חפש ב:

ל"ג בעומר, י"ח באייר

ל"ג בעומר, י"ח באייר

ל"ג בעומר חל ביום י"ח באייר והוא היום השלושים ושלושה לעומר מתוך ארבעים ותשעת ימים שסופרים בספירת העומר. כאשר בית המקדש היה קיים היו מביאים אליו בחג הפסח מנחה חקלאית מהקציר הראשון של התבואה.

ספירת העומר מתחילה למחרת יום טוב ראשון של פסח ונמשכת ארבעים ותשעה יום עד חג השבועות. שלא כימי ספירת העומר שנוהגים בהם מנהגי אבלות, ל"ג בעומר הוא יום שמחה. המסורת קשרה את ל"ג בעומר לאירועי גבורה במרד בר כוכבא, וביום זה גם פסקה המגפה שפגעה בתלמידי רבי עקיבא.

למרבה הפלא ל"ג בעומר אינו מוזכר – לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא ואפילו לא בספרות הגאונים שנכתבה אחריה. ל"ג בעומר מופיע בספרות הלכתית שנכתבה מאוחר יותר בעיקר לציון מעבר מתקופה אחת לאחרת.

מנהגי החג

הדלקת מדורות

למנהג זה יש שני מקורות:

החיבור בין מרד בר כוכבא, ל"ג בעומר והדלקת מדורות: המורדים הדליקו משואות על ראשי ההרים כדי להודיע על פרוץ המרד. המדורות שאנו מדליקים היום הן לזכר אותן משואות.

השרֵפה בבית שמעון בר יוחאי וספר הזוהר: על פי המסופר בספר הזוהר, ביום מותו של רבי שמעון בר יוחאי ביקש לגלות לחבריו סודות מספר הזוהר – אך לא הספיק וביתו עלה באש. לזכר האש שאחזה בביתו נוהגים להדליק מדורות ביום פטירתו שחל ככל הנראה בל"ג בעומר.

הילולת רבי שמעון בר יוחאי

אלפי אנשים משתתפים בכל שנה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במתחם קברו במירון שליד צפת. יום פטירתו מיוחס ליום ל"ג בעומר, ולפי המסורת עלתה נשמתו השמימה והתאחדה עם עולמות עליונים. האיחוד הוא כעין חתונה ומכאן התגלגל מנהג זה.

תספורות לילדים בני שלוש - "חלאקה"

אחד הטקסים המיוחדים המתקיימים בל"ג בעומר הוא טקס החלאקה, כלומר, תספורת ראשונה לילדים בני שלוש. נוהגים לעשות חלאקה במסגרת הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון ובאתרים נוספים.

חתונות וחופות

בימי ספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות ובין השאר אין מתחתנים או חוגגים חגיגות. ל"ג בעומר הוא יום של הפוגה בימי האבל ונוהגים לערוך בו חופות ולקיים חתונות.

משחק בחץ וקשת

אם גם אתם ראיתם ילדים צעירים הולכים בל"ג בעומר ונושאים חץ וקשת, בואו ללמוד על מקור המנהג.

חץ וקשת היו כלי נשק ששימשו בימי בר כוכבא, ולזכרו נוהגים להתאמן במשחקי מלחמה.

תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי נהגו להתאסף בחוץ וללמוד תורה שלא כהוראת הרומאים. הם נשאו עימם חיצים וקשתות מאחר שהצטרפו למרד, וכאשר התגלו טענו שיצאו לשחק ולא להילחם.

חז"ל אומרים שבימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בשמיים. הקשת מסמלת ביהדות סוֹפהּ של פורענות. בפעם הראשונה נראתה הקשת בענן בתום המבול בימי נוח. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק שבכוחו להגן מפני פורענות ולכן לא נראתה קשת בימיו. לזכרו ולזכר גדולתו משחקים בחץ וקשת.

ל"ג בעומר בגן הילדים

ל"ג בעומר בגן הילדים

היום השלושים ושלושה לעומר, החל ממחרת חג הפסח

  • נכיר מנהגים הקשורים בחג: עבודה בקבוצה על המושג "קשת"
  • נכיר דמויות: רבי שמעון בר-יוחאי, רבי עקיבא, בר כוכבא
  • נשיר משירי וריקודי החג
  • נלמד כללי בטיחות סביב אש
  • נכין תקרובת (כיבוד) לחוגגים סביב המדורה
  • נפתח פינת משחק סוציודרמטי סביב המדורה

נבקש מהילדים להביא לגן משהו מאתר המדורה, דבר שייצג את החוויה שלהם ליד המדורה. בגן, בפינת המשחק בסוצידמרטי או על מצע מתאים מדביקים, מעתיקים, מציירים או מחברים את אוסף הייצוגים שהילדים הביאו אתם. פעילות חוזרת זו מאפשרת לילדים לשחזר את החוויה, להמשיך לעבד את החוויה, לחלוק אותה עם אחרים, להכיל את החוויה כחלק מהעשייה המשותפת של באי הגן.

למה אנחנו חוגגים את ל"ג בעומר?

ל"ג בעומר, היום ה-‏33 לספירת העומר הוא חג שלא מוזכר במקורות.

ישנם כמה וכמה הסברים מהו החג הזה, מה מקורו ומדוע אנו חוגגים אותו עד היום:

  • ל"ג בעומר הוא יום תחילת המרד הגדול ביהודה. לפי מסורת זו הדליקו משואות ברחבי הארץ כדי להודיע על התחלת המרד, ומכאן המנהג להדליק מדורות בערב ל"ג בעומר.
  • יום חג לזכר נצחונו של בר כוכבא במרד נגד הרומאים. לפי המסורת בל"ג בעומר חל מפנה מכריע בקרבות לטובת בר כוכבא.
  • ל"ג בעומר מוזכר בעקיפין בגמרא, במסכת יבמות: "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד". הפרשנות לפסוק זה אומרת שבל"ג בעומר נעצרה המגפה ממנה נפגו רבים מתלמידי רבי עקיבא. זהו ההסבר המקובל לקיומו של ל"ג בעומר ולהפסקת מנהגי האבלות בימי ספירת העומר.
  • רבי שמעון בר יוחאי, מתלמידיו של רבי עקיבא, חי בתקופת מרד בר כוכבא ועל-פי המסורת הוא שכתב את ספר הזוהר. בתלמוד הבבלי מסופר ששמעון בר יוחאי היה ממתנגדי השלטון הרומי ולכן נאלץ לברוח ולהתחבא 12 שנה עם בנו במערה – עד מות הקיסר הרומי וביטול הגזירות נגד היהודים. לפי מסורת זו, ל"ג בעומר קשור לשלל אירועים בחייו של שמעון בר יוחאי. לי המסורת בל"ג בעומר הוסמך בר יוחאי לרב, בל"ג בעומר הוא התחתן ובל"ג בעומר נפטר. ולזכרו נוהגים להדליק מדורות.

ל"ג בעומר - מנהגי החג

הדלקת מדורות
את המנהג הזה אי אפשר לפספס. בל"ג בעומר מדליקים מדורות. למנהג הזה יש שני מקורות:
1. החיבור בין מרד בר כוכבא, ל"ג בעומר והדלקת מדורות: המורדים הדליקו משואות על ראשי ההרים כדי להעביר את ההודעה על פרוץ המרד והמדורות שאנו מדליקים היום הן לזכר אותן משואות.
2. השריפה בבית שמעון בר יוחאי וספר הזוהר: על-פי המסופר בספר הזוהר, ביום מותו של רבי שמעון בר יוחאי הוא ביקש לגלות לחבריו סודות מספר הזוהר – אך לא הספיק וביתו נשרף. לזכר האש ששרפה את ביתו נוהגים להדליק מדורות ביום פטירתו של בר יוחאי, שהוא ל"ג בעומר.

חתונות וחופות
בימי ספירת העומר, שהם ימי אבלות לא נהוג להתחתן משום שלא נהוג לקיים שום חגיגה. ל"ג בעומר הוא עצירה של ימי האבל ובישראל נהוג ביום זה לקיים חתונות רבות.

לשחק בחץ וקשת
אם גם אתם ראיתם ילדים צעירים הולכים בל"ג בעומר עם חץ וקשת, בואו ללמוד על מקור המנהג:

1. חץ וקשת היה כלי הנשק בימי בר-כוכבא. ואנו נוהגים להתאמן משחקי מלחמה לזכר בר כוכבא.
2. תלמידי החכמים של רבי שמעון בר יוחאי היו מתאספים בחוץ כדי ללמוד תורה בניגוד להוראות הרומאים. הם לקחו אתם חצים וקשתות משום שהשתתפו במרד וכשגילו אותם טענו שיצאו לשחק ולא ללחום.
3. על פי חז"ל, בימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בשמים. הקשת מסמלת ביהדות את סופה של פורענות – כפי שרואים אותה לראשונה בסוף המבול בסיפור נוח. לפי סיפור זה רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק שבכוחו להגן מפני פורענות ולכן לא היה צריך את הקשת בימיו. לזכרו ולזכר גדולתו אנו משחקים בחץ וקשת.

הילולת רבי שמעון בר יוחאי
בל"ג בעומר מתקיימת הילולת רבי שמעון בר יוחאי ומשתתפים בה אלפי אנשים. ההילולה מתקיימת ליד קברו של בר יוחאי, במירון שליד צפת. לפי המסורת, רבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר, נשמתו עלתה השמימה והתאחדה עם עולמות עליונים. האיחוד הוא כעין חתונה ומכאן התגלגל מנהג קיומה של הילולה – חתונה – על קברו של בר יוחאי.

תספורות לילדים בני שלוש - "חלאקה"
אחד הטקסים המיוחדים המתקיימים בל"ג בעומר הוא טקס החלאקה המתקיים בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. במהלך ההילולה מביאים בנים בני שלוש שמעולם לא הסתפרו קודם ועושים להם תספורת ראשונה במקום.

הנחיות האגף לאיכות אוויר שבמשרד לאיכות הסביבה למדליקים מדורות

לצד השמחה שבהדלקת מדורות ל"ג בעומר וחובת קיום מצוות החג, עלינו לתת את הדעת גם על תוצרי הלוואי הבלתי רצויים של מצווה זו.

מנתונים שהתקבלו בשנים האחרונות במרכז לניטור אוויר (מנ"א) של המשרד לאיכות הסביבה, נמצא כי מדורות ל"ג בעומר גורמות לעלייה חדה ברמות זיהום האוויר, ובזמן בעירתן נפלטים חומרים רבים לסביבה, כגון אפר, עשן ופיח.

 

חומרים אלה מכילים ריכוזים גבוהים של חלקיקים המסוכנים לבריאות האדם וכן כמויות גדולות של פחמן דו חמצני הגורם להתחממות כדור הארץ. הפיח המרחף באוויר בשעת הבעירה, גורם נזקים רבים לסביבה: הוא פוגע בדרכי הנשימה של יצורים חיים ועלול לגרום למחלות קשות, נדבק לצמחים ומפריע להם לבצע פוטוסינתזה, מכסה מבנים וגורם להם להשחיר.

רוב הסוגים של חומרי הדלק המוצקים, כגון פחם ועץ והנוזליים דוגמת הנפט, מכילים תרכובות שונות המתפרקות בעת השריפה לתחמוצות שונות.

 

אחת התרכובות היא הגז .co2גז זה הוא האחראי העיקרי ליצירת "אפקט החממה". בתופעה זו החום המגיע מהשמש, נקלט על ידי כדור הארץ ואינו מתפזר במהירות עקב ריבוי גזים דוגמת co2 באטמוספרה. כתוצאה מכך, עולה הטמפרטורה על פני כדור הארץ. לעלייה זו השלכות רבות על החיים על פני כדור הארץ.

אנו ויצורים חיים אחרים, כגון בעלי חיים וצמחים, זקוקים לאוויר נקי כדי לחיות.

 

על כן חשוב שנתנהג בצורה אחראית ונשמור על הסביבה. על מנת לצמצם את הנזק הבריאותי העלול להיגרם כתוצאה מהדלקת המדורות ואת הנזק לסביבה, מפרסם האגף לאיכות אוויר שבמשרד לאיכות הסביבה הנחיות למדליקים מדורות בל"ג בעומר.

 

כללים לשמירה על הסביבה

1. בבחירת האתר להדלקת המדורה הקפידו על שטח נקי וחשוף: אין להדליק מדורה ביער, מתחת לעצים ולא סמוך לשדה קוצים העלול להתלקח

2. אין לכרות עצים להדלקת המדורות. הקפידו להביא למדורת ל"ג בעומר חפצים ישנים עשויים מעץ כדי למנוע כריתת עצים

3. דאגו לתחום את המדורה בשורת אבנים שתגביל את התפשטות האש

4 נכשו עשבים מסביב למדורה, וכך תמנעו את התפשטותה לאזורים סמוכים אליה

5. מומלץ לחגוג בחברותא - הדליקו מדורות קבוצתיות או כיתתיות, ולא מדורות קטנות פרטיות, כדי לצמצם מדורות ולחסוך זיהום אוויר

6. עצים למדורה: הקפידו על שימוש בענפים יבשים בלבד, ללא עלוות ירק. השתמשו בפסולת עץ נקייה ממסמרים, ברגים ופלסטיק. הימנעו מכריתת עצים ושיחים. בסביבתכם ניתן למצוא מספיק ענפים יבשים ופסולת גזם שמותר להשתמש בהם למדורה

7. אין לזרוק לתוך המדורה עצים צבועים בצבע או לכה

8. אין לשרוף תחליפי עץ מלא, כמו מלמין, M.D.F ופורמייקה, מאחר שתהליך ייצורם כולל ערבוב עם דבקים שונים הפולטים לאוויר בעת שריפתם חלקיקים המכילים חומרים מסוכנים

9. אין להשליך למדורה בקבוקי פלסטיק, פחיות משקה, שקיות ניילון, כוסות, צלחות וסכו"ם חד פעמי מפלסטיק וכלים מקלקר. שריפתם של חומרים אלה גורמת לפליטה של חומרים מסרטנים ובנוסף מלווה בריחות רעים

10. מומלץ לא לשבת קרוב מאוד למדורה ולא בכיוון העשן כדי להימנע משאיפה מיותרת של מזהמים

11. סוף טוב: בסיום הקומזיץ, הקפידו לוודא את כיבויָה המוחלט של המדורה - יש לכסות את הגחלים במים או חול. גחלים עלולות לשוב ולהתלקח אחר לכתכם

12. יש להשאיר את השטח נקי: אספו את כל השאריות משטח המדורה לתוך שקיות אשפה והעבירו אותן למכולות האשפה הסמוכות

13 אין להוסיף למדורה חומרי דלק, כגון נפט, קרוסין, בנזין, סולר. כל חומרי הדלק מותירים בבעירתם חומרים מזיקים.

זכרו!
ניתן ליהנות ממדורה קטנה המסמלת את ערכי החג. אין צורך להדליק מדורות גדולות העלולות לסכן אותנו ואת הסביבה.

סרטונים

חדשות בזמן, ל"ג בעומר
חדשות בזמן, ל"ג בעומר
זהו זה, ל"ג בעומר
זהו זה, ל"ג בעומר
קשת וענן -סוד המדורות
קשת וענן -סוד המדורות
רחוב שמש 22: סיפורי גבורה
רחוב שמש 22: סיפורי גבורה
שיעורטון- מרד בר כוכבא
שיעורטון- מרד בר כוכבא
לזחול בעקבות שמעון בר כוכבא
לזחול בעקבות שמעון בר כוכבא
קצרים על מועדים, ל"ג בעומר
קצרים על מועדים, ל"ג בעומר

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.