים שונים,
  תחילה כאשר הוא נותן לו יד ומלווה אותו.
 2. בהמשך ננחה את ה"מובילים" לבצע את המשימה ללא מגע פיזי אלא רק באמצעות הנחיות מילוליות.
 3. נחליף תפקידים בין מוביל ל"עיוור" ונחזור על שני השלבים.
 4. נחליף זוגות ונחזור על התהליך כנ"ל.
 5. לסיום נקיים שיח רפלקטיבי סביב השאלות:
 • איך היה להיות עיוור? ולהיות מוביל?
 • מה נדרש כדי שנוכל לסמוך אחד על השני?
 • מה ההבדל בין הובלה יד-ביד לבין הנחיה מילולית?
 • מה קרה כשהחלפנו זוגות?

הערה: מומלץ לקיים את הפעילות הזו בחצר בית הספר, במסדרון או בחלל פתוח, כדי לאפשר תנועה חופשית במרחב לכל זוגות ה"עיוורים" והמובילים.

טיפים

טיפים

כדאי לעודד את התלמידים לבטא את דעותיהם גם כשהן שונות אלה מאלה,  על מנת לאפשר לכל השותפים להשפיע על התוצר הסופי.

רצוי לתרגל עם התלמידים כיצד ניתן להימנע מקונפליקטים בין-אישיים ולקיים ויכוחים ענייניים. מחקרים מראים שקונפליקטים על רקע אישי פוגעים בשיתוף הפעולה, והם מופחתים על ידי הקשבה והבעת דעה לפני גיבוש החלטות, ניסיון להגיע לפשרה, שילוב רעיונות וחתירה למטרה משותפת.

מומלץ להקפיד על חלוקת המשימה כך שכל תלמיד/ה נושא/ת באחריות אישית להצלחת המשימה הקבוצתית. כך נוודא שלא יתרחש מצב של "בטלה חברתית", שבו המטלה מבוצעת על ידי מעטים או על ידי תלמיד אחד בזמן שאחרים צופים מהצד.

חשוב לייעל את תהליך העבודה בצוותים ולחדד את המטרות ואת הדרך להגיע אליהן. זכרו שמיומנויות בין-אישיות ניתנות ללמידה ולרכישה באופן הדרגתי. נחוצים ידע, זמן ואורך רוח כדי להצליח להטמיע אותן באופן מיטבי.

אפשר לזמן לתלמידים מגוון אפשרויות לשיתוף פעולה וידע גם בכלים דיגיטליים שיתופיים, כדי לפתח את האוריינות הדיגיטלית שלהם.

סרטונים

השראה: שיתוף פעולה, סרטון אנימציה – משפחה אנושית אחת
השראה: שיתוף פעולה
השראה: כבוד לאחר, סרטון אנימציה – גשר חבלים
השראה: כבוד לאחר
למידה שיתופית בקבוצות בשיעור אנגלית, מרכז הסימולציה
למידה שיתופית בקבוצות
גיוס צוות לשיתוף פעולה, מרכז הסימולציה
גיוס צוות לשיתוף פעולה
יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש הצעה לפרקטיקה מקורית שמציתה את הדמיון, מעשירה את הלמידה בכיתה ומקדמת הוראה איכותית
שלחו אלינו אותה!

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.