ביולוגיה בלוח השנה

חזרה

אירועים בלוח השנה וביולוגיה: תאריכים, קישורים לפעילויות ולתוכנית הלימודים

חזרה לראש הדף

הקשר לתוכנית הלימודים: פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה: עיבוד כמותי של נתונים (ממוצע וסטיית תקן), חשיבות השימוש בכלים סטטיסטיים.

הקשר לתוכנית הלימודים: התא: נגיפים, חיידקים ונגיפים בגוף האדם: איידס

הקשר לתוכנית הלימודים בביולוגיה: התא: תסיסה, אקולוגיה: אור וקרינה.

עקרונות המחקר המדעי והחשיבה הביקורתית, למידה בדרך החקר.
קשרים בין מדע טכנולוגיה וחברה.
חשיבות השימוש בכלים סטטיסטיים.

הקשר לתוכנית הלימודים: התא: DNA - מבנה, שכפול, קידוד לחלבונים, מוטציות, הנדסה גנטית.

הקשר לתוכנית הלימודים: 
אקולוגיה: השפעת האדם על הסביבה, השפעת האדם על תהליכים אבולוציוניים,
התא: שונות גנטית

אולי תתעניינו גם ב...